Region Sjælland

Region Sjælland,

Sorø
18-06-2021

Stabslæge til Sundhedsstrategisk Planlægning, Regionshuset Sorø

Kontakt

Region Sjælland

Alléen 15
4180
Sorø
Danmark
Tlf: 70 15 50 00
Praktisk information
Oprettet:
18-06-2021
Udløber:
11-08-2021
Kviknummer:
LJA-82271355
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Samfundsmedicin,
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sundhedsstrategisk Planlægning søger en stabslæge (overlæge), som vil få en central rolle i udviklingen af Region Sjællands samlede sundhedsvæsen. Stabslægen skal bibringe centeret stærke faglige input, være nysgerrig på nye faglige og organisatoriske tendenser og samtidig være god til at opdyrke netværk og styrke sammenhængskraften i både centret, den regionale administration og Region Sjællands sundhedsvæsen.

Om os

Sundhedsstrategisk Planlægning er et tværgående center bestående af 4 enheder og et sekretariat, der med udgangspunkt i borgernes behov sætter strategisk retning for et bæredygtigt sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Sundhedsstrategisk Planlægning har i alt cirka 80 medarbejdere, der løser en lang række regionale opgaver inden for bl.a. sygehusplanlægning, kvalitetsudvikling, Sundhedsplatformen, patientsikkerhed og sygehusbyggeri.

Vi tilbyder

 • Stor indflydelse på eget arbejde og en meget stor berøringsflade på tværs af hele Region Sjælland
 • Gode muligheder for at præge udviklingen af regionens sygehus- og sundhedsvæsen og potentiale til at styrke dine karrieremæssige muligheder for fremtidige centrale ledelsesmæssige roller i regionen
 • Et motiverende og afvekslende job i et center med mange spændende ansvarsområder, hvor du indgår i centrets ledergruppe
 • Et godt, fleksibelt og uformelt arbejdsmiljø, hvor du vil få en bred kontaktflade til regionens samlede sundhedsvæsen

Om jobbet

Der er tale om en stilling, som du i høj grad selv vil kunne præge. Opgaverne favner bredt på tværs af centeret og stabslægefunktionen medvirker bl.a. til at bringe ny viden ind i de forskellige arbejdsopgaver og sikrer sammenhæng på tværs af lægefaglige opgaver i centeret. Opgaveporteføljen afspejler centrets behov, dine kvalifikationer og erfaring.

Opgaverne kan f.eks. være:

 • Sundhedsfaglig rådgivning og ledelse af arbejdsgrupper indenfor centrets ansvarsområder; herunder formand for Hjertestopkomitéen
 • Konkrete opgaver inden for sygehus- og specialeplanlægning; eksempelvis indenfor kræftområdet og psykiatri samt implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats, den forestående fødeplan samt at indgå i arbejdet med forberedelse af en ny sundhedsplan og en ny sygehusplan
 • Bidrage til arbejdet med organisatorisk at udbrede og re-implementere Patientansvarlig læge-konceptet i regionen
 • Bidrage til øget brugerinddragelse i forhold til det sundhedsstrategiske arbejde
 • Sætte kvalitet og patientsikkerhed på dagsordenen som vigtige fælles fokusområder på tværs af centret og i samarbejdet med alle øvrige samarbejdspartnere i regionen
 • Yde lægefaglig sparring til Perspektiv 20-23, som er et regionalt udviklingsprogram med fokus på udvikling og optimering af alle de større kliniske områder

Du vil endvidere deltage i en række strategiske regionale og nationale mødefora.

Stillingen er forankret i centrets sekretariatet med reference til centrets direktør. Stabslægen indgår i centrets ledergruppe, men stillingen involverer ikke direkte personaleledelse.

Om dig

Vi forventer, at du er udannet speciallæge, gerne i samfundsmedicin eller med relevant supplerende (master)uddannelse. Måske har du arbejdet med ledelse og administration på statsligt eller overordnet regionalt niveau, f.eks. i en styrelse, en sygehusadministration eller i en sygehusledelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation og kendskab til det regionale sundhedsvæsen.

Derudover forventer vi, at du:

 • Kan lede arbejdsgrupper, udvalg o.l.

 • Kan varetage selvstændige ansvarsområder og indgå i direkte dialog og samarbejde med sygehusledelser og lignende interne og eksterne samarbejdspartnere.

 • Er opsøgende og i stand til at se, hvor du kan understøtte med lægefaglige kompetencer i konkrete opgaveløsninger.

 • Er tillidsfuld, konstruktiv og kan indgå i et godt samarbejde med kolleger og chefer på tværs af organisationen.

 • Er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation og har erfaring med at omsætte komplekse input til let tilgængeligt materiale og beslutningsoplæg.

 • Er bekendt med at arbejde med systematiske forbedringsmetoder og datadrevet kvalitetsarbejde.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning, Mads Ellegaard Christensen, madsec@regionsjaelland.dk.

Samtaler forventes afholdt den 13. august og en evt. 2. samtale den 17. august 2021.

 
Kontaktperson(er):
Navn: Mads Ellegaard Christensen
Stilling: Direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning
Email: madsec@regionsjaelland.dk
Telefon: 2232 6736
 
Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind påwww.regionsjaelland.dkog læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Har du læst?
 

nr. 14/2016