Region Midtjylland

Region Midtjylland,

Herning
20-05-2022

Cheflæge til Operation og Intensiv

Kontakt

Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital
8200
Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
20-05-2022
Udløber:
12-06-2022
Kviknummer:
LJA-83633480
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Kirurgi,
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Operation og Intensiv er netop blevet samlet på Regionshospitalet Gødstrup. Vi søger en ambitiøs cheflæge med mod og evner til gribe en unik mulighed for at sætte aftryk og udnytte de nye fantastiske rammer, hvor vi endelig er samlet - ikke blot på én matrikel men på én etage og alle vore nære samarbejdspartnere lige rundt om hjørnet.

Du indtræder i et team med chefsygeplejersken, hvor vi sigter mod et godt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om at udvikle afdelingen i tæt samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejderne. Derudover skal vi i samspil med vores samarbejdspartnere, arbejde på, at få mest muligt ud af vores nye fælles rammer, og skabe gode forløb for patienterne.

Vi søger således en dygtig og gerne erfaren leder med masser af energi, evnen til at møde folk i øjenhøjde samt lyst og mod på at sætte retning og tempo på såvel de små som de store dagsordner.

Om afdelingen

I Operation og Intensiv er der ca. 380 medarbejdere fordelt på afsnittene: Intensiv, Bedøvelse og operation, Modtagelse, opvågning og udskrivelse (Perioperativt Afsnit) samt Sterilcentralen.
Afdelingen har 40 læger; der udgøres af én cheflæge, overlæger og afdelingslæger, 4 HU-læger og 5 intro-læger.
Vi har en operationsgang med 26 operationsstuer, og der foretages årligt ca. 20.000 operationer. Derudover bedøver vi til andre indgreb herunder kikkertundersøgelser.

Vores intensiv behandlingsafsnit med 16 fysiske pladser og normering til 12 modtager årligt omkring 1200 patienter.

Perioperativt Afsnit har i alt 50 pladser, hvoraf 30 er til modtagelse, observation og hjemsendelse af operationspatienter samme dag. 20 pladser er primært til opvågning efter operation af indlagte og akut-ambulante patienter.

Vi er selvsagt i fuld gang med at indføre nye arbejdsgange et arbejde der fortsætter intensivt i den kommende periode. I forlængelse heraf er vi langt i en proces med omlægning til ambulante forløb og behandlinger bl.a. med fokus på blok og smertebehandling.

Vi ser os selv som kvalitetsbevidste, samlende, løsningsorienterede og nytænkende. Vi er i forbindelse med udflytning til Gødstrup i gang med opbygning af en kvalitets- og udviklingsorganisation for at sikre vedvarende implementering og fastholdelse af højeste faglige standard vejledt af egne data.

Vi har ambitioner om yderligere forskningsaktivitet fremadrettet, hvor vi regner med dig som aktiv medspiller og driver.

På lederniveau har afdelingen 4 ledende overlæger med fagligt ansvar, 1 ledende overlæge med uddannelsesansvar samt 7 afsnitstilknyttede oversygeplejersker.

Der henvises i øvrigt til 
afdelingens hjemmeside
 

Om dig
Stillingen ønskes besat af en kvalificeret speciallæge i anæstesi. Derudover er det vigtigt, at du:

 • har lyst til både at være cheflæge og lægelig chef og lede såvel monofagligt som tværfagligt
 • evner at sætte retning såvel fagligt som ledelsesmæssigt
 • er udadvendt og tydeligt viser, at du kan og vil såvel din egen organisation som dine nære samarbejdspartnere og giver mulighed for at spille konstruktivt sammen med dig
 • evner at lytte, analysere, involvere, engagere og motivere
 • har mod på at lede som et team med tydelighed i fælles retning og prioriteter og som kan samle afdelingen omkring fælles mål på tværs af personalegrupper og afsnit
 • kan gå forrest med en strategisk og visionær tilgang og med et blik for udviklings- og forskningsmuligheder
 • bidrage til dine chefkollegers forventninger om, at du dygtigt balancerer ledelsen indad i egen organisation med ledelse og samspil udadtil i en organisation
 • i praksis kan bidrage til at finde fælles løsninger og anlægge et helhedsperspektiv
 • har dokumenteret ledelseserfaring, og en lederuddannelse, gerne på masterniveau,
 • kan understøtte og videreudvikle den lægefaglige videreuddannelse
 • er åben og anerkendende i din kommunikation og tager ansvar for og prioriterer et godt arbejdsmiljø.

Ansættelsesvilkår, ansøgning og tiltrædelse
Når du bliver ansat som cheflæge på Regionshospitalet Gødstrup, er du ventet, og vi gør os umage med at tage rigtig godt imod dig med et skræddersyet onboarding-forløb, der passer til netop dig.

Du kan få yderligere information om stillingen og Regionshospitalet Gødstrup på https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/ eller ved at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 40937985 eller chefsygeplejerske Bente Kowal på tlf. 20238766.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgning bør indeholde beskrivelse af kompetencer inden for de 7 lægeroller, som vil danne basis for den lægefaglige bedømmelse.

Der vil blive anvendt personlighedstest ifm. ansættelsesproceduren.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på "Send ansøgning". Vedhæft ansøgning og dit CV.

Ansættelse fra 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: 12. juni 2022.

Ansættelsessamtaler vil finde sted primo uge 26.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Har du læst?
 

nr. 14/2016