Gynækologi og Obstetrisk afdeling,

Esbjerg
15-05-2018

Sydvestjysk Sygehus søger ledende overlæge til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Kontakt

Gynækologi og Obstetrisk afdeling

Finsengade 35
6700
Esbjerg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
15-05-2018
Udløber:
14-06-2018
Kviknummer:
LJA-61004110
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Gynækologi og obstetrik
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kan du lide at have indflydelse og være med til at præge fremtiden? -Så er Sydvestjysk Sygehus noget for dig!
 
Vi kan pr.1. september 2018 eller efter aftale tilbyde, en stilling som ledende overlæge til Gynækologisk – Obstetrisk afdeling.  
 
På Sydvestjysk Sygehus er vi p.t. 2900 medarbejdere fordelt på 3 sygehuse i regionen og har stort set alle specialer repræsenteret. Vi er i gang med et af Europas mest moderne sygehusbyggerier med et budget på tæt på 1 mia. kr..
 
Fra 2022 tilbyder Sydvestjysk Sygehus (SVS) i samarbejde med Syddansk Universitet en kandidatuddannelse i medicin. De første kandidatstuderende forventes at afslutte i 2025. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling skal understøtte dette initiativ ved tæt involvering gennem involvering i planlægningen af de fagrelevante moduler på kandidatuddannelsen, herunder forskning, tiltrækning af funktioner og generelt fokus på faglig udvikling.
 
Om afdelingen 
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling er bredt funderet i forhold til at varetage kerneopgaverne på hovedfunktionsniveau og visse opgaver på regionsfunktionsniveau.  
I afdelingen er der tætte samarbejdsrelationer, hvilket udover at bidrage til et godt, nært og åbent arbejdsmiljø tillige sikrer gode og sammenhængende patientforløb, når afdelingen servicerer patienter i et opland på ca.220.000 borgere. 
 
Afdelingen er meget velfungerende, det kommer blandt andet til udtryk gennem et stabilt og engageret personale, der brænder for at deltage i den pågående udvikling inden for specialets mange grene. Der arbejdes på daglig basis med kontinuerligt fokus på professionalisme og høj faglig standard.  
Afdelingen har visioner om at ekspanderer på kapacitet og udvikling inden for forskning og er aktuelt i gang med at etablere nært samarbejdsrelation til sygehusets særdeles velfungerende forskningscenter. Dette med henblik på at styrke forskning i afdelingen og specialet generelt, men også for at imødekomme det spændende arbejde der venter, når vi åbner op for lægeuddannelsen.
 
Gynækologisk /obstetrisk afdeling har årligt ca. 1900 fødsler, ca. 42.000 ambulante besøg, ca. 4.000 indlæggelser. 
Afdelingen råder over 5 fødestuer og en sectiostue beliggende på fødegangen, 4 svangre senge, 4 gynækologiske senge og 19 neonatal/obstetriske senge i et integreret Mor-Barn Centeret.  
 
Afdelingen har et velfungerende svangreambulatorie med stor aktivitet, herunder prænatal diagnostik (invasiv / noninvasiv). Ligeledes et velfungerende gynækologisk ambulatorium samt operativ aktivitet i ambulant og stationært regi.  
I efteråret 2017 blev en ny, moderne operationsstue til robotassisterede operationer indviet. Her råder afdelingen over et gynækologisk leje pr. uge. Gynækologisk ambulatorium har tilknyttet en inkontinensklinik.
 
Lægegruppen består af 6 overlæger, 7 afdelingslæger, 2 1. reservelæger samt 10 yngre læger i klassificerede stillinger (almen medicin(5), introduktionsstillinger i gynækologi og obstetrik(3) samt uddannelsesstillinger til speciallæge i gynækologi og obstetrik(2)). 
 
Udover den postgraduate kliniske undervisning der tilbydes læger i uddannelsesstillinger er afdelingen prægraduat uddannelsessted for lægestuderende, jordemoderstuderende, sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter.  
 
Profil og opgave 
Som ledende overlæge bliver du en del af afdelingsledelsen, hvor du i tæt samarbejde med chefjordemoderen og den ledende oversygeplejerske varetager ledelsesarbejdet og udviklingen af afdelingen. Du får desuden naturlige nære samarbejdsrelationer til de øvrige afdelingsledelser.
 
Den samlede afdelingsledelse lægger stor vægt på:
- Gensidig respekt og loyalitet i faggrupperne 
- Ordentlighed 
- Synlighed i alle afsnit 
- God, høj arbejdsmoral 
 
Internt i afdelingsledelsen arbejder vi altid sammen om, at løse de opgaver der er i de enkelte afsnit, ligeså indgår vi i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen i Børn- Unge afdelingsledelse. 
 
Vi lægger stor vægt på en profil, der evner at styrke egen afdeling fagligt, som arbejder initiativrigt med husets strategi omkring Vi-kulturen og patienten i fokus – også udenfor egen afdeling og i samarbejde med den øvrige afdelingsledelseskreds og direktion.  
 
Det kræver derfor at den ledende overlæge er dynamisk, samarbejdsorienteret, bidrager til høj kvalitet, faglighed og effektivitet. Synlighed og nærvær er vigtig som grundlag for ledelsesarbejdet, ligesom dialog, engagement og evnen til at motivere og delegere skal være til stede. Du skal kunne lede dine medarbejdere gennem forandringsprocesser og være i stand til at have fokus på både mål og proces. Vi forventer du kan fastholde ledelsesmæssige fokusområder samt evner økonomi- og produktionsstyring. Analytiske kompetencer er nødvendige, så du er i stand til at etablere et godt overblik, se muligheder og lede både i nære og tværfaglige sammenhænge.  
 
Ansøgning 
Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger.  
 
• Medicinsk ekspert 
• Kommunikator 
• Samarbejder 
• Leder/administrator 
• Sundhedsfremmer 
• Akademiker 
• Professionel 
 
Følgende skema bedes udfyldt med relevante data fra dit CV og medsendes ansøgningen. Skemaet bruges i forbindelse med den lægefaglige bedømmelse af overlæger.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til lægelig direktør Alan Christian Kimper-Karl, tlf. 23 83 52 44 e-mail: Alan.Kimper-Karl@rsyd.dk eller Adm. direktør Per Busk tlf. 79182001 e-mail: pb@rsyd.dk
 
Du er også meget velkommen til at læse mere om afdelingen og se videoen om SVS
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den, mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger, indgåede overenskomst for overlæger. 
 
Ansættelsestidspunkt 1. september 2018 eller efter aftale. 
Ansøgningsfristen er d. 14. juni 2018 
Ansættelsessamtaler afholdes d. 21. og 25. juni 2018 
Ansøgning samt CV sendes via nedenstående link. 
 
Sygehuset 
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Vi er et stort akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er som skrevet mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, hvor du som ledende overlæge naturligt vil indgå i: der bygges ny sengebygning, som tages i brug i 2019/20, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kandidatuddannelsen i medicin, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer.  
 
På Sydvestjysk Sygehus tænker vi i det hele menneske. Så som vores nye ledende overlæge vil du opleve, at vi både har fokus på dig og din faglige karriere, men også på, hvad der gør det interessant for resten af din familie, at bo i Danmarks 5. største by, Esbjerg. Se f.eks. mere om karrieremuligheder og tilflytterservice på www.energimetropol.dk Se mere om Esbjerg her.
 
 

Har du læst?
 

nr. 14/2016