Region Sjælland - Slagelse Sygehus

Region Sjælland - Slagelse Sygehus,

Slagelse
04-05-2023

Cheflæge til Akutafdelingen, Slagelse Sygehus

Kontakt

Region Sjælland - Slagelse Sygehus

Ingemannsvej 30
4200
Slagelse
Danmark
Tlf: 58 55 95 00
Praktisk information
Oprettet:
04-05-2023
Udløber:
29-05-2023
Kviknummer:
LJA-84751033
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du lyst til at stå i spidsen for Akutafdelingen på Region Sjællands største Akutsygehus?
Så har vi netop nu en spændende stilling, hvor du som Cheflæge, i tæt samarbejde med sygehusledelsen og en engageret leder- og medarbejdergruppe, får den primære rolle i at videreudvikle fremtidens Akutafdeling på Slagelse Sygehus.

På Slagelse, Næstved og Ringsted Sygehuse er det vores mission at efterleve vores strategi Sammen er vi bedst. Det betyder i dagligdagen, at du kontinuerligt i samarbejde med dine lederkollegaer og medarbejdere vil være med til at sætte klare fælles mål, som skaber de bedste forløb og behandlinger for patienterne, samtidig med at du har fokus på, at medarbejderne trives og dermed kan levere høj faglig kvalitet.
Du kan få en unik mulighed for at være med til at sætte dit præg på fremtidens akutsygehus med stort råderum og i tæt samarbejde med en nærværende sygehusledelse og kompetent afdelingsledelse.

Opgaveporteføljen som Cheflæge i Akutafdelingen er blandt andet, at sikre et godt og lærende arbejdsmiljø for alle personalegrupper, at udvikle og sikre en gnidningsfri overgang for patienterne fra Akutafdelingen til sengeafdelingerne. Du skal være med til at have et stort fokus på det første trin i det akutte patientforløb, som skal sikre det kontinuerlige behandlingsansvar på tværs, og som i sidste ende imødekommer vores mål om tilfredse patienter.

I stillingen som Cheflæge for Akutafdelingen skal du have en tillidsbaseret ledelsesstil, være en tydelig kommunikator og være dygtig til at holde fokus på kerneopgaven. Du er en stærk forandringsleder og formår at skabe ro omkring opgaverne i afdelingen. Du har styr på datadrevet kvalitetsledelse og har et løbende fokus på økonomistyring. Det er også væsentligt, at du kan se nye muligheder for udvikling af sikre patientforløb gennem innovation, kvalitetsudvikling og klinisk forskning. Vores mål er at skabe en Akutafdeling, der på alle måder taler ind i regionens sundhedsprofil. Din nærmeste samarbejdspartner vil være afdelingens chefsygeplejerske og du refererer direkte til vores lægefaglige vicedirektør.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen har været i gang med en organisationstilpasning, hvor flere kompetencer og flere specialer fra de medicinske og kirurgiske afdelinger skal bidrage til at sikre de bedste patientforløb med færre overflytninger og endnu større arbejdsglæde for personalet. Akutafdelingen er nu opdelt i et akutmedicinsk kerneområde, som indeholder fasttrack, traume- og kritisk syge medicinske forløb. Derudover er der et afsnit, som kan håndtere patientforløb op til 48 timer. Dette afsnit styres af de medicinske og kirurgiske afdelinger.

Akutafdelingen arbejder aktivt med grund-, videre og efteruddannelse indenfor både SSA, sygeplejerske- og lægegruppen. Der er ligeledes tilknyttet en forskningsenhed i Akutafdelingen, som arbejder tværfagligt med forskning og udvikling inden for det akutmedicinske område.

Succeskriterier:
For at lykkedes i stillingen forventer vi at du:

 • har tydeligt fokus på patientsikre forløb
 • formår at skabe en stabil drift, som udvikler det gode samarbejde i afdelingen og på tværs i sygehuset
 • bidrager aktivt til en sikker drift og overholdelse af afdelingens økonomiske rammer
 • prioriterer udviklingen af den akutmedicinske faglighed på tværs af faggrupper
 • bidrager aktivt og kontinuerligt til at fastholde det gode arbejdsmiljø og trivsel i din afdelingen

Din profil:
Vi forestiller os, at du har speciale i akutmedicin eller andet relevant speciale og gerne erfaring med ledelse. Derudover har vi et stort ønske om, at du besidder nedenstående kompetencer, som vi mener, er vigtige forudsætninger for et succesfuldt samarbejde:

 • du har stærke relationelle kompetencer og er nærværende og synlig i organisationen, hvor du kan begå dig på alle niveauer
 • din ledelsesstil er tydelig og tillidsbaseret og du prioriterer at skabe et positivt arbejdsmiljø
 • har talent og interesse for økonomistyring
 • du er handlekraftig og trives med at træffe beslutninger, samtidig med at du er lydhør overfor dine medarbejderes input

Vi tilbyder dig:

 • en spændende stilling med stor indflydelse og rig mulighed for at sætte dit præg på det akutmedicinske område
 • et tværfagligt samarbejde ud over det sædvanlige, hvor du er tæt på sygehusledelse, dine kollegaer og medarbejdere
 • et fagligt miljø, hvor omdrejningspunktet er at skabe de bedste akutte patientforløb
 • rig mulighed for udvikling af ledelse personligt og sammen i lederteamet

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lægefaglig vicedirektør Henrik Stig Jørgensen på tlf. 40 86 16 94 eller på mail henjor@regionsjaelland.dk

Ansøgning:
Send os din motiverede ansøgning, dokumentation for formelle kompetencer og dit CV senest den 29.5.2023.

Ansættelsessamtaler:
Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler. Går du videre til anden samtale, bliver der gennemført en test om din arbejdspersonlighedsprofil. Det sker ved personligt fremmøde og dertil indhentes der referencer efter nærmere aftale.
Første samtale afholdes d. 6. juni og anden samtale d. 14. juni 2023.

Kontaktperson:
Henrik Stig Jørgensen
Vicedirektør
henjor@regionsjaelland.dk
 
40861694

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse sætter vi en ære i at samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, kommuner og praktiserende læger, fordi det gavner vores patienter. Derfor hedder vores strategi også "Sammen er vi bedst".

Vi har stor tillid til vores medarbejdere og tror på, at åbenhed og frihed skaber udvikling og nytænkning i dagligdagen, så der bliver kortere vej fra ord til handling.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på flere planer. Både hvad angår miljø, men også omkring vores behandlingsforløb og arbejdsgange. Og kan vi gøre tingene smartere, gør vi det.

 Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere trives. Derfor har vi fokus på såvel tryghed og udviklingsmuligheder, balance mellem arbejde og fritid og en veltilrettelagt onboarding.

Alt det mener vi, er med til at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne. En arbejdsglæde, der også er med til at skabe tryghed og tilfredshed hos dem, vi er her for - nemlig patienterne.

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016