Forsvarets Sundhedstjeneste

Forsvarets Sundhedstjeneste,

Jylland
11-07-2018

To delelæger til Specialoperationsstyrkerne og Akutafdelingen Horsens

Kontakt

Forsvarets Sundhedstjeneste

Praktisk information
Oprettet:
11-07-2018
Udløber:
15-08-2018
Kviknummer:
LJA-63254137
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Forsvaret har, som følge af Danmarks internationale militære tilstedeværelse, behov for speciallæger, der fleksibelt kan forrette tjeneste ved de danske styrker både nationalt og internationalt. Delelægeordningen er et væsentligt element i Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) mulighed for at opretholde en operativ pulje af speciallæger med militærmedicinske færdigheder på højt niveau til hurtig indsættelse i alle missionstyper.  

Om Forsvarets Sundhedstjeneste

FSU sikrer soldatens helbred nationalt og internationalt.

FSU leverer sundhedsfagligt personel til den operative virksomhed, varetager militærmedicinsk rådgivning og udvikling, uddanner sundheds- og sanitetsfagligt personel, udvikler relevante militære træningskoncepter til opbygning af den fysiske kapacitet og uddanner heri, udformer helbredskrav og gennemfører helbredsvurderinger.

Om Akutafdeling Horsens

Afdelingen har årligt ca. 30.000 kontakter med en stigende tendens. Afdelingen er i stadig udvikling, og alle læger uddannes til fagligt at honorere målbeskrivelsen for akut medicin. Du vil således skulle se akutte patienter, der traditionelt hører under specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi plus alle de patienter, der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande.

Vi tilbyder en stilling i et dedikeret kollegium, der vokser hurtigt af tolv projekterede stillinger er ti nu besat og otte er ansat indenfor de seneste 12 måneder. Det er et speciallægekollegium, der er dedikeret til opgaven med at modtage akutte patienter, styre en travl modtagelse på det taktiske niveau og levere supervision af unge læger i den absolutte nationale topklasse. Vores speciallæger beskriver sig selv som lige dele læger, ledere og lærere.

Akutlægerne har pr. 1. november 2018 det operative ansvar for hospitalsberedskabet oplæring til dette inklusive radiokommunikation vil foregå straks efter ansættelse.

Vi tilbyder, at du uddannes til merit i det nye speciale akutmedicin, således at du efter nogle år vil kunne kalde dig speciallæge i akutmedicin.

Hospitalsenheden Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.

Om Specialoperationsstyrkerne

Jægerkorpset og Frømandskorpset er Forsvarets højt specialiserede Specialoperationsstyrker. Begge korps arbejder i belastende miljøer på land og til vands og fra nord til syd, hvilket stiller store krav til den enkelte operatørs fysik. Samtidig foregår arbejdet i et dynamisk miljø med højt tempo, som indimellem stiller store krav til innovative løsninger.

Om stillingerne

Speciallægerne opretholder deres kliniske kompetencer som akutlæge 9 måneder om året, og Forsvaret har råderet over lægerne 3 måneder årligt til hhv. missioner, uddannelse og andre operative aktiviteter.

Med projektet ønsker FSU at styrke specialstyrke-lægeområdet med en delelæge tilknyttet henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset, idet FSU har forventning om fortsat høj deltagelse af specialstyrkebidrag i internationale missioner. Den militærmedicinske uddannelse afvikles i rammen af FSU og de to korps. Den akutmedicinske uddannelse påhviler Horsens sygehus.

Om dig

Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i et for Forsvaret og Horsens Akutmodtagelse relevant speciale, og har du ikke allerede subspecialisering i akut medicin, forventes du at påbegynde denne umiddelbart efter ansættelsen.

Det er ønskeligt, at du har Forsvarets reservelægeuddannelse samt har missionserfaring. Hvis du ikke har Forsvarets reservelægeuddannelse, vil du skulle gennem et kursusforløb, så tilsvarende kompetencer opnås.

Som delelæge vil du være ansat under Forsvarets Sundhedstjeneste med den militære tjeneste knyttet til enten Jægerkorpset eller Frømandskorpset. Der er en fastansat fuldtids overlæge i hvert korps. Du vil komme til at arbejde under dennes ledelse.

