Akershus Universitetssykehus

Akershus Universitetssykehus,

Akershus
11-06-2019

Vil du bli overlege ved avdeling for Nyfødt, Barne- og Ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus HF?

Kontakt

Akershus Universitetssykehus

Sykehusveien 25
1478
Lørenskog
Norge
Praktisk information
Oprettet:
11-06-2019
Udløber:
07-07-2019
Kviknummer:
LJA-74023368
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Pædiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Barn leger, Akershus universitetssykehus HF

Vi søker etter to engasjerte overleger til hhv fast stilling og 1 års vikariat med mulighet for forlengelse som ønsker å jobbe med premature og syke nyfødte.

Avdeling for nyfødte er en kategori 3b nyfødtavdeling og behandler premature ned til 26. svangerskapsuke, syke nyfødte og barn under 3 mnd som krever intensivbehandling.

Avdelingen har engasjerte medarbeidere og høy kompetanse. Vi arbeider tverrfaglig og fremtidsrettet med flere utviklingsområder og prosjekter inkludert klinisk forskning. Det vil bli mulighet for de overlegene som ansettes å starte forskning i samarbeid med vår egen forskningsavdeling.

Avdelingen har fokus på foreldreinvolvering og arbeider etter NIDCAP og NBO prinsipper. Vi har egen musikkterapeut tilknyttet avdelingen og et ambulerende team som tilbyr oppfølging i hjemmet etter gitte kriterier. Vi har et stort pasienttilfang med variert og spennende arbeid.

I høst åpner vi etter ombygging vår helt nye familiebaserte avdeling. Du som søker vil få mulighet til å påvirke denne viktige endringen i våre rutiner og praksis. Andre fokusområder inkluderer at vi ønsker å bli landets beste på non-invasiv pustestøtte til premature barn.

Avdeling for leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS 3) og 30 overleger.

2 LIS 1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen.

Avdeling for leger dekker til sammen alle barnemedisinske fagområder. Legene bemanner avdeling for nyfødte, avdeling for barn og ungdom inkludert egen post for hematoonkologiske og kardiologiske problemstillinger, barneovervåkning og barnemottak, poliklinikken og habiliteringen.

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver som inkluderer postarbeid, barselvisitt og poliklinikk. I tillegg er det et krav og forventning om at undervisning av primær-og sekundærvakter, samt LIS 1 og studenter er en integrert del av arbeidet på dagtid.
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid
 • Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger på barn under et års alder
 • Stillingen inngår i avdelingens tertiærvaktsjikt som er 5-delt hjemmevakt, Utryknings-/tilkallingstid er 30 minutter. Det er tilstedevakt primær- og sekundærvakt.
 • Tertiærvaktene deltar i regelmessig SIM-trening nyfødte minimum 2 ganger per år
 • Nødvendig opplæring og opplegg for innfasing vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen

 

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i barnesykdommer
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Erfaring som tilfredsstiller krav til lege i kategori 3b nyfødtavdeling er en fordel
 • Må inngå i avdelingens 5-delte tertiærvaktsjikt
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å løse oppgaver en blir tildelt
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en nyfødtavdeling i endring/faglig vekst
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass


Kontaktinformasjonen:

Omid Ashtari, kst. avdelingsleder avdeling for leger

Tlf. +47 402 36 236

omiash@ahus.no

Anne Lee Solevåg, Overlege

Tlf.+47 414 69 314

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Menneskelig nær faglig sterk er vår visjon

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.

Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.

Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.