Om virksomheden
Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf:
76 63 10 00
Fax:
76 63 20 00
Region Syddanmark
logo

Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling.

 

Opgaver i hovedtræk

Her er en kort oversigt over Regionen Syddanmarks hovedopgaver:

     Sygehusvæsnet og den behandlende psykiatri

     Sygesikringen

     Udarbejdelse af udviklingsplaner med vision for regionens udvikling indenfor natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling af udkantsområder og landdistrikter

     Overvåge, udvikle og prioritere initiativer til at forbedre de lokale vækstvilkår

     Sekretariatsbetjening af Syddansk Vækstforum

     Institutioner for udsatte grupper med særlige behov, herunder de lands- og landsdelsdækkende i regionen.

     Trafikselskaber for den kollektive bustrafik i regionen

     Koordinerende opgave omkring undervisning og miljø

     Jordforurening

     Råstofområdet

 

Efter aftale med kommunerne kan Region Syddanmark også være entreprenør på kommunale opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionernes opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til at løse opgaven.

 

 

Regionens kerneopgaver falder inden for 4 hovedområder:

     Sundhed

Vores hovedopgave er Sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Vi har fokus på borgerne og patientrelateret information.

     Social

Vi driver 8 sociale centre med en række forskellige tilbud til borgere med specialiserede behov. Centrene tilbyder fleksible, tilpassede løsninger, som er målrettet den enkelte borgers behov.

     Psykiatri

Psykiatrien i Region Syddanmark er et samlet sygehus og vi stiller behandling til rådighed over hele regionens geografiske område. Det sker fra 27 forskellige adresser.

     Regional Udvikling

 

Om virksomheden
Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf:
76 63 10 00
Fax:
76 63 20 00
Region Syddanmark
logo

Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling.

 

Opgaver i hovedtræk

Her er en kort oversigt over Regionen Syddanmarks hovedopgaver:

     Sygehusvæsnet og den behandlende psykiatri

     Sygesikringen

     Udarbejdelse af udviklingsplaner med vision for regionens udvikling indenfor natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling af udkantsområder og landdistrikter

     Overvåge, udvikle og prioritere initiativer til at forbedre de lokale vækstvilkår

     Sekretariatsbetjening af Syddansk Vækstforum

     Institutioner for udsatte grupper med særlige behov, herunder de lands- og landsdelsdækkende i regionen.

     Trafikselskaber for den kollektive bustrafik i regionen

     Koordinerende opgave omkring undervisning og miljø

     Jordforurening

     Råstofområdet

 

Efter aftale med kommunerne kan Region Syddanmark også være entreprenør på kommunale opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionernes opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til at løse opgaven.

 

 

Regionens kerneopgaver falder inden for 4 hovedområder:

     Sundhed

Vores hovedopgave er Sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Vi har fokus på borgerne og patientrelateret information.

     Social

Vi driver 8 sociale centre med en række forskellige tilbud til borgere med specialiserede behov. Centrene tilbyder fleksible, tilpassede løsninger, som er målrettet den enkelte borgers behov.

     Psykiatri

Psykiatrien i Region Syddanmark er et samlet sygehus og vi stiller behandling til rådighed over hele regionens geografiske område. Det sker fra 27 forskellige adresser.

     Regional Udvikling

 

Beliggenhed