Gem annonce
Region Midtjylland

Region Midtjylland,

Aarhus
30-06-2022

Lægefaglig direktør til Aarhus Universitetshospital

Kontakt

Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital
8200
Aarhus N
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
30-06-2022
Udløber:
24-08-2022
Kviknummer:
LJA-83776328
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed

Vil du være med til at lede Danmarks komplette hospital mod nye mål?  Vi har ambitionerne. Du har lægefaglig tyngde, solid ledererfaring og klare visioner, der kan være med til at løfte AUH til højeste internationale niveau.

Kan du løfte Danmarks komplette hospital til højeste internationale niveau?

AUH er anerkendt som et af Europas og Danmarks bedste hospitaler. Det er en klar ambition, at AUH også i fremtiden skal være et stærkt universitetshospital for hele Danmark og tilhøre eliten af universitetshospitaler i verden. Dine visioner på det lægefaglige område, og dine evner til at omsætte visioner til handlinger, skal bidrage til at sikre dette. Som lægefaglig direktør bliver du en del af en arbejdsplads, hvor det sidder på rygraden at have fokus på det hele menneske og skabe resultater gennem samarbejde.

Du går forrest i at skabe rammerne for, at det komplette hospital kommer til udtryk i sammenhængende patientforløb, båret af højeste faglighed og patientoplevet kvalitet.


Din jobbeskrivelse

Som lægefaglig direktør indgår du i den øverste ledelse på AUH sammen med en lægefaglig direktør, en sygeplejefaglig direktør og en hospitalsdirektør. I er fælles om det overordnede ansvar for hospitalets drift og udvikling.

En vigtig opgave for hospitalsledelsen de kommende år bliver at sikre AUHs fremtidige position blandt de førende universitetshospitaler, nationalt såvel som internationalt.

Som lægefaglig direktør formår du at skabe sammenhæng og balance mellem hospitalets høje ambitioner, de forventninger, som borgere og politikere har til sundhedsvæsnets ydelser, medarbejdernes ønsker til AUH som arbejdsplads og den økonomi, der er til rådighed.
 
Ud over dine opgaver som en del af hospitalsledelsen har du en vigtig rolle som kontaktdirektør for cirka 14 af AUH's 54 afdelinger. Vi forventer, at du dels er en engageret og nærværende nærmeste leder for afdelingsledelserne, dels coacher, lytter og leder samtidig med, at du evner at stå fast og sætte en klar retning, når det er nødvendigt.

Af særlige strategiske opgaver, skal den lægefaglige direktør sammen med den øvrige hospitalsledelse sikre:

  • At AUHs faglige udvikling, innovation og forskning prioriteres, så AUH til stadighed kan leve op til sundhedsstyrelsens krav i specialeplanen og udvikle nye højtspecialiserede funktioner
  • At fastslå AUHs omdømme som et lærende og attraktivt uddannelsessted med et godt arbejdsmiljø, drevet af fælles, høje ambitioner blandt ledere og medarbejdere
  • At understøtte en digital transformation, hvor flere patienter tilbydes behandling i eget hjem eller i det kommunale sundhedsvæsen
  • At sikre at kvalitetsdatabaser bruges som et ledelsesværktøj til at skabe løbende forbedringer i den faglige og patientoplevede kvalitet
  • At skabe sammenhæng i et ledelsessystem, der i de kommende år vil være præget af et større generationsskifte
  • At AUH er stærkt repræsenteret i strategiske og faglige fora, råd og udvalg 
Du og dine tre kollegaer i hospitalsledelsen refererer til direktionen i Region Midtjylland, og herigennem er du en del af regionens koncernledelse.

Koncernledelsen udgør den øverste ledergruppe i regionen og dækker alle regionens ansvarsområder. Koncernledelsestankegangen betyder, at indsats og resultater for regionens samlede opgaver ses som et hele. Formålet er at sikre højest mulig kvalitet og værdi for borgerne. Koncernledelsen understøtter bl.a. samarbejdet mellem regionens administration og drift og arbejdet på tværs af regionens ansvarsområder, lige som den kvalificerer overordnede, ikke-driftrelaterede beslutningsoplæg.

