Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF,

Tromsø
03-06-2022

Avdelingsleder Lungemedisinsk avdeling

Kontakt

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Sykehusvegen 38
9019
Tromsø
Norge
Tlf: +47 915 07766
Praktisk information
Oprettet:
03-06-2022
Udløber:
30-06-2022
Kviknummer:
LJA-83683513
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Lungesygdomme,
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Stilling som avdelingsleder ved Lungemedisinsk avdeling er ledig fra 01.09.2022. Avdelingen er en del av Hjerte- og lungeklinikken og har regionsfunksjon for en befolkning på 470 000. Virksomheten er lokalisert til UNN Tromsø.

Avdelingsleder har ansvar for daglig drift og langsiktig utvikling av lungemedisinen ved universitetssykehuset. Avdelingens overlegekollegium omfatter 7 spesialister i lungemedisin og 3 onkologer. Avdelingen utdanner leger innen lungesykdommer og generell indremedisin.

Avdelingen består av 3 seksjoner og har 16 heldøgns sengeplasser. Poliklinikk, utredningslaboratorium og dagenhet for kreftbehandling er integrert i avdelingen. Vi har også en respirasjonsenhet for utredning og behandling av kronisk respirasjonssvikt. Vi gjennomfører 5000 polikliniske konsultasjoner per år. Komplett respirasjonsfysiologisk utredning, avansert endoskopi inkl. EBUS og ambulant understøttelse av hjemmerespiratorbehandling inngår i repertoaret.

Avdelingen samarbeider nært med det thoraxkirurgiske fagmiljøet som er organisert i samme klinikk. Hjerte- og lungeklinikken driver også Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning for pasienter på intensiv og intermediærnivå, inklusive respirasjonssvikt/invasiv respiratorbehandling. UNN har et omfattende ECMO-program. Avdelingen samarbeider med UiT Norges arktiske universitet. Forskningsaktiviteten er konsentrert om lungekreft og KOLS. Hjerte- og lungeklinikken har etablert et regionalt astma- og allergisenter i Arbeids- og miljømedisinsk avdeling.

Avdelingsleder inngår i Hjerte- og lungeklinikkens lederteam.

Dersom den som blir tilsatt ikke er lege, oppnevnes en avdelingsoverlege som medisinsk faglig rådgiver for avdelingsleder.

Stillingen kan gjerne kombineres med vitenskapelig bistilling ved Universitetet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består i å planlegge, gjennomføre og videreutvikle universitetssykehusets lungemedisinske virksomhet
 • Avdelingsleder skal være en pådriver innen klinisk arbeid, forskning og undervisning
 • Budsjettansvar og personalansvar for avdelingens 3 seksjonsledere
 • Helhetlig drifts- og resultatansvar for å levere tjenester som avdelingen er pålagt i henhold til oppdrag, budsjett, krav til faglighet og kvalitetsutvikling
 • Lede avdelingens lederteam, sikre god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom avdelingens seksjoner
 • Sikre at avdelingens oppdrag og målsetting innen diagnostikk og behandling, utdanning av helsepersonell og forskning ivaretas
 • Bidra til god samhandling internt i UNN, med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i regionen
 • Utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved avdelingen, inkludert HMS, samhandle med tillitsvalgte og vernetjenesten
 • Jobbe systematisk for å sikre godt og trygt arbeidsmiljø
 • Være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle foretaket iht. til vedtatte overordnede mål og strategier

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innen lungemedisinsk virksomhet er en fordel, men ikke en forutsetning
 • Formell lederutdanning og/eller ledererfaring med personalansvar vektlegges
 • Helsefaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Erfaring fra systematisk arbeid med HMS og arbeidsmiljø er en fordel
 • Gode ferdigheter i norsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • God organisasjonsforståelse, engasjement og evne til utvikling og omstilling
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for teamarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Positiv, nytenkende og initiativrik
 • Gode relasjonelle egenskaper og evne til å motivere ansatte til å nå mål
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å prioritere, være strukturert og ryddig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Tilrettelegging for egenutvikling innen ledelse
 • Lederutdanning
 • Omfang av eventuelt klinisk arbeid og forskning avtales ved tiltredelse
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Høyt faglig nivå
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø, NorgeMap Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Kristian Bartnes
Klinikksjef

+47 97063364

kristian.bartnes@unn.no 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon Med pasienten for pasienten gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.
De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.
UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.
UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
 

Har du læst?
 

nr. 14/2016