Om virksomheden
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf:
35 25 75 00
Kræftens Bekæmpelse
logo

 

Kræftens Bekæmpelses vision er et Liv uden kræft

 

Denne vision nås ved at

         at færre får kræft

         at flere overlever kræft

         et bedre liv efter kræft

 

Fundament - det bygger vi på

Kræftens Bekæmpelse er en sygdomsbekæmpende forening. Kræftens Bekæmpelse kæmper for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte kæmper vi for at færrest muligt får kræftsygdom, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft og pårørende har de rigtige betingelser for, at livet efter kræft bliver bedst muligt.

 

Hele foreningens virke hviler på det stærkest opnåelige vidensgrundlag, et fælles værdigrundlag, et fælles etisk grundlag, og befolkningens opbakning. Frivilligt arbejde og økonomisk støtte fra danskerne er forudsætningen for Kræftens Bekæmpelses indsats.

 

Kræftens Bekæmpelses forskning er i verdensklasse og skal fastholdes og videreudvikles. Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesindsats og viden om forebyggelse er førende og skal fastholdes og videreudvikles. Det høje niveau i foreningens patientstøtte skal fastholdes og videreudvikles.

 

Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, der er baseret på medlemskab og frivilligt arbejde. Lokalforeninger og frivillige medvirker til, at foreningen når sine mål.

 

Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at sundhedsvæsenets tilbud i kræftforløbet fra forebyggelse over tidlig diagnostik og behandling til rådgivning, rehabilitering eller lindrende behandling til uhelbredeligt syge og døende er på højeste internationale niveau. Kræftens Bekæmpelse bidrager med innovation, viden og forskning til sundhedsvæsenet.

 

Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at kræftpatienter og pårørende medinddrages i eget forløb og generelt i tilrettelæggelsen af kræftforløb. Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at sundhedsvæsenet udviser ansvarlighed overfor kræftpatienten og kræftpatientens behandling.

 

Indenfor Kræftens Bekæmpelses etiske og værdimæssige rammer samarbejdes med alle, der vil medvirke til, at foreningen når sine mål. Kræftens Bekæmpelse ønsker at påvirke det omkringliggende samfund for at mindske risikoen for at få kræft og til gavn for mennesker ramt af kræft.

 

Kræftens Bekæmpelses 2020 mål bygger på dette fundament.

 

Om virksomheden
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf:
35 25 75 00
Kræftens Bekæmpelse
logo

 

Kræftens Bekæmpelses vision er et Liv uden kræft

 

Denne vision nås ved at

         at færre får kræft

         at flere overlever kræft

         et bedre liv efter kræft

 

Fundament - det bygger vi på

Kræftens Bekæmpelse er en sygdomsbekæmpende forening. Kræftens Bekæmpelse kæmper for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte kæmper vi for at færrest muligt får kræftsygdom, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft og pårørende har de rigtige betingelser for, at livet efter kræft bliver bedst muligt.

 

Hele foreningens virke hviler på det stærkest opnåelige vidensgrundlag, et fælles værdigrundlag, et fælles etisk grundlag, og befolkningens opbakning. Frivilligt arbejde og økonomisk støtte fra danskerne er forudsætningen for Kræftens Bekæmpelses indsats.

 

Kræftens Bekæmpelses forskning er i verdensklasse og skal fastholdes og videreudvikles. Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesindsats og viden om forebyggelse er førende og skal fastholdes og videreudvikles. Det høje niveau i foreningens patientstøtte skal fastholdes og videreudvikles.

 

Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, der er baseret på medlemskab og frivilligt arbejde. Lokalforeninger og frivillige medvirker til, at foreningen når sine mål.

 

Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at sundhedsvæsenets tilbud i kræftforløbet fra forebyggelse over tidlig diagnostik og behandling til rådgivning, rehabilitering eller lindrende behandling til uhelbredeligt syge og døende er på højeste internationale niveau. Kræftens Bekæmpelse bidrager med innovation, viden og forskning til sundhedsvæsenet.

 

Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at kræftpatienter og pårørende medinddrages i eget forløb og generelt i tilrettelæggelsen af kræftforløb. Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at sundhedsvæsenet udviser ansvarlighed overfor kræftpatienten og kræftpatientens behandling.

 

Indenfor Kræftens Bekæmpelses etiske og værdimæssige rammer samarbejdes med alle, der vil medvirke til, at foreningen når sine mål. Kræftens Bekæmpelse ønsker at påvirke det omkringliggende samfund for at mindske risikoen for at få kræft og til gavn for mennesker ramt af kræft.

 

Kræftens Bekæmpelses 2020 mål bygger på dette fundament.

 

Beliggenhed