Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF,

Oslo
02-07-2020

To faste stillinger som overlege i radiologi

Kontakt

Oslo universitetssykehus HF

Kirkeveien 166
0450
Oslo
Danmark
Tlf: +47 915 02770
Praktisk information
Oprettet:
02-07-2020
Udløber:
20-07-2020
Kviknummer:
LJA-80582059
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Diagnostisk radiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Seksjon for barneradiologi OUS Ullevål består av 6 overlegehjemler med 6-delt bakvaktsordning. Fra 1. januar 2021 vil det være 7 faste overlegestillinger ved seksjonen. Vi lyser ut to faste overlegestillinger fra 01.10.2020.

 

Seksjonslederstillingen skal også besettes. Den er lyst ut i en egen annonse med referansenummer 4260651158. Dersom du er interessert i seksjonslederstillingen, må du i tillegg søke på denne annonsen.

 

Vi søker kandidater som er interessert i en variert arbeidshverdag, er faglig engasjerte og liker å jobbe med barn. Seksjonen tilhører Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, KRN.

 

Søknadsfrist:

20.07.2020

 

Arbeidsgiver:

Oslo universitetssykehus HF

 

Sted:

Oslo

 

Stillingstittel:

Overlege

 

Heltid / Deltid:

Heltid

 

Ansettelsesform:

Fast

 

Stillingsprosent:

100

 

Webcruiter-ID:

4260425189

 

Stillinger:

2

 

Startdato:

01.10.2020

 

Arbeidsoppgaver 

 

 • I en barneradiologisk jobbhverdag har man behov for bred kunnskap om alle radiologiske modaliteter og samtlige organsystemer. Dette samt den varierte pasientgruppen vi undersøker, gjør arbeidshverdagen og arbeidsoppgavene svært varierte og spennende.

 • Som barneradiolog må man etter hvert beherske samtlige modaliteter; ultralyd, konvensjonell radiologi, gjennomlysningsundersøkelser, intervensjonsprosedyrer, CT og MR. På Ullevål vurderes nevroradiologiske CT- og MR-undersøkelser av nevroradiologer, mens barneradiologer utfører og vurderer ultralyd caput.

 • Pasientgrunnlaget varierer fra premature barn til barn som nærmest er ferdig utvokst (18 år). Barneradiologisk seksjon har et bredt nedslagsfelt og vi server følgende barneavdelinger på OUS Ullevål; barnemedisin og  barnekirurgi med både inneliggende, polikliniske og akutte pasienter fra barne- og akuttmottaket, og tidvis pasienter henvist fra andre sykehus rundt i landet, særlig med barnekirurgiske problemstillinger som pylorusstenose, invaginasjon og nyrepatologi. Vi mottar henvisninger på barn fra fastleger/private barneleger/private institusjoner i Oslo og omegn. Vi har akuttfunksjon relatert til traumer og  server en stor nyfødt- og barneintensivavdeling (0-18 år). Seksjonen har i tillegg ansvar for muskelskjelettundersøkelser (rtg, CT og MR) fra ortopedisk seksjon på Ullevål og fra skadelegevakten på barn 0-16 år og bistår Oslo Kommunale Legevakt med akutte radiologiske undersøkelser. OUS Ullevål har landsfunksjon for utredning og behandling av cystisk fibrose og regionalansvar for inflammatoriske tarmsykdommer med medfølgende radiologisk utredning. Vi bistår endokrinologisk avdeling med utredning av skjelettalder og abdominal- og bekkenutredning med ultralyd og MR.

 • Barneradiologisk seksjon ved OUS Ullevål er en relativt ung seksjon med svært faglig engasjerte radiologer som sammen har bygget opp en solid faglig plattform, med et godt og inkluderende sosialt og faglig miljø. Vi deltar alle aktivt i utveksling av kunnskap og fagdiskusjoner i hverdagen. Arbeidshverdagen som barneradiolog er aldri kjedelig. Den består av daglig planlagte polikliniske undersøkelser i tillegg til sammensatte akutte utredninger i nevnte aldersgruppe på alle modaliteter. Vi gjennomfører i tillegg daglige demonstrasjoner for klinikere og avholder multidisiplinære fagmøter. Som ansatt ved seksjonen får man delta aktivt i opplæring av radiografer, radiologiske LIS, skade- og allmenlegevaktsleger samt delta aktivt på radiologiske kurs og kongresser som arrangeres både i Norge og utlandet. Vi avholder jevnlige internundervisninger og ukentlige legemøter på seksjonen, samt tverrfaglige seksjonsmøter.

 

Kvalifikasjoner 

 

 • For stillingen er det ønskelig med norsk spesialistgodkjenning i radiologi, men erfarne LIS som nærmer seg spesialistgodkjenning vil også bli vurdert.

 • Norsk autorisasjon.

 • Gode norskkunnskaper.

 • Erfaring innen barneradiologi.

 • Personlig egnethet vektlegges.

 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

 

Personlige egenskaper 

 

 • Evne til å sette seg inn i kliniske problemstillinger og kommunisere med kollegaer på tvers av spesialiteter

 • Lyst til å jobbe med barn

 • Evne til raskt å kunne sette seg inn i nye arbeidsoppgaver på tvers av modaliteter og tilegne seg ny kunnskap

 

Vi tilbyr 

 

 • Høyt faglig nivå

 • Utfordrende og variert arbeid

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

 

Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.

 

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil tas i betraktning.

 

Arbeidssted  

Ullevål, 0450 Oslo

Norge

 

Kontaktinformasjon 

Gunnar Sandbæk

Avdelingsleder

90953874

gsandb@ous-hf.no  

 

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Har du læst?
 

nr. 14/2016