Om virksomheden
Sørlandet sykehus HF
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Tlf:
+47 915 03738
Sørlandet sykehus HF
logo

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er områdesykehus for befolkningen i Agderfylkene, og har også lokalsykehusfunksjon for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. Befolkningsgrunnlaget over 290.000.

 

SSHF har betydelig bredde i behandlingstilbudet med samlet grad av egendekning på 92,2 % (2013) innen somatikk. Dette er mulig som følge av dyktige medarbeidere med høy kompetanse og betydelig klinisk forskningsaktivitet. SSHF er et veldrevet helseforetak med god kvalitet i pasientbehandlingen og høy grad av kostnadseffektivitet. Samlet sett gjør dette at SSHF har et godt utgangspunkt for videreutvikling av virksomheten, i tråd med befolkningens behov og rammebetingelser som gis.

 

Seks satsningsområder:

• Kvalitet og pasientsikkerhet – trygghet når du trenger det mest

• Kultur for helhet

• Samhandling for høyere kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet

• Fremst innen rusbehandling og selvmordsforebygging

• Kreftbehandling – det beste områdesykehuset i regionen

• Planlagt kirurgi – bedre utnyttelse av kapasitet

Om virksomheden
Sørlandet sykehus HF
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Tlf:
+47 915 03738
Sørlandet sykehus HF
logo

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er områdesykehus for befolkningen i Agderfylkene, og har også lokalsykehusfunksjon for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. Befolkningsgrunnlaget over 290.000.

 

SSHF har betydelig bredde i behandlingstilbudet med samlet grad av egendekning på 92,2 % (2013) innen somatikk. Dette er mulig som følge av dyktige medarbeidere med høy kompetanse og betydelig klinisk forskningsaktivitet. SSHF er et veldrevet helseforetak med god kvalitet i pasientbehandlingen og høy grad av kostnadseffektivitet. Samlet sett gjør dette at SSHF har et godt utgangspunkt for videreutvikling av virksomheten, i tråd med befolkningens behov og rammebetingelser som gis.

 

Seks satsningsområder:

• Kvalitet og pasientsikkerhet – trygghet når du trenger det mest

• Kultur for helhet

• Samhandling for høyere kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet

• Fremst innen rusbehandling og selvmordsforebygging

• Kreftbehandling – det beste områdesykehuset i regionen

• Planlagt kirurgi – bedre utnyttelse av kapasitet

Beliggenhed