Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed,

København
31-10-2017

Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige rådgiver i Transfusionsmedicin, Ortopædkirurgi og Plastikkirurgi, herunder kosmetisk kirurgi

Kontakt

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge
2300
København S
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
31-10-2017
Udløber:
15-11-2017
Kviknummer:
LJA-50629968
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ortopædisk kirurgi,
Plastikkirurgi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige rådgivere inden for specialerne transfusionsmedicin, ortopædkirurgi og plastikkirurgi til tilsynsområdet. 

 

Om Tilsyn og Rådgivning 

Tilsyn og Rådgivning Øst dækker Region Hovedstadens og Region Sjællands område og for visse faglige områder hele landet. Vi fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed i sundhedsvæsenet både autoriserede sundhedspersoner samt med sygehuse, klinikker, plejehjem m.v. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed er derudover også den nationale myndighed på området for blodkomponenter og humane væv/celler og organer. På landsplan foretager styrelsen derfor også inspektioner med eksempelvis blodbanker og klinikker, der udfører assisteret reproduktion. 

 

Kontoret er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring. I Tilsyn og Rådgivning Øst er vi omkring 80 medarbejdere, herunder læger, sygeplejersker, tandlæger, folkesundhedsvidenskabskandidater/andre akademikere og administrativt personale. Kontoret har et tæt samarbejde med styrelsens sundhedsjuridiske kontor, Sundhedsjura. 

 

Dit arbejde 

Arbejdet indebærer i vekslende omfang at: 

 

  • rådgive styrelsen i individuelle- og organisatoriske tilsynssager, herunder at foretage votering i sagerne 

  • deltage i udarbejdelsen af redegørelser, lovforberedelse, vejledninger, tilsynsplanlægning, udviklingsopgaver og generel rådgivning indenfor dit speciale 

  • deltage i arbejdsgrupper, udvalgsarbejde og lignende 

  • følge sundhedsforholdene og den faglige udvikling inden for dit speciale 

 

Arbejdsopgaverne indebærer IKKE votering i klagesager. 

 

Du vil som sagkyndig rådgiver i Styrelsen for Patientsikkerhed blive en aktiv del af styrelsen og indgå i kontorernes overvejelser om udvikling og strategi inden for dit speciale. 

 

Din uddannelse og erfaring 

Vi forventer, at du er erfaren speciallæge inden for dit speciale og er anerkendt inden for egne rækker. 

 

Derudover har du: 

  • Relevant administrativ og organisatorisk erfaring, herunder gerne ledelseserfaring 

  • En aktiv klinisk tilknytning til dit speciale 

  • En bred viden om tendenser og videnskabelig forskning inden for dit speciale 

 

 

Om ansættelsen 

Du bliver ansat som speciallægekonsulent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger for Speciallæger mv. i staten, herunder protokollat om speciallægekonsulenter mv. 

 

Aflønning sker med satsen for 4 timers ugentligt arbejde, svarende kr. 7.274 pr. måned i aktuelt niveau. Der afholdes ferie med løn. 

 

Der er tale om 3 årige stillinger. Arbejdet kræves ikke udført fra tjenestestedet. 

 

Kontakt os gerne 

Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte enhedschef, overlæge, ph.d. Anette Lykke Petri, tlf. 7222 7929 eller sektionsleder, overlæge, dr.med., MPA Karsten Bech, tlf. 2526 5219. 

 

Er du interesseret? 

Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47 og uge 3. 

 

Generelt om styrelsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer, udsteder autorisationer til 16 forskellige autoriserede faggrupper, og vi behandler klager fra patienter og ankesager om erstatninger. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet. 

 

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser. 

 

Vi er mere end 400 medarbejdere og har tilknyttet over 700 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet. 

 

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen.

Vores vision er et sikkert og lærende sundhedsvæsen.


Udvalgte job
Lignende job
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016