Om virksomheden
Helse Førde
6886 Lærdal
Tlf:
(+47) 57640054 / 95052246
Helse Førde
logo

Helse Førde har om lag 2.300 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg behandling og pleie til pasientane våre.

 

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste.

 

Vi er organisert i to somatiske klinikkar, Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk. Psykisk helsevern organiserer vårt arbeid innan psykiatrien. Vi har også ein divisjon for intern service som yter støttefunksjonar i den daglege drifta.

 

Om virksomheden
Helse Førde
6886 Lærdal
Tlf:
(+47) 57640054 / 95052246
Helse Førde
logo

Helse Førde har om lag 2.300 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg behandling og pleie til pasientane våre.

 

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste.

 

Vi er organisert i to somatiske klinikkar, Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk. Psykisk helsevern organiserer vårt arbeid innan psykiatrien. Vi har også ein divisjon for intern service som yter støttefunksjonar i den daglege drifta.

 

Beliggenhed