Region Hovedstaden - Psykiatri

Region Hovedstaden - Psykiatri,

København
07-01-2019

Speciallæge til Psykiatriens Center for Visitation og Diagnostik - børne- og ungdomspsykiatrisk klinisk visitation

Kontakt

Region Hovedstaden - Psykiatri

Carl Nielsens Allé 9
2100
København Ø
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
07-01-2019
Udløber:
15-02-2019
Kviknummer:
LJA-69392209
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Børne- og ungdomspsykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Carl Nielsens Allé 9 C, 1, 2100 København Ø. 

 

Psykiatriens Centrale Visitation har fået nye opgaver og derfor også nyt navn: Center for Diagnostik og Udredning (CVD). Den kliniske funktion i CVD udvides til også at omfatte unge patienter mellem 14- og 17 år. 

 

Pr. 1. maj 2019 eller efter aftale skal vi derfor bruge en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri til denne opgave. Der ansættes også to sygeplejerske til opgaven, som bliver dine nærmeste samarbejdspartnere.

 

CVD er beliggende centralt på Østerbro - lige ved Svanemøllen Station, på det gamle Øresundshospital. Der er tale om en fuldtidsstilling eller efter aftale. 

 

Om centret 

Centret er en administrativ og klinisk afdeling, der modtager alle henvisninger til elektiv behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er hovedindgangen til det psykiatriske hospital i Region Hovedstaden. Centret er organisatorisk placeret i kvalitets- og udviklingsafdelingen i den centrale administration. 

 

Alle hverdage er CVD bemandet med speciallæger og specialpsykologer i både voksen- og børne- og ungdomspsykiatri. Derudover er der en stab af sekretærer og visitationssygeplejersker, en visitationskoordinator samt en visitationschef. 

 

Hovedopgaven i CVD er at vurdere, om patienten tilhører målgruppen for den hospitalsbaserede psykiatri samt hvilken sygdom, der er tale om, dens sværhedsgrad og kompleksitet når det er muligt. Dette sker enten ved en vurdering af oplysningerne i henvisningen eller ved den afklarende samtale i CVD. 

 

Den afklarende samtale med unge mennesker skal kvalificere beslutningen om videre udredning eller behandling i RHP. 

 

Som speciallæge vil du også få ansvar for supervision af de sygeplejersker, som ansættes i forbindelse med udvidelsen. 

 

Du vil arbejde tæt sammen med det eksisterende korps af børne- og ungdomspsykiatriske visitatorer. 

 

Vi tilbyder 

En dynamisk arbejdsplads i udvikling med vekslende arbejdsopgaver i tæt samarbejde med visitationens øvrige medarbejdere, og en unik mulighed for at præge udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri. 

 

Som speciallæge skal du foretage klinisk visitation af unge patienter samt varetage superviserende og vejledende funktion i forhold til visitationssygeplejerskerne. Dermed kommer du til at spille en afgørende rolle i forhold til at sikre, at den enkelte patient kommer i gang med den rette udredning eller behandling med det samme, samtidig med at du i betydeligt omfang vil bidrage til de diskussioner, der sætter retningen for den fremtidige målgruppebeskrivelse i Børne- og ungdomspsykiatrien. Din brede og dybe viden om psykopatologi bliver et hovedværktøj for dig.

 

Samtalerne bliver af ca. 1 times varighed med deltagelse af patient og pårørende. Der vil være tale om to til tre samtaler dagligt. 

 

I mindre omfang vil der også være tale om undervisningsopgaver, både internt og eksternt, samt løbende dialog med de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, som, ud over patienterne, også er vores kunder. 

 

CVD er en levende og lærende arbejdsplads, der hele tiden udvikler sig i takt med de stigende krav til sundhedsvæsenet. Vi arbejder intenst med at sikre og udvikle kvaliteten af både diagnostik og de kliniske beslutningsprocesser, samtidig med at vi fastholder fokus på den organisatoriske virkelighed, som vi er en del af. 

 

Vi ønsker 

En speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med bred klinisk børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring, og som har interesse for udredning, diagnostik og visitation. Desuden forventes en sokratisk indstilling til det diagnostiske arbejde, som gør det muligt at fastholde en levende dialog om udredning og diagnostik både i CVD og i dialogen med de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er vagt- og weekendfri. Der er tale om en fuldtidsstilling eller efter aftale. 

 

Ansøgning 

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62, kapitel 7 (kapital 3.1), hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning skal være os i hænde senest 15. februar 2019 kl. 12:00.

 

Ansøgninger vil blive vurderet løbende. 

 

Der forventes ansættelsessamtaler primo marts. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til visitationschef Allan Lohmann-Olsen, tlf. 2163 0940, koordinerende visitator, overlæge, Lene Wadland tlf. 3864 1171 eller til stabschef Mette Bertelsen Fredsgaard 6013 3047 

Lignende job
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa, Syd- og Sønderjylland
Børnelægeklinikken Brønderslev v/Karen Tilma
Brønderslev, Nordjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016