Falck

Falck,

København
12-04-2019

Speciallæge til Falck Ambulance Danmark

Kontakt

Falck

Sydhavnsgade 18
2450
København
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
12-04-2019
Udløber:
15-05-2019
Kviknummer:
LJA-72498437
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Falck implementerer i foråret 2019 en ny sundhedsfaglig strategi og søger i den forbindelse en speciallæge med særlig interesse for det præhospitale miljø, der kan medvirke til at Falcks ambulancetjeneste løbende forbedres og efterlever sundhedsmyndighedernes overordnede strategier for det præhospitale beredskab.

 

Falck er leverandør til de danske regioner inden for bl.a. ambulancetjeneste og liggende sygetransport. Hver dag leverer vi ambulancer og mandskab til akutberedskabet landet over, hvilket vi har gjort på højt, fagligt niveau i over 100 år. Det kvalitetsmæssige og medicinske ansvar for vores ambulancetjeneste er organisatorisk forankret i den landsdækkende Kvalitets- og Udviklingsafdeling. Her arbejder specialkonsulenter, risikomanagere og kvalitetskoordinatorer tæt sammen med vores kunder for fortsat at sikre kontinuerlige forbedringer af vores processer sundhedsfagligt, organisatorisk såvel som operationelt.  

 

Vil du være en del af den nationale Kvalitets- og Udviklingsafdeling, der leverer ekspertise, sparring og support af høj sundhedsfaglig kvalitet til Falcks ambulancetjeneste, og har du interesse for at: 

 

 • Medvirke til opretholdelse af en høj, sundhedsfaglig kvalitet  

 • Medvirke til overholdelse af kontrakter og forpligtelser overfor vores kunder og samarbejdspartnere gennem god, konstruktiv dialog 

 • Medvirke til at styrke præhospital innovation og udvikling 

 • Medvirke til, at Falcks ambulancetjeneste understøtter og efterlever sundhedsmyndighedernes samt regionernes overordnede strategier for sundhedsområdet

 

 

Så er det måske dig vi søger, som speciallæge til Falck Ambulance Danmark.

 

Du skal, med reference til Kvalitets- og Udviklingschefen varetage det overordnede lægelige ansvar for ambulancetjenesten i Falck Ambulance Danmark. Dette sker i tæt samarbejde med nuværende korpslæge, regionernes lægelige chefer, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen samt et landsdækkende netværk af Operative Specialeansvarlige ambulancereddere.

 

Endvidere skal du forestå delegation af lægelig forbeholdt virksomhed til ambulancepersonalet i visse regioner, og ligeledes her udføre den medicinske tilsynspligt i henhold til gældende lovgivning. 

 

Stillingen omfatter afhængig af aftaler med vores kunder - lægeligt ansvar for alle forhold vedrørende:

 

 • Understøttelse af ambulancepersonalets kompetencer, uddannelse og efteruddannelse

 • Faglig, direkte sparring og læringsmæssigt tilsyn med vores ambulancepersonale

 • Mødedeltagelse med vores kunder, styrelser og institutioner

 • Patientbehandling og patientsikkerhed

 • Kvalitetssikring og løbende forbedringer

 • Medicinsk udstyr og lægemidler, herunder kliniske vejledninger og instrukser

 • Innovation, udvikling og forskning i tæt samarbejde med vores forskningsansvarlige sygeplejerske

 • Præhospital infektionshygiejne 

 • Utilsigtede hændelser 

 • Klage- og forsikringssager samt aktindsigt af medicinsk karakter

 • Dokumentation af journalføring, apparaturkontrol, medicinforbrug, efteruddannelse m.m. 

