Gem annonce
Syddansk Universitet

Syddansk Universitet,

Syd- og Sønderjylland
06-07-2022

Kliniske lektorer eller eksterne lektorer i medicinsk pædagogik til Videreuddannelsesregion Syd

Kontakt

Syddansk Universitet

Region Syddanmark
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
06-07-2022
Udløber:
21-08-2022
Kviknummer:
LJA-83799609
Jobtype:
Deltid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Klinisk biokemi,
Klinisk blodtypeserologi,
Klinisk farmakologi,
Klinisk fysiologi,
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin,
Klinisk genetik,
Klinisk immunologi,
Klinisk kemi,
Klinisk mikrobiologi,
Klinisk neurofysiologi,
Klinisk onkologi
Beliggenhed

Brænder du for lægelig videreuddannelse og medicinsk pædagogik, har du lyst til blandt meget andet at komme rundt på sygehusenhederne og i de specialespecifikke uddannelsesudvalg i Region Syddanmark, hvor du sætter fokus på og styrker lærings- og uddannelsesmiljøet?

Den Pædagogiske Udviklende Funktion søger sammen med Syddansk Universitet de rette personer til vores team af kliniske lektorer og eksterne lektorer i medicinsk pædagogik til Videreuddannelsesregion Syd.

Stillingen

Som klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik har du sammen med teamet en overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark. Den Pædagogisk Udviklende Funktion består aktuelt af et lektorteam på 7 kliniske/eksterne lektorer og en daglig leder.

Du vil på dine "lektordage" især tilbringe tiden på skiftende sygehusafdelinger i regionen, hvor du sammen med de uddannelseskoordinerende og uddannelsesansvarlige overlæger samt praksiskoordinatorer skal være med til aktivt at styrke, udvikle og uddanne til den bedst tænkelige speciallægeuddannelse i et sundt og givende læringsmiljø.

Som klinisk lektor eller ekstern lektor i Den Pædagogisk Udviklende Funktion kommer du til at arbejde ud fra følgende principper, hvor du:

 • Løbende deltager i forventningssamtaler ift. opgaver/ansvar og individuel kompetenceplan.
 • Får ansvar for kontakten til en række af uddannelsesansvarlige overlæger, praksiskoordinatorer, specialer og uddannelsesafdelinger.
 • Har opsøgende og nysgerrige dage på afdelinger og i uddannelsesudvalg sammen med de uddannelsesansvarlige overlæger og praksiskoordinatorer.
 • Arbejder i teams og sammen med teamet har ansvaret for bestemte arbejdsopgaver.
 • Har overblik over egne lektoropgaver, teamopgaver og opgaver i Den Pædagogisk Udviklende Funktion.
 • Deltager i fælles møder og netværk sammen med alle kliniske lektorer eller eksterne lektorer i medicinsk pædagogik for at styrke Den Pædagogisk Udviklende Funktion som en helhed.

Som klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik vil der være en forventning til, at du:

 • Er en ildsjæl, som brænder for lægelig videreuddannelse.
 • Har lyst til at komme rundt på regionens sygehusenheder, afdelinger og være med til at holde fokus på, udvikle og implementere det gode uddannelses- og læringsmiljø.
 • Vil være medvirkende til, at vores uddannelsesansvarlige overlæger og praksiskoordinatorer bliver klædt godt på til rollen og funktionen.
 • Er god til at skabe en tillidsfuld kontakt til uddannelseslægerne også i svære samtaler.
 • Er speciallæge med klinisk funktion på en afdeling eller i almen praksis i Videreuddannelsesregion Syd, hvor der foregår videreuddannelse af læger*
 • Er kvalificeret som klinisk eller ekstern lektor efter Syddansk Universitets retningslinjer**
 • Har erfaring med ledelse og administration af lægelige videreuddannelse (f.eks. praksistutor, uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelseskoordinerende yngre læge, inspektor).
 • Har erfaring med og viden om medicinsk pædagogik nationalt og internationalt.
 • Er en god formidler og brænder for at dele din viden.
 • Kan agere i det politiske/administrative system.

I de kommende år vil der i Den Pædagogisk Udviklende Funktion være et særligt fokus på følgende områder, hvor du skal forvente, at du alene eller i et team vil få forskellige opgaver og ansvarsområder indenfor:  

 • Den uddannelsesansvarlige overlæge introduktion, efteruddannelse og karrierevejen.
 • Synlighed, implementering og installering.
 • Karrierevejen som klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik introduktion, mesterlærer og train the trainer.
 • "Lektoropgaver" og ansvar for opgaver/områder.
 • Medicinsk pædagogik? Teori og metode.
 • Kursusdesign, -udvikling, -implementering og -afvikling.

Ansættelsen

Som klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik ansættes du ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, men "lektorkorpset" er organisatorisk placeret i Den Pædagogisk Udviklende Funktion i Videreuddannelsesregion Syd med reference til sekretariatschefen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Et klinisk lektorat i medicinsk pædagogik udgør 20% af en fuldtidsstilling, svarende til ca. 40 arbejdsdage pr. år.
Fordelingen af "lektordage" til uddannelsesansvarlige overlæger, praksiskoordinatorer, specialer, uddannelsesafdelinger samt øvrige ansvarsområder og udvikling aftales i forbindelse med den første forventningssamtale efter ansættelsen samt efterfølgende ved forventnings- og udviklingssamtaler***.

En klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik bliver aflønnet med et lektorhonorar, som udbetales til direkte til den enkelte lektor. Hovedarbejdsstedet (afdeling/praksis) får udbetalt et frikøb på kr. 12.700 pr. måned - hvor hovedarbejdsstedet udbetaler løn, transportudgifter, time- og dagpenge som hidtil i henhold til Region Syddanmarks standardtakster.

Der vil blive planlagt et introduktionsforløb til lektoropgaven, hvor de kliniske eller eksterne lektorer i medicinsk pædagogik bliver klædt på til opgaven. Der vil også blive planlagt et efteruddannelsesforløb og mulighed for relevant studietur.

Du kan læse mere om Pædagogisk Udviklende Funktion på denne side: https://videreuddannelsen-syd.dk/saerlige-sider/paedagogisk-udviklende-funktion

Ansøgningen

Stillingerne ønskes besat snarest efter sagkyndig bedømmelse ved Syddansk Universitet og efterfølgende ansættelsessamtale i Den Lægelige Videreuddannelse.

Ansættelsesperioden er tidsbegrænset til 5 år.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Den Lægelige Videreuddannelse ved daglig leder af Den Pædagogisk Udviklende Funktion Helle Guldager Aaskoven, telefon 2366 7517, e-mail: Hga@rsyd.dk eller Sekretariatschef Tine Boesen Larsen, mobil 2460 0487, e-mail: Tibl@rsyd.dk

Ansøgningen skal indeholde (som pdf.- eller docx-filer):

Ansættelsessamtale

Ansættelsessamtale: Ca. 3 uger efter, at Syddansk Universitets sagkyndige bedømmelsesudvalg har vurderet ansøgerne, vil kvalificerede ansøgere blive inviteret til ansættelsessamtale i Den Lægelige Videreuddannelse.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion ellert etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

*Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 11. december 2019

**Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministerets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

***Ansættelse og aflønning for kliniske lektorer sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 29. november 2012 suppleret med aftale mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Rådet for Lægers Videreuddannelse, Region Syd om Den Pædagogisk Udviklende Funktion og ansættelse af Postgraduate Kliniske Lektorer. Ansættelse og aflønning for eksterne lektorer sker i henhold til Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet af 10. januar 2019

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion ellert etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016