Om virksomheden
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf:
70 15 50 00
Fax:
70 15 50 09
Region Sjælland
logo

Region Sjællands 7 sygehuse er delt i fire grupper, der har hver sin sygehusledelse.

 

     Sjællands Universitetshospital

Sygehusledelsen for Sjællands Universitetshospital (som dækker Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Sjællands Universitetshospital, Køge) har hovedsæde på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

     Holbæk Sygehus

     Sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted

Sygehusledelsen for Næstved, Slagelse og Ringsted har hovedsæde på Næstved Sygehus.

     Nykøbing F. Sygehus

 

 

Psykiatrien

Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

 

     Psykiatrien Øst

Psykiatrien Øst varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere i Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

     Psykiatrien Vest

Psykiatrien Vest varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner.

     Psykiatrien Syd

Psykiatrien Syd varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere i Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner.

 

 

Socialområdet

Opgaverne omfatter bl.a. den overordnede driftsledelse af de 14 sociale tilbud, der drives af regionen. Tilbuddene leverer specialiserede ydelser til borgere på social- og specialundervisningsområdet.

 

I Region Sjælland er det et mål, at brugere og pårørende skal inddrages og opleve en lydhørhed i forhold til behov og ønsker. Målet er, at brugerne og de pårørende skal opleve, at tilbuddene er af tilfredsstillende høj kvalitet.

Om virksomheden
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf:
70 15 50 00
Fax:
70 15 50 09
Region Sjælland
logo

Region Sjællands 7 sygehuse er delt i fire grupper, der har hver sin sygehusledelse.

 

     Sjællands Universitetshospital

Sygehusledelsen for Sjællands Universitetshospital (som dækker Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Sjællands Universitetshospital, Køge) har hovedsæde på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

     Holbæk Sygehus

     Sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted

Sygehusledelsen for Næstved, Slagelse og Ringsted har hovedsæde på Næstved Sygehus.

     Nykøbing F. Sygehus

 

 

Psykiatrien

Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

 

     Psykiatrien Øst

Psykiatrien Øst varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere i Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

     Psykiatrien Vest

Psykiatrien Vest varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner.

     Psykiatrien Syd

Psykiatrien Syd varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere i Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner.

 

 

Socialområdet

Opgaverne omfatter bl.a. den overordnede driftsledelse af de 14 sociale tilbud, der drives af regionen. Tilbuddene leverer specialiserede ydelser til borgere på social- og specialundervisningsområdet.

 

I Region Sjælland er det et mål, at brugere og pårørende skal inddrages og opleve en lydhørhed i forhold til behov og ønsker. Målet er, at brugerne og de pårørende skal opleve, at tilbuddene er af tilfredsstillende høj kvalitet.

Beliggenhed