Region Sjælland - Slagelse Sygehus

Region Sjælland - Slagelse Sygehus,

Slagelse
21-09-2022

Kardiolog til Slagelse Akutmodtagelse

Kontakt

Region Sjælland - Slagelse Sygehus

Ingemannsvej 30
4200
Slagelse
Danmark
Tlf: 58 55 95 00
Praktisk information
Oprettet:
21-09-2022
Udløber:
14-10-2022
Kviknummer:
LJA-84050912
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Kardiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du speciallæge i Kardiologi og vil udrede akutte patienter i Akutafdelingen, Slagelse Sygehus?

Akutafdelingen på Slagelse Sygehus har store ambitioner. Vi er i gang med Danmarks måske mest ambitiøse forbedringsprojekt indenfor det akutte patientforløb. Vores patienter skal opleve, at vores sygehuse er organiseret ud fra deres behov og værdier. Nu styrker vi det kardiologiske indsatsområde. De skal have færrest mulige flytninger og føle sig som en aktiv samarbejdspartner i beslutninger om forløb, diagnose og behandling. Vi ved, at de gode patientforløb starter i Akutafdelingen, og derfor starter de store ambitioner også hos os. For at vi skal lykkes med denne målsætning, har vi brug for en engagerede og kompetente speciallæger inden for kardiologi.

Start: 1. februar 2023
At arbejde som læge i en Akutafdeling er noget ganske særligt. Du skal trives i en til tider hektisk dagligdag, hvor der skal handles hurtigt og konsekvent. En dagligdag hvor du skal arbejde med hurtig diagnostisk udredning og stabilisering af den akut syge patient. En dagligdag, hvor du i et team-orienteret tværfagligt, dynamisk og fagprofessionelt miljø, sikrer de bedst mulige patientforløb.

En afdeling i udvikling
Akutafdelingen i Slagelse er en topmoderne og innovativ afdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af Fælles Akut Modtagelser i Danmark. Vi har til huse i nogle af Danmarks mest moderne rammer, som fordrer forløb, hvor den enkelte patient er i centrum. Vi er den største Akutafdeling i Region Sjælland og har mere end 34.000 kontakter årligt. Vi er ca. 280 ansatte, og har aktuelt 56 akutte sengepladser.

Vi vil være et fleksibelt sygehus, hvor fagligheden er, hvor det er meningsfuldt for den enkelte patient. Derfor har vi åbnet et antal ekstra sengepladser i akutafdeling til færdigbehandling af patienterne. Her kan patienterne ligge i op til 48 timer inden direkte udskrivelse. Vi vil samle de hjertemedicinske patienter i relevant arbejdsstation, hvor kardiologisk speciallæge vurderer og igangsætter behandling af relevante patienter.

Akutafdelingens egne speciallæger indgår i en tilstedeværelsesvagt med to bagvagter 24/7/365. Kardiologisk speciallæge er til stede hver dag fra 8-16. Der kan ønskes nattevagt efter aftale. En væsentlig del af arbejdet består af vurdering og stabilisering af de indlagte patienter. Du vil ligeledes fungere som teamleder ved modtagelsen af hyperakutte syge patienter. Eventuel manglende viden inden for dele af det akutmedicinske fagområde kan styrkes individuelt efter nærmere aftale.

Vi er dybt involveret i national netværksdannelse og tværregional projektdeltagelse. Herunder er vi en del af Region Sjællands udviklingssamarbejde med Beth Israel Emergency Department i Boston under Harvard Medical Faculty. Endvidere har afdelingen tilknyttet et klinisk lektorat, der varetager klinisk uddannelse af medicinstuderende fra Københavns og Syddansk Universitet.

Stillingerne er vagtbærende over- / afdelingslæge stillinger på 37 timer ugentligt, timetallet kan evt. nedsættes efter aftale. Weekendvagter 1-2 pr. måned eller efter aftale. Der er mulighed for flere ansvarsområder i afdelingen f.eks.: Ansvarlig for Røde Kald (akut dårlig pt.), Fast Track, Flow Master, Undervisning & Simulation, UKYL, vejlederkursus med mere.

Afdelingen tilbyder og prioriterer deltagelse på relevante kurser samt efteruddannelse. Desuden tilstræber vi årlig deltagelse i relevante konferencer- nationale som internationale. Afdelingen er positiv indstillet overfor fokuserede uddannelsesophold af kortere varighed efter aftale med afdelingens ledende overlæge.

Vores forventninger
Vi passer godt på hinanden i Akutafdelingen. Hver dag arbejder vi på at sikre den bedst mulige behandling af den akutte patient. Vi ved, at vi er bedst, når tværfagligheden er central. Derfor forventer vi, at du ønsker at være en del af fagligheden og et større fællesskab. Vi forventer, at du har faglig ildhu og erfaringen til selvstændigt at kunne varetage den akutte patientbehandling og erfaring med at supervisere yngre læger og medicinstuderende. Det er også vigtigt at du:

  • Har etakut-orienteret mindsetog kontinuert søger at styrke din faglighed indenfor det akutkardiologiske fagområdet.
  • Kanbevareroen samt fastholdeoverblikketi hektiske og kritiske situationer.
  • Vil medvirke tilfremdrift i afdelingensamt opretholde et vedvarende patientflow i en dagligt travl akutafdeling.
  • Skal væremotiveret, åben, omstillingsparatog god til tværfagligt samarbejde.
  • Supervisere, støtte &underviseafdelingens læger, specielt YL-gruppe.
  • Modtage samtforetage den primære akut-vurderingaf den hjertemedicinske patient.
  • Iværksatterelevante undersøgelser, samt initiale (stabiliserende) behandling.
  • Tageden svære samtalepatienter/pårørende samt kollegaer herunder efter behov facilitere en debriefing (eller defusing).

Gode pendlermuligheder
Med gode togforbindelser til Slagelse station og derefter blot syv minutters gang, befinder du dig i de nye og moderne rammer i Akutafdelingen på Slagelse Sygehus. Der er også gode pendlermuligheder med bil, hvor der kun skal bruges ca. 1 times kørsel fra København til Slagelse Sygehus, eller en times kørsel fra Odense. Der er tillige gode parkeringsforhold.

Ansættelsesvilkår
Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af dennes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder. Den motiverede ansøgning skal derfor indeholde en beskrivelse af de syv lægeroller samt et cv.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Cheflæge for Akutafdelingen Jes Braagaard på tlf. 93 55 78 37,jnbg@regionsjaelland.dkeller Ledende overlæge Thomas Guterbaum, 22 31 39 39, thjg@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist14. oktober 2022

Ansættelsessamtalerafholdes i uge 42 eller 43 eller efter nærmere aftale.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv

 
Kontaktperson(er):
Navn: Jes Niels Braagaard
Stilling: Cheflæge
Email:jnbg@regionsjaelland.dk

Har du læst?
 

nr. 14/2016