Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed,

Islands Brygge
18-07-2022

Afdelingslæge til Tilsyn og Rådgivning Øst

Kontakt

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsyn og Rådgivning Øst
2300
København
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
18-07-2022
Udløber:
08-08-2022
Kviknummer:
LJA-83839178
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Samfundsmedicin,
Samfundsmedicin/administrativ medicin,
Samfundsmedicin/arbejdsmedicin,
Samfundsmedicin/socialmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du idéer til, hvordan vi sammen kan gøre sundhedsvæsenet mere sikkert og vil du være med til at varetage tilsyn med autoriserede fagpersoner samt bidrage med læring i sundhedsvæsenet og sundhedsfaglig rådgivning? 

Så har vi brug for dig i Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, hvor vi søger en speciallæge til en varig stilling på fuld tid.

Om Tilsyn og Rådgivning Øst
Du bliver en del af en tværfaglig enhed, der varetager tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed i sundhedsvæsenet både med autoriserede sundhedspersoner og med behandlingssteder som fx sygehuse, almen praksis, plejecentre m.fl.  Vi er også den nationale myndighed på flere specialområder, f.eks. blodbanker, kosmetisk behandling mm. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin.

Enheden er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring. I Tilsyn og Rådgivning Øst er vi omkring 100 medarbejdere, herunder læger, sygeplejersker, terapeuter, tandlæger, folkesundhedsvidenskabskandidater, andre akademikere og administrativt personale.  Enheden har et tæt samarbejde med styrelsens sundhedsjuridiske afdeling.

Din hverdag hos os
Stillingen er placeret i den sektion, som er ansvarlig for det konkrete tilsyn med sundhedspersoner, men vi behandler også andre faglige emner (patientsikkerhed i forbindelse med bloddonation, alternativ behandling mm.) på et nationalt niveau.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

 • Tilsyn med autoriserede fagpersoner, faglighed og egnethed (individtilsyn), herunder:
 • Sagsbehandling vedrørende autoriserede sundhedspersoner, der ikke følger de faglige normer, samt autoriserede sundhedspersoner med misbrug eller sygdom 
 • Indgå i vurderingen af juridiske problemstillinger i forbindelse med individtilsynet
 • Bidrage ved evaluering, udvikling og strukturering af tilsynet.
 • Ordinationstilsyn og ansøgninger om fortsat selvstændigt virke efter 75-års alder:
 • Deltage i national, tværfaglig drøftelse af screeninger af læger og tandlægers ordination af afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika, herunder varetage efterfølgende sagsbehandling af tilsynssager oprettet på baggrund af denne screening
 • Indgå i det team af læger, der foretager disse bedømmelser, samt understøtte udviklingen af områdernes drift og kendskabet til disse

Derudover vil der i din hverdag kunne indgå følgende opgaver:

 • Rådgivning af andre myndigheder og sundhedspersoner i sundhedsfaglige og sundhedsjuridiske spørgsmål, fx tilfælde af alvorlige smitsomme sygdomme, miljøforurening, trafikmedicin samt beredskabshændelser
 • Retslægelige ligsyn
 • Bidrag til lovforberedende arbejde, høringer, folketingsspørgsmål m.m.
 • Beredskabsvagt såfremt det har interesse.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er speciallæge, gerne med samfundsmedicinsk specialisering men andre specialebaggrunde vil også kunne komme i betragtning. Vi er interesserede i ansøgere med en blandet klinisk og organisatorisk erfaring, men andre profiler kan også være relevante. Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med patientsikkerhed og tilsyn, men det vigtigste er, at du har en ægte interesse for at sikre patienternes sikkerhed i vores sundhedsvæsen. Desuden vil det være en fordel, hvis du har erfaring med eller interesse for sundhedsjura, da vi i sagsbehandlingen har et tæt samarbejde med vores juridiske kolleger og vi forholder os dagligt til konkrete paragraffer og lovmateriale.

Derudover vil det være en fordel hvis du:

 • Er god til at samarbejde, også tværfagligt
 • Arbejder systematisk og kan skabe overblik over komplekse områder/sager
 • Er analytisk anlagt
 • Har interesse for og erfaring med organisatoriske og administrative lægelige opgaver samt sundhedsjuridiske problemstillinger.

Vi tilbyder
Uanset din baggrund vil mange af vores opgaver formentlig være nye for dig. Vi sørger derfor for god oplæring, herunder bred introduktion og en struktureret tilsynsuddannelse, hvor du er tilknyttet en tutor. En travl og spændende arbejdsdag med varierende arbejdsopgaver i et højpolitisk felt og med en blanding af analyseopgaver, sagsbehandling og administrative opgaver og med mange berøringsflader til lovgivningen på sundhedsområdet. Du vil arbejde i krydsfelt med andre faggrupper, hvilket skærper brugen af din ekspertise, men du skal samtidig kunne oversætte din viden til brug for andre fagpersoner. Du bliver en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer. Vi er en arbejdsplads, der sætter pris på en uformel omgangstone og et rigtig godt arbejdsmiljø.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som afdelingslæge i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Yngre Læger.

Ansættelse som afdelingslæge forudsætter, at du har opnået speciallægeanerkendelse.

Vi har fleksibel arbejdstilrettelæggelse, og der er mulighed for at tilrettelægge hjemmearbejdsdage efter aftale med nærmeste leder. Stillingen er vagtfri.

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2022 eller snarest muligt derefter.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingerne ved at ringe til sektionsleder, overlæge Eva Benfeldt, tlf.  2347 7468.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 32.


Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundhedsministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 500 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Taulov, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016