Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers,

Randers
19-11-2021

Faglig chef (speciallæge i radiologi) til Afdeling for folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers

Kontakt

Regionshospitalet Randers

Skovlyvej 1
8930
Randers NØ
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
19-11-2021
Udløber:
13-12-2021
Kviknummer:
LJA-82976692
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Diagnostisk radiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Faglig chef (speciallæge i Radiologi) søges til Region Midtjyllands brystkræftscreeningsprogram.

Region Midtjyllands faglige chef for brystkræftscreeningsprogrammet gennem mange år har valgt at gå på pension. Derfor søger Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers nu en ny faglig chef (overlæge) for brystkræftscreeningen i Region Midtjylland.
Pr. 1. februar 2022 eller efter aftale. 

Du får det overordnede faglige ansvar for brystkræftscreeningsprogrammet i regionen. For at holde dig opdateret på den faglige og teknologiske udvikling, deltager du i relevante konferencer og møder nationalt og internationalt samt følger med i litteraturen på området. Med støtte fra sekretariat og sagsbehandlere i Afdeling for Folkeundersøgelser sørger du for et godt samarbejde blandt regionens mammaradiologer, og du medvirker til at sikre, at det radiologfaglige niveau holder sit høje niveau. Det faglige ansvar inkluderer også supervision af screeningspersonale i regionens brystkræft-screeningsenheder i det omfang, der er behov for det.

En almindelig uge som brystkræftscreeningschef i Region Midtjylland forventes at være med en til to dages fysisk fremmøde i Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, hvor du udfører granskninger, (incl. konsensus-granskninger i samarbejde med øvrige mammaradiologer i regionen), og hvor der er mulighed for at drøfte organisatoriske og administrative forhold med Afdeling for Folkeundersøgelsers personale. Der vil efter nærmere aftale desuden blive tale om to til tre dages arbejde med kliniske mammografier på en afdeling for Røntgen og Skanning i Region Midtjylland.

Hvis du har interesse for forskning, har du mulighed for at være partner i eksisterende eller kommende projekter i Afdeling for Folkeundersøgelser, som også huser Universitetsklinik for Kræftscreening. Der vil også være mulighed for selv at igangsætte kliniske projekter med støtte fra Afdeling for Folkeundersøgelsers tværfaglige forskningsmiljø,- se evt. www.cancerscreeningresearch.rm.dk for detaljer. Det forventes som minimum, at du er positivt indstillet og bakker op om udviklings- og forskningsprojekter, der igangsættes i relation til regionens brystkræftscreeningsprogram. Desuden vil du få en central rolle med at bidrage med faglighed og facilitering af udviklingen, hvis der skal implementeres nye rutiner, som anvendelse af kunstig intelligens (Artificiel Intelligence AI) til screening, nye it-rutiner/IT-værktøjer på området eller tilsvarende.  

Nødvendige kvalifikationer og kompetencer

  • Speciallæge i Radiologi/mammaradiologi
  • Som udgangspunkt overlægekvalificeret. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der lægges en plan for at nå derhen i løbet af kort tid
  • Tillidsvækkende personlighed, der formår at samle kræfterne om den faglige del af Region Midtjyllands brystkræftscreeningsprogram
  • Gode kommunikative evner på dansk/skandinavisk og engelsk
  • Gerne forskningserfaring

I øvrigt om Afdeling for Folkeundersøgelser
Region Midtjylland har en unik organisering af kræftscreening, hvor Afdeling for Folkeundersøgelser har ansvar for planlægning, implementering, koordinering, administration, kvalitetsudvikling, evaluering og forskning i alle tre programmer. Som ny brystkræftscreeningschef vil du særligt få samarbejde med den ledende sekretær og øvrige sekretærer, der administrerer regionens brystkræftscreeningsprogram med udsendelse af invitationer, daglig kontakt med flere hundrede af regionens borgere og som booker kvinder med et positivt brystkræftscreeningsresultat til klinisk mammografi på en af de involverede afdelinger for Røntgen og Skanning. Der er desuden allokeret en sagsbehandler (AC-fuldmægtig eller uddannelseslæge i samfundsmedicin) til programmet, som du også vil få løbende samarbejde med.

Ansættelsesvilkår
Den nye overlæge vil få titel af ledende overlæge, når de nye aftaler i overenskomsten for Foreningen af Speciallæger (FAS) udmøntes.

Du refererer til afdelingsledelsen i Afdeling for Folkeundersøgelser.  

Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer/uge. Stillingen er vagtfri. Hvis det ønskes, kan der stilles granskningsstation til rådighed med henblik på en ugentlig hjemmearbejdsdag. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst efter principperne om lokal løndannelse.

Der må påregnes prøvetid i de første tre måneder af ansættelsen.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Ansøgningen bedes struktureret omkring speciallægens 7 roller og indeholde dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til stilling som overlæge i Region Midtjylland.

Ansøgningsfrist er 13. december 2021. Ansættelsessamtaler kan forventes at finde sted d. 17. december.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
  • Nuværende brystkræftscreeningschef, Karl Anders Lernevall,
         tlf.: +45 7842 0183, e-mail: Anders.Lernevall@randers.rm.dk
  • Professor, ledende overlæge, Berit Andersen,
         tlf. +45 7842 0171, e-mail: Berand@rm.dk

Der findes yderligere oplysninger på følgende hjemmesider:
www.kraeftscreening.rm.dk (borgerrettet hjemmeside)
www.folkeundersoegelser.rm dk (hjemmeside for fagfolk)
www.cancerscreeningresearch.rm.dk (hjemmeside for Universitetsklinik for Kræftscreening)


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Har du læst?
 

nr. 14/2016