Gem annonce
Region Midtjylland

Region Midtjylland,

Viborg
30-06-2022

Lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland - stærk ledelsesprofil med faglige ambitioner

Kontakt

Region Midtjylland

Psykiatrien
8800
Viborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
30-06-2022
Udløber:
22-08-2022
Kviknummer:
LJA-83776326
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri,
Speciale uafhængig
Beliggenhed

Har du lyst til at bidrage til den fortsatte udvikling af Psykiatrien i Region Midtjylland, præget af høje faglige ambitioner, vilje til at ville skabe en robust og attraktiv psykiatri og med et stort fokus på at patienter og pårørende i endnu højere grad involveres. Kan du bidrage til at lede en stor og kompleks organisation gennem motiverende ledelse?

Så er jobbet som lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland måske noget for dig.


Vær med til at fortsætte den positive udvikling

I Region Midtjylland har Regionsrådet stort fokus på psykiatri og samtidig vil sundhedsreformen betyde, at psykiatrien får en mere markant plads i det tværsektorielle samarbejde. Begge dele giver gode forudsætninger for, at den positive udvikling som psykiatrien befinder sig i, kan fortsætte. Det stiller krav til hospitalsledelsen, der skal gå forrest i arbejdet med den videre udvikling af organisationen.

Som lægefaglige direktør skal du sammen med den øvrigt hospitalsledelse skabe optimale rammer og retning for en sammenhængende og helhedsorienteret behandling af patienter med en psykisk sygdom. Dette med afsæt i målbilledet for sundhedsområdet i Region Midtjylland samt psykiatriens strategiske ramme.


I de kommende år er der bl.a. fokus på følgende:

 • Styrke behandlingskvalitet, videndeling og udvikling på tværs af psykiatriens 8 afdelinger
 •  Indfri intensionen i sundhedsreformen i feltet mellem kommune, somatik, psykiatri og almen praksis
 •  Indfri tiltagene i den kommende regionale psykiatriplan samt regeringens 10 årsplan.
 •  Fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse. For den lægefaglige direktør er der særligt fokus for udvikling af et godt uddannelsesmiljø for læger
 •  Sikre implementering af ny forskningsstrategi og styrke forskningsmiljøerne i Psykiatrien
 •  Bidrage til arbejdet med at den faglige og organisatoriske robustgørelse af psykiatrien
 •  Styrke samarbejdet med somatikken bl.a. i forbindelse med implementering af fælles akutmodtagelser og udvikling af Liaison somatik/psykiatri.


Ledelse på strategisk niveau med høj kompleksitet
Som person brænder du for ledelse på strategisk niveau, og du forstår kompleksiteten i en stor organisation fordelt på flere matrikler, og hvad der skal til, for at lede denne kompleksitet og sikre følgeskab. Du er udviklingsorienteret på strategisk og fagligt niveau, og du kan samtidig forstå, hvad det ledelsesmæssigt kræver at understøtte en stabil daglig drift. Du har stærke evner til at kommunikere og stor gennemslagskraft. Samtidig er det vigtigt, at du også har talent for at bygge relationer præget af tillid og respekt. Du er ordentlig, dialog- og samarbejdsorienteret og bedriver inddragende ledelse, dog uden at være bange for at træffe beslutninger. Du forstår arbejdet med MED-organisationen, og vil bruge dette samarbejde konstruktivt.

Du skal derudover

 • være uddannet speciallæge, gerne i psykiatri
 • have solid strategisk ledelseserfaring på minimum niveau svarende til cheflæge (tidligere ledende overlæge) og gerne efteruddannelse i ledelse
 • Have lyst til at indgå i en Hospitalsledelse med to kolleger, som i fællesskab leder psykiatrien
 • agere hjemmevant på alle niveauer i organisationen, både i og udenfor Psykiatrien
 • kunne dokumentere relevante ledelsesmæssige resultater
 • være robust og kunne agere i et område, der har udfordringer og stor bevågenhed
Som lægefaglig direktør indgår du i Hospitalsledelsen for Psykiatrien i Region Midtjylland sammen med hospitalsdirektøren, den sygeplejefaglige direktør, der samlet står i spidsen for ca. 3200 medarbejdere i psykiatrien.

Du og dine kolleger i hospitalsledelsen refererer til direktionen i Region Midtjylland, og du bliver en del af regionens koncernledelse."   En del af arbejdet er derfor også opgaver og mødefora på tværs af regionen, at kunne tænke regionale og nationale beslutninger ind i et lokalt perspektiv og at kunne agere i en politisk styret organisation. Dertil kommer opgaver på tværs af de 5 regioner.

Om Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland består af 8 psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge fordelt over hele regionen, derudover en stab og en driftsafdeling.
Hospitalets ca. 3200 medarbejdere behandler årligt mere end 32.000 borgere og leverer ca. 340.800 ambulante besøg og 185.000 sengedage om året.

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Psykiatrien i Region Midtjylland. Tjenestedet er Viborg. Jobbet indebærer en del kørsel rundt i regionen.

Stillingen som Lægefaglig Direktør aflønnes efter Aftale vedrørende lægelige chefer på trin 52 med et opslagsniveau inkl. afkøb af merarbejde på 1.193.714 kr. (1. april 2022-niveau)
Hertil kommer pension på 21,0 pct. samt mulighed for forhandling af kvalifikationsløn.

Såfremt ansøger foretrækker det, kan ansættelsen ske på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår indenfor en samlet ramme på 15 %, jf. Rammeaftale om kontraktansættelse for lægelige chefer.

Ansøgningsfrist og ansættelsesforløb
Ansættelsessamtaler finder sted den torsdag den 8. september og anden samtale torsdag den 22. september. Kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personprofiltest.

Ansøgning stiles til direktionen i Region Midtjylland.

Stillingen søges ved at klikke på Send ansøgning nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.
Ansøgningsfristen er mandag den 22. august.

Få mere at vide om stillingen
 • Koncerndirektør Anders Kjærulff, mobil 2016 7347
 • Hospitalsdirektør for psykiatrien Tina Ebler, mobil 2785 4484
 • Sygeplejefaglig direktør, Claus Graversen, mobil 2962 9045

Læs mere om psykiatrien på https://www.psykiatrien.rm.dk/
Informationer om Region Midtjylland findes på www.regionmidtjylland.dkStillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016