Om virksomheden
Sykehuset Østfold HF
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden
Tlf:
+47 915 08600
Sykehuset Østfold HF
logo

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold fylke. I Østfold er det 287 198 (per 1. januar 2015). Vi er Østfolds største arbeidsplass med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet - trygghet - respekt.

 

Vi skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

 

Om virksomheden
Sykehuset Østfold HF
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden
Tlf:
+47 915 08600
Sykehuset Østfold HF
logo

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold fylke. I Østfold er det 287 198 (per 1. januar 2015). Vi er Østfolds største arbeidsplass med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet - trygghet - respekt.

 

Vi skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

 

Beliggenhed