Gem annonce
Region Midtjylland

Region Midtjylland,

Aarhus
11-11-2022

Cheflæge søges til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, BUA, Psykiatrien i Region Midtjylland

Kontakt

Region Midtjylland

BUA - Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
8200
Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
11-11-2022
Udløber:
11-12-2022
Kviknummer:
LJA-84238640
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Børne- og ungdomspsykiatri,
Børnepsykiatri,
Psykiatri
Beliggenhed

Vi søger en ny cheflæge, der sætter ledelse og faglighed højt og har fokus på at skabe gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

Hvis du kan se dig ind i ovenstående, så er det måske dig, vi leder efter!

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling er en afdeling, hvor der er høj faglig kvalitet, et solidt forskningsmiljø, en velfungerende ledergruppe og fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Som universitetsafdeling har vi ansvar for både uddannelse og forskning, hvilket involverer afdelingens læger.

Som cheflæge indgår du i et sidestillet lederskab med chefsygeplejersken. Sammen udgør I afdelingsledelsen, der sætter den strategiske retning for afdelingen og sikrer kvaliteten i patientbehandlingen og driften i tæt samarbejde med afdelingens funktionsledere.

Hvem er du?

I stillingen som cheflæge er du ambitiøs på patienternes og specialets vegne. Du tager ledelsesansvar for drift og udvikling af afdelingen og dermed også for kvaliteten i den behandling, vi tilbyder vores patienter.

I samspillet med kollegaer er du en synlig, nærværende og visionær leder med en åben og anerkendende tilgang til ledelse. Du indgår i et tæt makkerskab med chefsygeplejersken, og sammen sikrer I en tydelig retning og prioritering for afdelingen. 

Du er en leder, som inddrager andre og går i dialog med medarbejdere, kollegaer, hospitalsledelse og eksterne samarbejdspartnere og vil være med til at styrke sammenhængen imellem de psykiatriske afdelinger.

Vi ønsker, at den kommende cheflæge: 

 • Ser ledelse som en selvstændig disciplin på linje med det faglige, og har visioner for ledelse og lederudvikling i afdelingen.
 • Har ledererfaring og gerne en formel lederuddannelse.
 • Har ambitioner i forhold til - og i samarbejde med den kliniske lærestolsprofessor i børne- og ungdomspsykiatrien - at bidrage til styrkelse af uddannelse, forskning og faglig udvikling til gavn for patienterne.
 • I samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe vil lede og inspirere et tværfagligt sammensat personale i overensstemmelse med Region Midtjyllands værdier og ledelsesgrundlag.
 • Har en åben, tydelig og anerkendende ledelsesstil og kommunikation.
 • Du skaber relationer og følgeskab både i egen organisation og med samarbejdspartnere.
 • Aktivt arbejder på at fremme det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
 • Kan facilitere og implementere strategiske tiltag, der bidrager til at robustgøre organisationen og sikre kvalitet i behandlingen af den enkelte patient.
 • Er målrettet, resultatorienteret og evner at påtage sig det økonomiske ansvar.
 • Vil indgå aktivt i det tætte ledelsessamarbejde sammen med psykiatriens øvrige afdelinger i Region Midtjylland og være en del af ét samlet psykiatrihospital.

Det er en forudsætning, at du er uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har erfaring med samt brænder for at arbejde med ledelse.

Stillingen skal forventeligt besættes 1.3.2023 eller efter aftale.
 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling (BUA) har regionsdækkende populationsansvar og varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt børn og voksne med spiseforstyrrelser. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant.

I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. Afdelingen har et godt og stærkt samarbejde med samarbejdspartnere i andre sektorer samt en god intern organisering af denne indsats.

I BUA er der en lang og god tradition for faglig udvikling og innovation, og der er en velfungerende forskningsenhed, der arbejder tæt ind i klinikken, så forskningsresultater hurtigt kan implementeres i praksis til gavn for patienter og pårørende.

Der er for nyligt igangsat en organisatorisk tilpasning, så afdelingens struktur matcher omverdenens krav og behov. Den nye cheflæge får et medansvar for implementering og mulighed for at påvirke den videre proces med dette arbejde. 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke patienter. Afdelingen har i 2022 et nettobudget på godt 304 mio. kr. og knap 600 medarbejdere.

Du kan læse mere om vores afdeling her Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling - Psykiatrien i Region Midtjylland (rm.dk)

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til aftale vedr. lægelige chefer.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst. Afhængig af ansøgerens personlige kvalifikationer i forhold til stillingens indhold kan der eventuelt aftales tillæg i henhold til bestemmelserne om lokal løndannelse.

Hovedtjenestested er i Skejby.
 

Yderligere oplysninger

Ansøger bedes som en del af ansøgningsproceduren udfylde skemaet Bedømmelse af lægefaglige kompetencer til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, herunder uddybe kompetencer indenfor De syv lægeroller. Skemaet udfyldes som en integreret del af den elektroniske ansøgningsprocedure og skal således ikke vedhæftes særskilt. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

 • Hospitalsdirektør Tina Ebler på telefon 2785 4484 eller
 • Lægefaglig direktør Jakob Paludan på telefon 4032 8052
 • Chefsygeplejerske Camilla Havsten på telefon 3070 3422

For yderligere oplysninger se stillingsbeskrivelse for cheflæge.
 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 11.12.2023. 

Der afholdes samtaler den 4.1.2023. For ansøgere, der går videre til 2. runde, vil der være test ved Muusmann den 9.1.2023, hvor der skal påregnes fysisk fremmøde i Aarhus i dagtimerne. 2. samtalerunde er den 13.1.2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Lignende job
PPclinic
Aarhus¤Vejle, Østjylland¤Syd- og Sønderjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016