Om virksomheden
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8517 Narvik
Tlf:
+47 915 07766
Mail:
Web:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
logo

??Gjennom 400.000 årlige pasientmøter, gir vi den nordnorske befolkning mulighet for å forbedre helsa eller forlenge livet. Våre 6300 medarbeidere bidrar til å skape trygghet for folket i nord. For oss i UNN er det resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.

 

UNN er et universitetssykehus og eies av Helse Nord RHF.

 

De fire hovedoppgaven
pasientbehandling

opplæring av pasienter og pårørende

forskning?

utdanning av helsepersonell

er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.?

Om virksomheden
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8517 Narvik
Tlf:
+47 915 07766
Mail:
Web:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
logo

??Gjennom 400.000 årlige pasientmøter, gir vi den nordnorske befolkning mulighet for å forbedre helsa eller forlenge livet. Våre 6300 medarbeidere bidrar til å skape trygghet for folket i nord. For oss i UNN er det resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.

 

UNN er et universitetssykehus og eies av Helse Nord RHF.

 

De fire hovedoppgaven
pasientbehandling

opplæring av pasienter og pårørende

forskning?

utdanning av helsepersonell

er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.?

Beliggenhed