Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Københavns Kommune, Socialforvaltningen,

København
24-06-2022

Afdelingslæge til Center for Rusmiddelbehandling København

Kontakt

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Rusmiddelbehandling
2450
København SV
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
24-06-2022
Udløber:
21-08-2022
Kviknummer:
LJA-83756829
Jobtype:
Fuldtid
Deltid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Psykiatri,
Samfundsmedicin,
Samfundsmedicin/administrativ medicin,
Samfundsmedicin/socialmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Rusmiddelbehandling København søger fra den 1. september 2022 eller snarest derefter en afdelingslæge til Rusmiddelbehandlingen Vigerslev Allé.

Om os
Rusmiddelbehandling København er fordelt på ni matrikler rundt i København med afdelinger for opioidsubstitutionsbehandling, alkohol- og stofbehandling, heroinbehandling, familieorienteret rusmiddelbehandling, dagbehandling og udekørende og fremskudt substitutionsbehandling.

Vi er en lægegruppe på 21 læger i alt, de fleste er speciallæger i almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri og anæstesi ansat som afdelingslæger og to kliniske overlæger og en socialoverlæge. Vi er opdelt i lokale teams og mødes alle sammen fast hver anden uge til lægemøder.

Vi har en fyldestgørende og praksisnær instrukssamling for den lægelige behandling.

Stillingen er forankret på vores enhed på Vesterbro, Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé, hvor du vil indgå i det lokale lægeteam på fem læger.

Lægeteamet dækker

 • En stor substitutionsenhed, der varetager tværfaglig rusmiddelbehandling af opioidafhængige patienter
 • Ambulatoriet Vesterbro for patienter, som kun har behov for sundhedsfaglig rusmiddelbehandling
 • Fremskudt Substitutionsbehandling, som er rusmiddelbehandling af udsatte borgere som ikke formår at møde frem og modtage behandling på substitutionsenheden

Din hovedfunktion vil være på den tværfaglige substitutionsenhed sammen med to andre læger, men du vil få kendskab til alle enhederne.

Vores patientgruppe er meget bred og dækker fx både de mest udsatte mennesker med heroin- og blandingsbrug og stort behov for en koordineret tværfaglig indsats samt smertepatienter, som har udviklet afhængighed og illegalt rusmiddelbrug med baggrund i smertebehandling.

De lægelige opgaver
Som læge i teamet vil du i tæt samarbejde med lægekolleger, sundhedspersoner og rusmiddelbehandlere varetage iværksættelse af og opfølgning på patienternes substitutionsbehandling og anden relevant rusmiddelbehandling. Opgaverne vil primært bestå af vurdering og afdækning af rusmiddelbrug, opstart i substitutionsbehandling, løbende opfølgning på behandlingen og stabilisering af patienterne, screening for hepatitis og hiv, udredning og evt. behandling af rusmiddelsrelaterede psykiske og somatiske lidelser og undervisning af patienterne i overdosisbehandling. Den lægelige behandling er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin, 2017.

Du indgår i et bredt samarbejde med både interne og eksterne aktører. Der er et godt samarbejde med psykiatrien om behandling af patienter med dobbeltdiagnoser og det udvikles fortsat. Vi samarbejder med aktører på den åbne stofscene på Vesterbro, bl.a. lægerne i Sundhedsteamet, Den Sociale Hjemmepleje, gadeplansindsatser, Hjemløseenheden, hospitaler, herunder tæt samarbejde med infektionsmedicinske ambulatorier, praktiserende læger, jobcentre, herberger, bosteder m.m.

Om dig 

 • er speciallæge i relevant speciale, fx almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin
 • behøver ikke at have specifik erfaring med rusmiddelbehandling, men vi lægger vægt på en solid erfaring som læge
 • kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret med opgaver i den sundhedsfaglige indsats i overensstemmelse med Rusmiddelbehandling Københavns instrukser og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for substitutionsbehandling
 • besidder rummelighed i forhold til vores patienter og har gode kommunikative kompetencer
 • kan bidrage til at sikre sammenhængskraft i den helhedsorienterede og tværfaglige behandling
 • har indgående kendskab til det etablerede sundhedsvæsen og er i stand til at bygge bro dertil
 • er loyal, har gode samarbejdsevner og godt humør
 • er fleksibel og mødestabil

Vi tilbyder

 • et internationalt speciale i stor udvikling
 • gode kolleger i et godt lægeteam
 • gode muligheder for relevant efteruddannelse
 • god oplæring
 • regelmæssig supervision både tværfagligt og for lægegruppen
 • en tværfaglig personalegruppe med tæt samarbejde om social- og sundhedsfaglig indsats
 • en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger, hvor det gode samarbejde er i centrum
 • en mulighed for at være med til at mindske ulighed i sundhed for en gruppe udsatte borgere
 • et job med faglige og personlige udfordringer
 • en vagtfri stilling på 30-37 timer om ugen med arbejdstid i dagtimerne på hverdage
 • et brugervenligt it-system
 • evt. mulighed for at indgå i vagtholdet på Københavns Kommunes heroinklinik

Lønnen følger niveauet for Yngre Læger og Danske Regioner.

Vi uddyber meget gerne ved en telefonsamtale og du er velkommen til at ringe for yderligere oplysninger til enhedsleder Jannie Grandt Thomsen, 2041 9629, eller til konstitueret klinisk overlæge Laura Hestehave 5173 1442.

Søg via linket senest søndag den 21. august 2022

Vi forventer at holde samtaler løbende i ansøgningsperioden og senest i uge 34.

Har du læst?
 

nr. 14/2016