Justitsministeriet - Retslægerådet

Justitsministeriet - Retslægerådet,

Viborg
09-10-2020

Tre ledige hverv som medlem af Retslægerådet med særlig indsigt i henholdsvis reumatologi, retsmedicin og psykiatri

Kontakt

Justitsministeriet - Retslægerådet

Toldboden 2
8800
Viborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
09-10-2020
Udløber:
23-10-2020
Kviknummer:
LJA-81253194
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri,
Retsmedicin,
Reumatologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Tre hverv som medlem af Retslægerådet med særlig indsigt i henholdsvis reumatologi, retsmedicin og psykiatri er ledige til besættelse den 1. januar 2021.

 

Hvervene ønskes besat af 1) en speciallæge med en bred reumatologisk uddannelse, som til daglig er beskæftiget med faget ved en reumatologisk afdeling 2) en speciallæge med en bred retsmedicinsk uddannelse og erfaring samt videnskabelig baggrund, og som til daglig er beskæftiget med faget ved en retsmedicinsk afdeling 3) en speciallæge med en bred psykiatrisk uddannelse, som til daglig er beskæftiget med faget ved en psykiatrisk afdeling.

 

Som medlem af Retslægerådet deltager du inden for dit speciale sammen med Retslægerådets øvrige medlemmer, beskikkede sagkyndige og eventuelt ad hoc sagkyndige i behandlingen af enkeltsager, der forelægges for rådet. Der deltager som udgangspunkt tre medlemmer/sagkyndige i vurderingen af en sag.

 

Sagsbehandlingen er hovedsageligt baseret på skriftligt materiale, og vurderingen, der i almindelighed skal foretages inden for to uger, afgives skriftligt. Antallet af sager varierer afhængig af, hvilke sagstyper, der forelægges Retslægerådet.

 

Ved beskikkelse som medlem af Retslægerådet må påregnes en ugentlig arbejdstid på op til 14 timer. Honoraret udgør 277.353,53 kr. årligt (pr. 1. oktober 2020).

 

Beskikkelsen sker for 6 år med mulighed for genbeskikkelse.

 

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer af Retslægerådet og en repræsentant fra De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i Danmark. Der vil blive lagt vægt på uddannelsesmæssig baggrund og praktisk erfaring. Herudover vil videnskabelig aktivitet indgå i bedømmelsen.

 

Nærmere oplysninger om hvervet kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Eva Aaen, Retslægerådets sekretariat, på telefon 2219 3813, eller via e-mail retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk.

 

Ansøgning indgives elektronisk på www.justitsministeriet.dk under punktet Karriere.

 

Ansøgningen, der stiles til Dronningen, skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 23. oktober 2020 kl. 12.00.

 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge hvervet.

 

Retslægerådet er et selvstændigt uafhængigt råd, der administrativt hører under Justitsministeriet. Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Rådet består af indtil 12 læger, pt. 11, og et antal fast beskikkede sagkyndige, og det arbejder i to afdelinger, hvoraf den ene behandler retspsykiatriske spørgsmål og den anden alle øvrige retsmedicinske spørgsmål. Retslægerådets sekretariat er organisatorisk en del af Civilstyrelsen, der er beliggende i Viborg.

 

Læs mere om Retslægerådets virksomhed på www.justitsministeriet.dk eller www.retslaegeraadet.dk

Lignende job
Sykehuset Innlandet HF
Lillehammer
Region Hovedstaden
Ballerup¤København¤Rødovre, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016