Forskningsenheden for Almen Praksis

Forskningsenheden for Almen Praksis,

København
04-01-2023

Forskningsleder ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Kontakt

Forskningsenheden for Almen Praksis

Københavns Universitet , IFSV
1014
København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-01-2023
Udløber:
15-02-2023
Kviknummer:
LJA-84392679
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Stillingen som forskningsleder ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København er ledig til besættelse pr. 1. april 2023 eller snarest herefter. 

Forskningsenheden i København er en af de fire forskningsenheder, som drives af Fonden for Almen Praksis.

Forskningsenheden er placeret på Øster Farimagsgade 5, 1353 København og deler adresse og samarbejder med  Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Forskningsenheden indgår i  Center for almen medicin et tæt samarbejde mellem Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet,   

De ansatte ved Forskningsenheden består af forskningslederen og et mindre antal fastansatte medarbejdere. Derudover er der til Forskningsenheden knyttet et stort antal eksternt finansierede forskere, som er alment praktiserende læger, speciallæger i almen medicin uden egen praksis, læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin og forskere fra andre faggrupper. 

Formålet med Forskningsenheden er først og fremmest at udføre almenmedicinsk forskning samt forskning i sundhedsvæsenet i øvrigt. Enheden skal endvidere yde rådgivning og praktisk bistand til almenmedicinsk forskning og forskning i tilgrænsende områder.

Til enheden er tilknyttet en regional satellitforskningsenhed for almen praksis i Region Sjælland.

Enhedens forskningsfelt er tværvidenskabeligt og baserer sig på sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier og forskningsmetoder. Se https://ifsv.ku.dk/om-instituttet/almen_medicin/ 

Ansøgeren bør have forskningskompetence på professorniveau 

I forbindelse med vurderingen af ansøgernes kvalifikationer vil følgende indgå i bedømmelsen:

 • visioner og planer for udvikling af forskningsenheden
 • erfaring med almen medicinsk forskning og forskningsvejledning
 • erfaring med at opnå finansiering af forskning
 • erfaring med samarbejde med almen praksis, universiteter, sygehuse og regioner
 • erfaring med forskellige typer af forskning vedrørende tema, design og metoder
 • erfaring med tværfagligt samarbejde
 • evne til samarbejde internt og eksternt
 • generel ledelseserfaring
 • bidrag til fagets forskningsmæssige udvikling
 • kontakt med internationale forskningsmiljøer
 • erfaring med samarbejde med almen praksis, sygehuse og regioner
 • erfaring fra klinisk arbejde i almen praksis
 • erfaring med administration af eksterne bevillinger

Ansøgningen vedlægges en kort redegørelse for ansøgerens udviklingsplaner for Forskningsenheden.

Ift. forskningserfaring vil ansøgningerne blive bedømt af et fagligt udvalg, hvis bedømmelse indgår i ansættelsesudvalgets vurdering af ansøgerne.

Forskningslederstillingen er en fuldtidsstilling, og aflønningen svarer til lønforholdene for forskningslederne ved Forskningsenhederne for Almen Praksis i Odense/Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Forskningslederen skal tillige udføre vanligt klinisk arbejde i en  almen praksis under landsoverenskomsten, svarende til en ugentlig arbejdsdag og bør derfor være speciallæge i almen medicin.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for ansættelsesudvalget, professor Jens Søndergaard, tlf. 31372668.

Ansøgningsfristen er mandag den 15. februar 2023 kl. 12.00. Ansættelsesinterview med ansættelsesudvalget forventes afholdt 20. marts 2023.

Ansøgningen bilagt curriculum vitae, nummereret publikationsliste opdelt i videnskabelige og formidlende publikationer, en kort redegørelse for ansøgerens forsknings- og udviklingsplaner for Forskningsenheden samt op til 15 udvalgte publicerede eller accepterede publikationer, der ønskes inddraget i bedømmelsen, bedes stilet til fondsbestyrelsen og indsendt elektronisk som én samlet pdf.fil til Fonden for Almen Praksis praksisfondene@regioner.dk, att. Gregers Bjørneboe.

Har du læst?
 

nr. 14/2016