Om virksomheden
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Tlf:
44 88 95 95
Mail:
Lægemiddelstyrelsen
logo

Vi er cirka 400 medarbejdere, og de fire største faggrupper i vores organisation er farmaceuter, kontorassistenter, læger og jurister/samfundsfaglige kandidater.

 

Lægemiddelstyrelsen

godkender og kontrollerer lægemiddelvirksomheder og lægemidler på det danske marked

overvåger bivirkninger ved lægemidler og godkender kliniske forsøg

fører tilsyn med medicinsk udstyr, som er tilgængeligt i Danmark, og overvåger utilsigtede hændelser med medicinsk udstyr.

udpeger apotekere, tilrettelægger apoteksstrukturen og fører tilsyn med apoteker og detailforhandlere.

 

De fleste af vores opgaver løser vi i tæt samarbejde med kolleger i lægemiddelmyndigheder og organisationer i de øvrige EU-lande.

 

Samarbejde

Lægemiddelstyrelsen bidrager til udvikling af politik og regulering på lægemiddelområdet, både i Danmark og i dialog med EUs øvrige lægemiddelmyndigheder.

 

Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Vi understøtter ministeriets departement med lovforberedende arbejde og ministerbetjening.

Om virksomheden
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Tlf:
44 88 95 95
Mail:
Lægemiddelstyrelsen
logo

Vi er cirka 400 medarbejdere, og de fire største faggrupper i vores organisation er farmaceuter, kontorassistenter, læger og jurister/samfundsfaglige kandidater.

 

Lægemiddelstyrelsen

godkender og kontrollerer lægemiddelvirksomheder og lægemidler på det danske marked

overvåger bivirkninger ved lægemidler og godkender kliniske forsøg

fører tilsyn med medicinsk udstyr, som er tilgængeligt i Danmark, og overvåger utilsigtede hændelser med medicinsk udstyr.

udpeger apotekere, tilrettelægger apoteksstrukturen og fører tilsyn med apoteker og detailforhandlere.

 

De fleste af vores opgaver løser vi i tæt samarbejde med kolleger i lægemiddelmyndigheder og organisationer i de øvrige EU-lande.

 

Samarbejde

Lægemiddelstyrelsen bidrager til udvikling af politik og regulering på lægemiddelområdet, både i Danmark og i dialog med EUs øvrige lægemiddelmyndigheder.

 

Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Vi understøtter ministeriets departement med lovforberedende arbejde og ministerbetjening.

Beliggenhed