Om virksomheden
Region Nordjylland
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg Ø.
Tlf:
97 64 80 00
Fax:
98 15 20 09
Mail:
Web:
Region Nordjylland
logo

Regionens hovedopgave er det nordjyske sundhedsvæsen. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og tager sig også af specialiserede opgaver på det sociale område og i forhold til handicappede børn og voksne.

 

Region Nordjylland står for driften af de nordjyske hospitaler.

 

 

Aalborg Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands største hospital. Hospitalet varetager højtspecialiserede landsdelsfunktioner for ca. 640.000 indbyggere, inklusiv dele af Region Midtjylland, regionsfunktioner for ca. 490.000 indbyggere samt basissygehusfunktioner bortset fra udvalgte elektive indgreb - for ca. 250.000 indbyggere.

 

 

Regionshospital Nordjylland

Regionshospital Nordjylland er et regionsdækkende sygehus, der varetager hovedfunktioner og visse specialfunktioner.

Sygehuset består af det tidligere Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors.

 

 

Psykiatrien

Psykiatrien i Region Nordjylland varetager udredning, diagnostisering og behandling af mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom. En meget stor del af den psykiatriske udredning og behandling foregår ambulant uden indlæggelse.

 

Om virksomheden
Region Nordjylland
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg Ø.
Tlf:
97 64 80 00
Fax:
98 15 20 09
Mail:
Web:
Region Nordjylland
logo

Regionens hovedopgave er det nordjyske sundhedsvæsen. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og tager sig også af specialiserede opgaver på det sociale område og i forhold til handicappede børn og voksne.

 

Region Nordjylland står for driften af de nordjyske hospitaler.

 

 

Aalborg Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands største hospital. Hospitalet varetager højtspecialiserede landsdelsfunktioner for ca. 640.000 indbyggere, inklusiv dele af Region Midtjylland, regionsfunktioner for ca. 490.000 indbyggere samt basissygehusfunktioner bortset fra udvalgte elektive indgreb - for ca. 250.000 indbyggere.

 

 

Regionshospital Nordjylland

Regionshospital Nordjylland er et regionsdækkende sygehus, der varetager hovedfunktioner og visse specialfunktioner.

Sygehuset består af det tidligere Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors.

 

 

Psykiatrien

Psykiatrien i Region Nordjylland varetager udredning, diagnostisering og behandling af mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom. En meget stor del af den psykiatriske udredning og behandling foregår ambulant uden indlæggelse.

 

Beliggenhed