Om virksomheden
Helse Nord RHF
Sjøgata 10
Bodø
Tlf:
+47 755 12900
Helse Nord RHF

logo 

Det overordnede målet med helsetjenesten i Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige.

 

Helse Nord RHF er et av de fire regionale helseforetak som har fått i oppgave å drive spesialisthelsetjenesten i Norge. ?

 

Vi skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.?

 

?Hva er spesialisthelsetjenesten?

Det er Stortinget og Regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjenesten. Her besluttes pasientrettigheter, økonomi og hvordan tjenestene skal styres.

 

Primærhelsetjenesten, som drives av kommunene har ansvar for fastlegene, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt.

 

Spesialisthelsetjenesten er den andre delen av helsevesenet. Dette er sykehus, institusjoner og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og habilitering. Du finner også tjenester som skal bidra til å stille riktig diagnose (røntgen, MR, laboratorier med mer), forsyning av medisiner (sykehusapotek) og gode IKT-systemer.

Om virksomheden
Helse Nord RHF
Sjøgata 10
Bodø
Tlf:
+47 755 12900
Helse Nord RHF

logo 

Det overordnede målet med helsetjenesten i Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige.

 

Helse Nord RHF er et av de fire regionale helseforetak som har fått i oppgave å drive spesialisthelsetjenesten i Norge. ?

 

Vi skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.?

 

?Hva er spesialisthelsetjenesten?

Det er Stortinget og Regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjenesten. Her besluttes pasientrettigheter, økonomi og hvordan tjenestene skal styres.

 

Primærhelsetjenesten, som drives av kommunene har ansvar for fastlegene, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt.

 

Spesialisthelsetjenesten er den andre delen av helsevesenet. Dette er sykehus, institusjoner og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og habilitering. Du finner også tjenester som skal bidra til å stille riktig diagnose (røntgen, MR, laboratorier med mer), forsyning av medisiner (sykehusapotek) og gode IKT-systemer.

Beliggenhed