Røntgen Aabenraa,

Aabenraa
26-06-2019

Speciallæge i radiologi, Sygehus Sønderjylland, Røntgen og Skanning, Aabenraa

Kontakt

Røntgen Aabenraa

Kresten Philipsens Vej 15
6200
Aabenraa
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
26-06-2019
Udløber:
24-07-2019
Kviknummer:
LJA-74229008
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Diagnostisk radiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Røntgen og Skanning, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland søger en speciallæge i Radiologi.

Tiltrædelsesdato: 1. november 2019 eller efter aftale.

 

Afdelingsbeskrivelse:

Røntgen og Skanning er en afdeling med tre geografisk adskilte afsnit. Samarbejdsstrukturen er kendetegnet ved tværfaglige teams og det enkelte afsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en afsnitsansvarlig overlæge og en afdelingsradiograf. Afdelingsledelsen varetages af en ledende radiograf og en ledende overlæge.

Afsnit Aabenraa producerer omkring 118.500 undersøgelser. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus. I Aabenraa findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, Parenkymkirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Mammakirurgi, Intern Medicin, Anæstesiologi, Pædiatri, Obstetrik og Gynækologi. Der er Level 2 traumemodtagelse. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, mammadiagnostik, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.

I 2020 flytter specialerne neurologi og urologi til Aabenraa, og etablering af PET-CT forventes også at være på plads på samme tidspunkt. Røntgen og Skanning skal drive denne funktion.

Afsnit Sønderborg producerer omkring 75.000 undersøgelser. I Sønderborg findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, Urologi, ØNH, Neurologi, Intern Medicin med stor vægt på lungemedicin, Onkologi, Anæstesiologi, Dagkirurgi, Skadestuefunktion.  Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er Sygehus Sønderjyllands specialsygehus. Afsnittet modtager et betydeligt antal henvisninger fra praksis samt diverse ambulatorier fra hospitalsvæsenet i Region Syddanmark samt Gigthospitalet i Sønderborg.  Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.

Afsnit Tønder producerer omkring 23.000 undersøgelser i form af konventionelle undersøgelser, CT og MR. Der findes Medicinsk Dagklinik og skadeklinik. Sygehus Sønderjylland, Tønder er Sygehus Sønderjyllands sammedagssygehus. Derudover fungerer afsnittet med ambulante patienter fra såvel almen praksis som speciallægepraksis. Afsnit Tønder varetager radiograffunktion i Sundhedscenter Haderslev 2 dage om ugen.

Røntgen og Skanning er uddannelsessted for radiografer, beskrivende radiografer, yngre læger og sekretærer.

 

Arbejdsopgaverne i Røntgen og Skanning, Aabenraa er bl.a.:

Speciallægen forventes at varetage et bredt udsnit af afdelingens opgaver på lige fod med de øvrige speciallæger, med hovedvægt på de specialer vi har og får i huset.

Der gives mulighed for hjemmearbejdsstation. Arbejdet i afdelingen og samarbejdet med klinikerne afspejler i nogen udstrækning radiologens ansvarsområde. Alle afdelingens speciallæger er, som vejledere, med til at uddanne vore yngre kolleger under uddannelse.

Hovedansættelsessted er Aabenraa. Begrænset udetjeneste i Tønder og Sønderborg kan forekomme. 

Der er vagt fra tjenestested for de læger, der indgår i vagten.

Vagtstrukturen vil løbende skulle tilpasses nye forhold og kommer formentlig også til at indeholde aftentimer.

Vagtfunktion er ikke et krav til aktuelle stilling.

Med det brede spektrum af undersøgelsestilbud, der fremover tilbydes i Aabenraa, vil mange kompetenceprofiler kunne indpasses i afsnittets speciallægestab. Kompetencer/interesse for mammoradiologi og PET-CT vil være en fordel.

 

Vi forventer, at du:

Har dansk speciallægeanerkendelse i radiologi.

Er en rigtig god kollega, der vil og kan bidrage med et fagligt højt niveau i hele det radiologiske spektrum. Har sociale kompetencer der faciliterer et godt arbejdsmiljø, psykisk og fysisk, og ser værdien i at arbejde tværfagligt.

Arbejder professionelt med speciallægens 7 roller for derigennem at udvikle dig som speciallæge og bidrage til afdelingens udvikling samt de yngre lægers videreuddannelse.

 

Vi tilbyder:

Fastansættelse som overlæge/afdelingslæge i en dynamisk organisation, hvor de værdier der vægtes, er dem der ligger i gode relationer og høj faglighed. En afdeling der kontinuerligt arbejder hen imod at være den bedste, målt på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet.

I afsnittene har vi etableret tværfaglige teams, der understøtter ovennævnte mål og aktivt inddrager personalet i at nå vore målsætninger. Afsnittenes teams deltager i udarbejdelse af patientforløb på tværs af afdelinger og afsnit. Herved har personalet direkte indflydelse på at etablere de mest optimale forløb til glæde for vore patienter.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og de respektive faglige organisationer.

 

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de 7 lægeroller og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer. Ved ansættelse som overlæge skal der inden endelig indstilling til ansættelse ske en faglig bedømmelse – se mere på http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726.

 

Stillingens organisatoriske placering:

Den nærmeste overordnede er afsnitsledelsen i Aabenraa.

 

Yderligere oplysninger:

Afsnitsansvarlig overlæge Jens Bonde-Petersen, Røntgen og Skanning, Aabenraa

Telefon / mobil: +45 79975110/ +45 2365 8682

E-mail: Jens.Bonde-Petersen@rsyd.dk

Ledende overlæge Henrik Wittenkamp Struckmann, Røntgen og Skanning

Telefon / mobil: +45 7997 5005 / +45 5182 7590

E-mail: HWS@rsyd.dk

Ovennævnte fremviser gerne afdelingen.

 

Ansøgningen:

Sendes elektronisk.

 

Ansøgningsfrist:

24. juli 2019

 

Ansættelsessamtaler:

Afholdes i Aabenraa primo uge 31 efter nærmere aftale.

Har du læst?
 

nr. 14/2016