Gem annonce
Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF,

Akershus
30-06-2020

Vi søker avdelingsleder Anestesi, Akershus universitetssykehus HF

Kontakt

Akershus universitetssykehus HF

Sykehusveien 25
1478
Lørenskog
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
30-06-2020
Udløber:
15-08-2020
Kviknummer:
LJA-80563184
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi
Beliggenhed

Strategi -    ledelse -   utvikling

Anestesiavdelingen er en avdeling i stor utvikling. Avdelingen er i ferd med å utvide sitt intensivtilbud, vi bygger opp nye og utvidede anestesitjenester til en rekke av sykehusets ulike fagavdelinger, utvikler en samarbeidsmodell med anestesimiljøet på Kongsvinger sykehus, og skal satse på mer poliklinikkvirksomhet gjennom blant annet økt kapasitet på smertepoliklinikken. Som universitetssykehus ønsker vi å styrke forskning og fagutviklingen, og jobber med ny forskningsstrategi.

Anestesiavdelingen er en av landets største med ca 330 ansatte og 14 intensivsenger. Den siste tiden har avdelingen figurert i media i forbindelse med covid-pandemien, hvor man på det meste håndterte 23 intuberte pasienter samtidig og med meget gode behandlingsresultater.

Avdelingen har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med 65 leger og rundt 250 sykepleiere og spesialsykepleiere som jobber for et best mulig tilbud for pasientene i et opptaksområde på rundt 570.000 mennesker. I tillegg har avdelingen en professor II-stilling, en amanuensis og flere stipendiatstillinger.

Anestesiavdelingen består av seksjonene: anestesileger, anestesisykepleiere, intensiv, postoperativ og smerteklinikken. Avdelingen betjener hele sykehuset med anestesitjenester. I tillegg til oppgaver på operasjonsavdelingen og dagkirurgisk senter, gis det anestesiservice ved undersøkelse av barn, på barneintensiv, ved PCI og trombectomi-behandling, ved ECT ved psykiatrisk sengeavsnitt, ved traumeteam og andre utkall til akuttmottaket etc. Det er etablert en ordning med akutt-team fra anestesiavdelingen som rykker ut til sengepostene ved definert behov.

Vi tilbyr en spennende lederstilling, med en sentral plassering i divisjonens ledergruppe.

Vi søker en engasjert, nytenkende, motiverende, tydelig og samlende leder som liker å jobbe målrettet og strategisk for å skape resultater sammen med sine medarbeidere og samarbeidspartnere. Som avdelingsleder for anestesiavdelingen vil du ha en viktig rolle i å videreutvikle avdelingen, slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier. Gjennom helhetlig og strategisk tenkning og god faglig forståelse, vil du legge til rette for gode beslutningsprosesser og gjøre nødvendige prioriteringer. Akershus Universitetssykehus ønsker å videreutvikle og styrke sin universitetsfunksjon, og som avdelingsleder har du ansvar for å legge til rette for og videreutvikle også forskning og undervisning.

Kortfattet søknad med CV sendes senest 15. august.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen med vekt på fag, kvalitet og kvalitetsforbedring

 • Ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett, fag og kvalitet i avdelingen Deltagelse i kirurgisk divisjons ledergruppe og medansvar for kirurgisk divisjon Sikre kompetanseutvikling i alle yrkesgrupper og jobbe for et godt arbeidsmiljø

 • Sikre god spesialistutdanning og forskningsaktivitet Bidra til pasient- og brukerfokus i tjenesteutviklingen

 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist anestesi eller annen relevant helsefaglig utdanning

 • Erfaring fra og interesse for ledelse, formell lederkompetanse vil være en fordel Erfaring med arbeid med mål- og resultatstyring og dokumenterte resultater Kunnskap om målrettet pasientsikkerhet og HMS arbeid

 • Erfaring fra og innsikt i sammensatt kirurgisk og anestesiologisk virksomhet Forskningskompetanse er en fordel

 

Personlige egenskaper

 • Ønske om og motivasjon for å være leder

 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse, samhandling og motivasjon i en kunnskapsbedrift Evne til å løse mellommenneskelige utfordringer

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og god til å jobbe i team Tydelig kommunikasjon av faglige visjoner og retninger

 • God organisasjonsforståelse, med evne til å se og tenke helhetlig og fremtidsrettet God gjennomføringsevne, resultat og løsnings-orientert

 • Budsjett- og økonomiforståelse 

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling, med mulighet for stor påvirkning av avdelingens og divisjonens utvikling

 • Kompetent og faglig sterk organisasjon

 • En organisasjon som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester

 • Mulighet for lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram

 • Gode velferdstilbud for ansatte, blant annet hytteutleie, treningstilbud, kulturarrangementer, mulighet for bolig og barnehageplass

 

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Menneskelig nær faglig sterk er vår visjon

Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for hele opptaksområde. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner inkludert anestesi- og intensivvirksomhet, Dagkirurgisk Senter på Nordbyhagen og Ski, samt Palliativt senter, og har i tillegg en betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Har du læst?
 

nr. 14/2016