Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Rekrutteringscenter Slagelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Rekrutteringscenter Slagelse,

Ballerup
31-08-2017

Stabslæge af 2. grad (overordnet læge) til operativt virke i Hæren

Kontakt

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Rekrutteringscenter Slagelse

Antvorskov Kaserne
4200
Slagelse
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
31-08-2017
Udløber:
01-10-2017
Kviknummer:
LJA-48948838
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi,
Kirurgi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du lyst til at varetage den lægefaglige ledelse af Behandledelingen? Er du en dygtig og kompetent speciallæge med flair for at skabe resultater? Trives du i et alsidigt og udfordrende job? Så er du måske vores kommende kollega i Sundhedsfaglig Sektion ved Trænregimentet, Aalborg Kaserner.

 

Om os

Sundhedsfaglig Sektion er en del af 1. Logistikbataljon. Bataljonen opstiller forskellige typer professionelle sanitetsenheder, der støtter Hærens internationale operationer og beredskaber. Behandledelingen er en af disse enheder. Behandledelingen yder traumekirurgi under feltforhold.

 

Sundhedsfaglig Sektion er Hærens sundhedsfaglige kompetencecenter. Vores formål er at sikre den bedst mulige behandling af syge, tilskadekomne eller sårede under international tjeneste. Vores opgave er at omsætte evidensbaseret medicin og best medical practice til en militær ramme. Vi bidrager derfor med sundhedsfaglig ekspertise til en bred palet af opgaver: Planlægning, uddannelse, sagsbehandling og udvikling. For at varetage opgaven indgår sektionen i en række samarbejdsrelationer, både ved Trænregimentet, Hærens øvrige myndigheder og Forsvarets Sundhedstjeneste.

 

Sundhedsfaglig Sektion huser Hærens fastansatte læger og sygeplejersker. Vi er normeret med fem speciallæger, fire sygeplejersker og en kontorhjælper i Sundhedsfaglig Sektion.

 

Til bataljonen er knyttet mere end 100 læger og sygeplejersker med reaktionsstyrkekontrakt. De indgår i sanitetsenhederne med deres medicinske ekspertise i forbindelse med uddannelse, øvelser og udsendelser.

 

Om stillingen

Som stabslæge af 2. grad varetager du det lægefaglige ansvar ved Behandledelingen, og du deltager på lige fod med sektionens øvrige medarbejdere i sektionens arbejdsopgaver.

 

Som stabslæge af 2. grad ved Behandledelingen har du det daglige, lægefaglige ansvar for, at Behandledelingen yder feltmæssig traumekirurgisk behandling efter den bedste medicinske standard. Du arbejder med direktiver, faglige instrukser og procedurer for Behandledelingen. Du er med til at planlægge og gennemføre uddannelse og øvelser. De daglige opgaver løses i et tæt samarbejde med Behandledelingens afdelingssygeplejerske og militære chef. Du bidrager til at udvikle feltkirurgien med afsæt i nationalt og internationalt samarbejde om at opsamle viden og erfaringer fra bl.a. NATO-indsættelser. Resultaterne af dit arbejde ser du udmøntet i praksis, og du vurderer effekten, når du deltager i hærens øvelsesvirksomhed.

 

Du deltager på lige fod med sektionens øvrige medarbejdere i en række fælles opgaver inden for sektionens område. Du bidrager til den sanitets- og sundhedsfaglige landmilitære doktrin, dvs. måden at levere sundhedsydelser under feltforhold. Du er med til at udvikle den øvrige doktrin i den udstrækning, det har betydning for hærens sanitets- og sundhedsfaglige indsats. Du deltager i øvelser og møder nationalt og internationalt. Udsendelse i internationale operationer er en del af jobbet.

 

Som stabslæge af 2. grad skal du påregne at varetage lægelige stabsopgaver som divisionslæge. Endelig skal du være rede til at kunne indgå i den værnsfælles stabslægevagt; det er en lægelig bagvagtsfunktion for især internationale men også nationale operationer. Samlet er der tale om en alsidig og fagligt udfordrende stilling med et afvekslende indhold i hverdagen.

 

Vi tilbyder

Et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser. Der er rigtig gode muligheder for faglig og personlig udvikling på jobbet, både nationalt og internationalt. Du kommer til at indgå i et stærkt og dynamisk hold, der i vid udstrækning samarbejder om opgaverne og arbejder på tværs af faggrænser. Der er gode muligheder for efter- og videreuddannelse, afhængigt af forudgående kvalifikationer og kompetencer. Der er plads til introduktion og oplæring, men selvstændighed og initiativ er påkrævet.

 

Vær opmærksom på, at den militære sundhedstjeneste er under reorganisering. Sundhedsfaglig Sektions læger og sygeplejersker overføres organisatorisk til Forsvarets Sundhedstjeneste den 1. januar 2018. Aalborg Kaserner forbliver imidlertid den faste arbejdsplads. Detaljerne i reorganiseringen er endnu ikke på plads.

 

Om dig

Vi forventer, at du

  • Har speciallægeautorisation i et speciale, som er relevant for Forsvaret, hensigtsmæssigt et kirurgisk speciale eller anæstesiologi.
  • Har en bred klinisk uddannelse af minimum otte års varighed.
  • Har kendskab til det militærmedicinske fagområde og gerne erfaring som militær overlæge.
  • Har ledelseserfaring, ledelsesuddannelse, meget gerne Videreuddannelse Trin II ved Forsvarsakademiet eller en videreuddannelse på ækvivalerende niveau.
  • Har erfaring fra udsendelse i internationale operationer.
  • Taler og skriver et korrekt dansk.
  • Behersker et eller flere fremmedsprog, primært engelsk, i skrift og tale.

 

Det er en fordel, hvis du har erfaring med arbejde i en større, politisk ledet organisation og forståelse for politiske beslutningsprocesser.

 

Som person er du dynamisk, målrettet og engageret. Du kan arbejde analytisk og kan omsætte lægefaglig viden i en praktisk sammenhæng, der fungerer. Du har dokumenterede evner for at skabe resultater gennem samarbejde.

Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig men ikke et krav, idet uddannelsen kan gennemføres efter ansættelse.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Aalborg Kaserner.

 

Ansættelsen sker på individuel kontrakt, og lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 720.000 780.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. 

 

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform. 

 

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

 

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

 

Kontakt og ansøgning

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen kan chefen for Sundhedsfaglig Sektion stabslæge af 2. grad Inger Marie Giversen kontaktes på telefon 7283 6190, eller via mailadressen: TRR-1SU1A@mil.dk.

 

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

 

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2017. Samtaler forventes afholdt uge 43. Stillingen er til besættelse den 1. december 2017.

 

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

 

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

 

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

 

Om Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter

Trænregimentet er beliggende i Aalborg, som er en af landets største garnisonsbyer og lokaliseret på Aalborg Kaserne.  Trænregimentets vigtigste opgaver er at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Dette sker ved regimentets fem bataljoner; 1. Logistikbataljon, 2. Logistikbataljon, 3. Vedligeholdelsesbataljon, 4. Nationale Støttebataljon (Vordingborg) samt Forsvarets Militærpoliti. Ved Trænregimentet er der op mod 2.000 medarbejdere, inkl. værnepligtige, hvilket gør Aalborg Kaserner til en af byens absolut største arbejdspladser.

Lignende job
Klinisk Immunologisk Afdeling
Odense, Fyn
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
Esbjerg, Syd- og Sønderjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016