Du skal, som læge ved Specialoperationsstyrkerne, primært støtte det sundhedsfaglige beredskab. Dette foregår i og omkring Aalborg, hvor Jægerkorpset hører til, eller i Kongsøre nær Holbæk, hvor Frømandskorpset har base. Arbejdet omfatter støtte til korpsene, hvor operatørerne tilses ved behov, støtte ved øvelser samt udvikling og undervisning i sundhedsfaglige områder. Arbejdet vil desuden ske i tæt samarbejde med korpsets Medics. Herudover kan det komme på tale at støtte korpsene ved øvelser eller missioner i udlandet over længere perioder (6-12 uger).

Som delelæge ved korpsene skal du primært anvende dine lægefaglige kompetencer. Militære kompetencer er dog en forudsætning, og du bliver trænet i udvalgte militære discipliner. De enkelte Medics støtter patruljerne og tager sig af den primære og indledende behandling i det taktiske miljø. Lægen vil derfor primært virke ved en Medical Treatment Facility (MTF/ROLE 1). Geografisk kan det sidestilles med en Forward Operations Base (FOB). Lægen kan her forventes at udføre yderligere diagnostik, behandling og overvågning i samarbejde med Medics.

Stillingerne kræver modenhed og evnen til at tage ansvarsfulde beslutninger. Du vil arbejde meget selvstændigt uden den sædvanlige civile back-up til (kerne-)lægefunktionen og vil derfor hyppigt komme udenfor din snævre lægelige komfort zone. Stillingen kræver en særdeles god fysik med en ugentlig træningsindsats på 4-6 timer.

Ansættelsesvilkår

Stillingerne indgår i et pilotprojekt, der gennemføres med evaluering 1 år efter tiltrædelse. Delelægeordningen forventes permanent godkendt.

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er henholdsvis Horsens Sygehus, Jægerkorpset eller Frømandskorpset.

Ansættelsen som speciallæge/afdelingslæge finder sted i henhold til Cirkulære om overenskomst for Læger i Staten, Protokollat for afdelingslæger. Under tjenesten ved Akutafdelingen i Horsens vil din stillingsbetegnelse være afdelingslæge og under tjenesten i Forsvaret vil din stillingsbetegnelse være speciallæge.

Basislønnen udgør 504.717,09 kr. årligt. Herudover vil du modtage et pensionsgivende kvalifikationstillæg, der udgør 122.157,80 kr. årligt og et pensionsgivende Regionstillæg på 32.625,33 kr. årligt.

Til stillingen hører en pensionsordning med et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,1%.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for FSU Udviklingsafdeling stabslæge af 2. grad Niels-Christian Emmertsen, FSU-U-CHUDVA@mil.dk  telefon 2223 2757 eller Ledende overlæge Ulf Hørlyk, ulfhoerl@rm.dk telefon 2475 1158.

Spørgsmål om Specialoperationsstyrkernes militærmedicinske operative virke rettes til overlæge JGK Claus OL, FSU-O-LGJGK@mil.dk eller overlæge FKP Thomas Boel, FSU-O-LGFKP@mil.dk  

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2018.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Du bedes oplyse minimum 2 referencer, som vi evt. kan kontakte.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarets Sundhedstjeneste

Forsvarets Sundhedstjeneste er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sundhedstjeneste udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sundhedstjeneste ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sundhedstjeneste soldatens helbred.

Om Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens er akuthospital for det sydøstlige område af Region Midtjylland. Kommunerne Skanderborg, Hedensted, Odder og Horsens er det primære optageområde med et befolkningsgrundlag på ca. 180.000 borgere. Ud over det akutte indtag er der en betydelig elektiv aktivitet.

På Regionshospitalet Horsens er specialerne Kirurgi, Ortopædi, Intern medicin inklusive Kardiologi, Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Biokemi, Akutmedicin, Anæstesiologi og Radiologi repræsenteret med selvstændige afdelinger. Hospitalet er i gang med en betydelig modernisering som står færdig i 2021 inklusive en nyrenoveret akutafdeling.

Har du læst?
 

nr. 14/2016