Kong Christian X's Gigthospital, Gråsten,

Sønderborg
20-06-2018

Vikar for afdelingslæge til Kong Christian X's Gigthospital

Kontakt

Kong Christian X's Gigthospital, Gråsten

Toldbodgade 3
6300
Gråsten
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
20-06-2018
Udløber:
27-07-2018
Kviknummer:
LJA-62548529
Jobtype:
Fuldtid
Vikar/barsel
Arbejdsområde:
Reumatologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du speciallæge i reumatologi er et 18 måneders vikariat som afdelingslæge ledigt til besættelse ved Kong Christian X's Gigthospital pr. 1. september 2018.  
 
Som afdelingslæge får du rig lejlighed til at arbejde med alle facetter af reumatologien herunder også med rehabilitering  
 
Stillingen giver dig mulighed for at styrke dine opnåede kompetencer og tilføje dig yderligere erfaringer som speciallæge.  
 
Stillingen omfatter mulige funktioner i ambulatorium, dagenhed og stationær enhed, herunder også rehabilitering.  
 
Hvad er Gigthospitalet  
Kong Christian X's Gigthospital er Danmarks eneste hospital med udelukkende reumatologisk funktion. Hospitalet er et privathospital, ejet og drevet af Gigtforeningen, som udelukkende arbejder på kontrakt med det offentlige danske sygehusvæsen. Dette bevirker, at vi i det daglige arbejde helt kan fokusere på reumatologiske problemstillinger. Hospitalet fungerer i øvrigt som et offentligt sygehus med de dertil hørende uddannelses- forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser.  
 
Hospitalet varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland og modtager patienter med såvel inflammatorisk som ikke-inflammatoriske lidelser.
Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg og modtager således patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant behandling.  
 
Hospitalet har 28 sengepladser og er normeret med 7 overlæger og 7 reservelæger, herunder 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger. Der er tilknyttet en forskningsafdeling med 3 forskningsprofessorer, 3 kliniske lektorer og 3 Ph.d. -studerende samt øvrigt fast personale.  
 
Reservelægerne indgår i 7 skiftet vagt fra bolig med 30 minutters tilkald. Der er reumatologiske speciallæger i døgnbemandet beredskabsvagt på alle dage. Som afdelingslæge indgår du i reservelægernes 7 skiftede vagt fra bolig.  
 
Gigthospitalet forventer at flytte til nyt hospital i Sønderborg ved årsskiftet.  
 
Dine kvalifikationer og kompetencer  
Du er speciallæge i reumatologi med faglige og personlige kvalifikationer, som kan bidrage til det tværfaglige samarbejde. Desuden lægger vi vægt på at:
 
  • Du er klar til at påtage dig ansvar som speciallæge og sammen med hospitalets øvrige speciallæger vil varetage den reumatologiske funktion med klinisk arbejde i såvel ambulatorium, stationære afsnit samt dagafsnit.  
  • Du har lyst og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde i det reumatologiske team.  
  • Du har lyst til at arbejde med patienten som partner, hvor patientens problemstilling vurderes ud fra et helhedsperspektiv.  
  • Du oppebærer kompetencer inden for de 7 lægeroller.  
  • Du har erfaring med reumatologisk ultralyd.

Løn og ansættelsesvilkår  
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger vedr. afdelingslægestillinger.  
 
Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller:  
Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.  
 
Ansøgning bilagt CV og kopi af autorisationer stiles til ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal  
 
Flere oplysninger  
Læs mere om Gigthospitalet på www.gigthospitalet.dk.
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal på 7365 4026, mobil 2420 5624 eller mail VRingsdal@gigtforeningen.dk eller Hospitalschef Thue Boye Hvorslev på 7365 4001, mobil 2441 0944 eller mail thvorslev@gigtforeningen.dk.  
 
 
 
 

Lignende job
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016