 • Arbejdsmiljø og arbejdsmedicinske forhold angående kørekort og varetagelse af arbejdsopgaver

 

 

Vi forventer, at du besidder følgende faglige kvalifikationer:

 

 • Speciallæge med relevant erfaring inden for akutte medicinske problemstillinger

 • Er respekteret for dine faglige kompetencer i det sundhedsfaglige miljø

 • Erfaring med risikostyring, kvalitetsarbejde og patientsikkerhed

 • Gennemslagskraft og gode formidlingsevner

 • Erfaring med kliniske udviklingsprojekter og akutforskning 

 • Taler, læser, skriver og forstår dansk og engelsk

 

 

Vi forventer desuden, at du har følgende personlige kvalifikationer:

 

 • Evne til at lytte til vores reddere og skabe forandringer på baggrund af deres erfaringer

 • Evne til at omsætte videnskabelig evidens til lægmandssprog

 • Gode analytiske evner og strategisk forståelse

 • Skabe tillid og evne til at motivere andre 

 • Har stærke ledelseskompetencer og er handlekraftig 

 • Kan identificere udviklings- og optimeringsmuligheder

 • Forstår at skabe dialog og finde løsninger, der tilgodeser flere parters behov

 • Kan etablere stærke og vedvarende samarbejdsrelationer

 • Udstråler styrke, engagement og møder udfordringer positivt

 • Kan håndtere konflikter med respekt for andres faglighed 

 

 

Vi tilbyder: 

Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling, som eventuelt kan konverteres til deltidsstillinger/konsulentstillinger alt efter ansøgerfelt. Vi tilbyder løn og arbejdsvilkår efter nærmere aftale, et fagligt kompetent miljø med en afslappet og uformel omgangstone.  

 

Stillingens geografiske placering vil som udgangspunkt være knyttet til Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Københavns Sydhavn, og rejseaktivitet i Danmark må derudover påregnes. Endvidere indeholder stillingen rejseaktivitet ifm. deltagelse i internationale konferencer, erfaringsindhentning fra vores globale ambulancetjenester, mv.

 

Har stillingen vakt din interesse, hører vi gerne fra dig i form af en uddybende ansøgning vedlagt relevant dokumentation, autorisations ID og evt. referencer. Stillingen ønskes besat snarest muligt, og ansøgningsfrist er den 15.05.2019. Det forventes, at der afholdes samtaler den 24.05.2019, der kan være tale om flere samtalerunder. Ansøgningsprocessen behandles fortroligt, men der vil på et nærmere aftalt tidspunkt i processen kunne ske inddragelse fra vores kunder.

 

Eventuelle spørgsmål kan i arbejdstid rettes til Kvalitets- og Udviklingschef Martin Betzer på telefon 23 32 79 63 eller via mail til martin.betzer@falck.dk herfra kan også funktionsbeskrivelse rekvireres. 

 

Falck er en global og højt specialiseret virksomhed med engagerede medarbejdere som hver dag leverer kompetent og effektiv hjælp til mennesker i nød. I Danmark driver vi ambulancetjeneste for alle fem offentlige regioner med det primære mål at save more lives!

 

Om Falck

I mere end 100 år har det været Falcks mission at arbejde for at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

 

Med medarbejdere fordelt på seks verdensdele er Falck en virksomhed i konstant udvikling og med mange muligheder for udfordringer og karriere. Læs mere om at være en del af Falck på karrieresiderne på www.falck.dk eller www.falck.com.

 

Falcks værdier er: hjælpsom, handlekraftig, hurtig, tilgængelig, troværdig og kompetent. Værdierne efterleves dagligt i den måde, vi omgås og løser vores opgaver på. Hvis du vil være en af vore kolleger, er det vigtigt, at du kan genkende dig selv i disse værdier.

 

Søg jobbet

Ansøgningsfrist: 15-05-2019

Arbejdssted: København

 

Stillingstype: Ambulance

 

Flere ledige stillinger

Læs mere om karriere i Falck

Udvalgte job
Børnelægeklinikken Brønderslev v/Karen Tilma
Forsvarets Sanitetskommando, Flyvestation Skrydstrup
Sanos Clinic Syddanmark
Lignende job
Region Sjælland Fejø
Lolland & Falster
Har du læst?
 

nr. 14/2016