Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF,

Oslo
06-09-2022

Fast overlegestilling ved Hudseksjonen Rikshospitalet

Kontakt

Oslo universitetssykehus HF

Sognsvannsveien 20
0372
Oslo
Norge
Praktisk information
Oprettet:
06-09-2022
Udløber:
25-09-2022
Kviknummer:
LJA-84002829
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Dermato-venerologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet

Ved Seksjon for hudsykdommer, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved OUS er 100 % stilling som overlege i hud- og veneriske sykdommer ledig fra 01.01.2023:

 • Overlegestillingen er med vaktdeltakelse, p.t  11-delt døgnvakt
 • Lege som tilsettes i stillingen må påregne dagtidstjeneste ved primært hud poliklinikk, inkludert Villa Derma og i tilsynsfunksjonen ved Ullevål sykehus. Sengeposttjeneste kan være aktuelt når drift krever dette men vil ikke være hovedarbeidssted
 • Ivaretakelse av organtransplanterte og andre immunsupprimerte pasienter vil være en sentral pasientgruppe overlegen får delansvar for
 • Interesse for og erfaring med hudkirurgi og håndtering av hudkreftpasienter vil tillegges vekt. Det vil kunne være aktuelt å delta i seksjonens Mohs kirurgi-team og øvrig  kirurgiaktivitet ved seksjonen.
 • Seksjonen har en 50 % forskerstilling som vanligvis utlyses for 2 år av gangen. Overleger ved seksjonen kan søke på denne. Ved 100 % overlegestilling ved seksjonen innvilges 50 % permisjon fra overlegestillingen ved tiltredelse i forskerstillingen.
 • Seksjonsleder kan kontaktes for utfyllende informasjon.

Beskrivelse av Seksjon for hudsykdommer
Seksjon for hudsykdommer er del av Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av pasienter med hele spekteret av hudsykdommer. Vi mottar pasienter fra hele Helse Sør-Øst, og er eneste hudseksjon med sengepost i helseregionen. Vi mottar også pasienter fra andre regioner til second opinion, fortrinnsvis henvist fra spesialister og sykehus. Vi legger vekt på opplæring av pasienter og pårørende. Seksjonen omfatter en sengepost, poliklinikk og dagenhet. Seksjon for hudsykdommer er landets største utdanningsinstitusjon for hudspesialister og har bred forskningsaktivitet.
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever- og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin.
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 •  Poliklinisk arbeid med fokus på dermatokirurgi,  hudtumores , inkludert hos organtransplanterte og andre immunsupprimerte pasienter.
 • Supervisjon av leger i spesialisering
 • Tilsynsfunksjon ved Ullevål sykehus
 • Vurdering av henvisninger
 • Sengepostarbeid ved behov
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vaktrullering for overleger, p.t 11-delt vakthyppighet , for vaktbærende stilling

Kvalifikasjoner

 • Søkere til fast stilling må være godkjent norsk spesialist i hud og veneriske sykdommer eller  i sluttfasen av sin spesialisering i hud og veneriske sykdommer og vil da vurderes for konstituering som overlege
 • Søker må beherske skandinavisk språk godt.
 • Forskningskompetanse i form av PhD vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til selvstendig arbeid
 • Initativrik og fleksibel
 • Engasjement for undervisning av kolleger og studenter

Vi tilbyr

 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Søknad sendes via Webcruiter.

Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo, NorgeMapÅpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Jan Cezary Sitek
Seksjonsleder
+47 23071577
jsitek@ous-hf.no

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Har du læst?
 

nr. 14/2016