Det er din opgave både at profilere AUHs behov og at bidrage til samlede løsninger for hele regionen.
En del af arbejdet er derfor også opgaver og mødefora på tværs af regionen, at kunne tænke regionale og nationale beslutninger ind i et lokalt perspektiv og at kunne agere i en politisk styret organisation. Dertil kommer opgaver på tværs af de 5 regioner.

Sundhedsfaglig indsigt, samarbejde og ledelseserfaring

Lægefagligt er du velfunderet med et solidt teoretisk og praktisk fundament. Kombineret med gode kommunikationsevner, sundhedsfaglig indsigt og forståelse for den transformation, som sundhedsvæsnet skal gennemføre, har du evnen til at skabe resultater gennem samarbejde internt på AUH, i Region Midtjylland, med Aarhus Universitet og med vores eksterne partnere som for eksempel kommuner, andre hospitaler, fonde og sundhedsmyndigheder.

Du formår at skabe tillid og følgeskab både internt og eksternt, så du bliver oplevet som en dygtig leder og en god ambassadør for AUH, nationalt som internationalt. Du ved desuden, hvordan du begår dig i en politisk styret organisation, så du kan lede komplekse problemstillinger med mange interessenter og til tider modsatrettede hensyn. 

AUH skaber resultater gennem samarbejde, og derfor er udvikling af samarbejdsrelationer og netværk højt prioriteret. Du får derfor ansvar for at skabe og vedligeholde netværk og strategiske alliancer med AUH's samarbejdspartnere. Det være sig mellem afdelinger, på tværs af AUH, i Region Midtjylland, med Aarhus Universitet og på både den nationalt og internationale arena.

For at lykkes i en organisation af AUHs størrelse, kræver det, at du har erfaring med et stort ledelsesspænd enten fra en rolle som øverste chef eller med ansvar for en tilsvarende strategisk opgaveportefølje. Du skal kunne sætte dig for bordenden og omsætte ambitioner i praksis uden selv at være begravet i detaljerne.

Som et visionært, førende og komplet universitetshospital er forskning en central del af kerneopgaven for AUH. Det er derfor en fordel, hvis du også har forskningsstrategisk erfaring.

AUH et af Europas og Danmarks bedste hospitaler

AUH er et internationalt anerkendt og højt specialiseret hospital, der samtidig er akuthospital for 355.000 borgere i Aarhus. Vi er samlet som ét AUH i en hospitals by med mere end 10.000 medarbejdere, som samarbejder i stærke fællesskaber på tværs af alle de lægefaglige specialer og afdelinger. Vi stræber efter den højeste faglighed i klinik, forskning og uddannelse og er flere gange anerkendt som ét af Europas bedste hospitaler, ligesom vi 13 gange er kåret som Danmarks Bedste Hospital.

Vi er landets komplette hospital med både den brede og højeste faglighed, og vi forsker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og med regionale, nationale og internationale partnere.

Løn og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse er snarest muligt. Du bliver ansat ved Region Midtjylland med tjeneste ved Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Stillingen som Lægefaglig Direktør aflønnes efter Aftale vedrørende lægelige chefer på trin 52 med et opslagsniveau inkl. afkøb af merarbejde på 1.284.755 kr. (1. april 2022-niveau).
Hertil kommer pension på 21,0 pct. samt mulighed for forhandling af kvalifikationsløn.

Såfremt ansøger foretrækker det, kan ansættelsen ske på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår indenfor en samlet ramme på 15 %, jf. Rammeaftale om kontraktansættelse for lægelige chefer.

Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen telefon 40 26 80 56

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg telefon 51 31 35 06

Lægefaglig direktør Claus Thomsen 29 13 58 49

Sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth 51 16 70 89

Du kan læse mere om

                Aarhus Universitetshospital på: https://www.auh.dk/

                Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag på
                 http://www.rm.dk/om-os/organisation/vardier/

Samtaler og tiltrædelse

Samtaler finder sted onsdag den 7. september og mandag den 27. september.
Samtalerne afholdes i Aarhus.
Vi vil gøre brug af en personprofiltest i forbindelse med den endelige udvælgelse af kandidater.

Sådan gør du:
Du kan søge stillingen ved at klikke på Send ansøgning nederst i stillingsopslaget.
Din ansøgning skal stiles til direktionen i Region Midtjylland.
Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfristen er onsdag den 24. august.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Lignende job
Forsvarets Sanitetskommando
Aarhus, Østjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016