Gem annonce
Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF,

Lillestrøm
01-08-2022

Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har nå ledig 3 faste overlegestillinger og søker etter engasjerte barneleger med spisskompetanse innen barneonkologi, barnekardiologi og nyfødtmedisin

Kontakt

Akershus universitetssykehus HF

Sykehusveien 25
1478
Lørenskog
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
01-08-2022
Udløber:
04-09-2022
Kviknummer:
LJA-83883999
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Kardiologi,
Onkologi
Beliggenhed

Barne- og ungdomsklinikken, Barneonkologi, barnekardiologi og nyfødtmedisin


Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har nå ledig 3 faste overlegestillinger og søker etter engasjerte barneleger med spisskompetanse innen barneonkologi, barnekardiologi og nyfødtmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca 575 000 innbyggere og befinner seg ca 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum. 

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus betjener en barnepopulasjon på 125 000 fra et demografisk variert opptaksområde. Med sine drøyt 300 ansatte en klinikken en av Norges største barneavdelinger.

BUK  består av 8 avdelinger: Avdeling nyfødtintensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling barnehabilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger. Det kan være mulighet for arbeid ved avdeling Kongsvinger, etter nærmere avtale.

BUK har fra høsten 2022 14-delt primærvakt (leger i spesialisering) - , 12-delt sekundærvaktsjikt (overleger) og 12-delt sekundær dagvakthelgsjikt (overleger). I tillegg har vi eget 5-delt nyfødtvaktsjikt med hjemmevakter. Det må påregnes deltagelse i ett av vaktsjiktene. Vi har i tillegg forsterket bemanning om kvelden og i helgene. 
Vi tilbyr et fagmiljø der klinikk og forskning skal kunne kombineres i samarbeid med vår egen forskningsavdeling. Forskningskompetanse vil bli vektlagt.

Alle søkere må søke elektronisk. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Oppstart etter avtale. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold som vi ser på som en stor styrke for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer arbeid innenfor aktuell subspesialitet på poliklinikken og inneliggende pasienter
 • Deltagelse i ett av vaktsjiktene for overleger må påregnes
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid
 • Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i barnesykdommer

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig

 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges

 • Evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og innsatsvillig

 • Gode kommunikasjonsferdigheter

 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid

 • Interesse for medisinsk fagutvikling, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet

 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsavdelinger i umiddelbar nærhet til Oslo

 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling

 • Lønn etter avtale

 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et meget godt sosialt miljø

 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 

 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon

 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass

Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen, NorgeMapÅpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Ole Frederik Zimmer
Avdelingsleder
+47 67 96 45 24
olzi@ahus.no

 

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Menneskelig nær faglig sterk er vår visjon

Barne- og ungdomsklinikken (BUK)
 
ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.

Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.

Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016