Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital,

Roskilde
17-04-2018

Uddannelsesansvarlig overlæge til Klinisk Onkologisk Afdeling og palliative enheder, Sjællands Universitetshospital Roskilde

Kontakt

Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital

Sygehusvej 10
4000
Roskilde
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
17-04-2018
Udløber:
20-05-2018
Kviknummer:
LJA-59356417
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Klinisk onkologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde udvider yderligere.

 

Speciallæge søges derfor til Klinisk Onkologisk Afdeling. Primær funktion på matriklen i Roskilde. Fortrinsvist med kompetencer inden for lunge-onkologi eller gynækologisk onkologi og mulighed for tillæg af uddannelsesansvar til stillingen, så den udvides til Uddannelsesansvarlig overlæge.

 

Klinisk Onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde er en afdeling med mange unge læger og et dynamisk uddannelsesmiljø. Afdelingen har både hoveduddannelseslæger, introduktionslæger og KBU-læger, samt medicinstuderende på klinisk ophold.

 

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

 

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

 

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

 

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde og Næstved til de nye bygninger i Køge.

 

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

 

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

 

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder i Region Sjælland består af de fusionerede onkologiske afdelinger i Næstved og Roskilde, som administrativt er lagt under Sjællands Universitetshospital. Ud over medicinsk onkologi har afdelingen integreret stråleterapi, palliative teams og palliativt sengeafsnit. Den sammenlagte afdeling betjener 820.000 borgere med 114.000 ambulante besøg, 13.000 sengedage årligt. Vi er ca. 330 medarbejdere fordelt på flere faggrupper, heraf huser vores afdeling i Roskilde cirka 130 medarbejdere fordelt på tre diagnoseteams: GI cancer (kolorektal cancer og pancreascancer), gynækologisk cancer (ovariecancer og endometriecancer) og lungecancer.

 

Afdelingen vil fra 2022 indgå i det kommende Sjællands Universitetshospital Køge og skal på det tidspunkt være en højt specialiseret klinisk onkologisk afdeling med fuldt udbygget behandlings-, forsknings- og uddannelseskapacitet.

 

Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet?

 

Lige nu har vi især brug for en speciallæge på afdelingen i Roskilde til behandling af lungecancer eller gynækologisk cancer samt til varetagelse af uddannelsesansvar. Sidder du med andre onkologiske kompetencer, eller en forskningskarriere vi kan understøtte, så kontakt os.

 

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat af en speciallæge med kompetencer inden for klinisk onkologi. Herunder er erfaring med behandling af ovariecancer eller lungecancer en fordel men ikke et krav.

 

Først og fremmest søger vi en person, der med faglige og personlige kvalifikationer, kan samarbejde på tværs af faggrænser og specialer, og som har lyst til at engagere sig i et teambaseret klinisk arbejde som også kan omfatte forskning, administrativt arbejde og udviklings- og innovationsarbejde.

 

Vi søger en person, der ikke er bange for at tænke kreativt og utraditionelt i det vedvarende arbejdet med at forme patientforløb karakteriseret ved gode patientoplevelser og suveræn faglig kvalitet. En person, der med sin entusiasme kan motivere sine kolleger og være med til at skabe fremtidens kliniske onkologiske afdeling i Region Sjælland.

 

Speciallægeanerkendelse i klinisk onkologi eller intern medicin er et krav. Fem års samlet erfaring som afdelingslæge eller tilsvarende indenfor ovennævnte specialer er en betingelse for ansættelse som overlæge. Der findes muligheder for dispensation for 5-års reglen, for eksempel i forbindelse med tildeling af uddannelsesansvar til en yngre læge.

 

Vagt og arbejdstid

Speciallægers vagt er beredskabsvagt fra hjemmet, dog med aftalt fremmøde til aftenstuegang hverdage og dagsstuegang weekender.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Ansøgning

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger og Roskilde Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

 

Ansøgere bedes i ansøgningen, med bedst mulig dokumentation, forholde sig konkret til de syv kompetencer.

 

Ansøgningsfrist: 20.05.18

Ansættelse snarest muligt

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen

 41 41 18 01.

 

Samtaler 24.05.18 kl.10-12 i Roskilde.

 

Kontaktperson: Mads Nordahl Svendsen, Ledende overlæge, Email: mnsv@regionsjaelland.dk,

telefon: 47324901

 

 

 

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

 

 Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.


Har du læst?
 

nr. 14/2016