Region Sjælland

Region Sjælland,

Sjælland & øer
10-06-2022

Læger til lægevagten i Region Sjælland

Kontakt

Region Sjælland

Det Nære Sundhedsvæsen
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
10-06-2022
Udløber:
30-09-2022
Kviknummer:
LJA-83706943
Jobtype:
Fuldtid
Deltid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi vil være en moderne lægevagt med mange kompetencer

Region Sjælland overtager den 1. oktober 2022 ledelse og drift af regionens lægevagt.

Det bliver en moderne lægevagt som rykker sundhedsvæsnet endnu tættere på den enkelte borger.

I Region Sjælland er lægevagten bemandet med læger og som læge får du en helt central og højt værdsat funktion med mulighed for at gøre en forskel.

Med udvidet brug af POCT i konsultationer og ved sygebesøg, får du som læge bedre mulighed for at underbygge kliniske diagnoser og behandle patienten i vagttid.

Du indgår også i et samarbejde med Præhospitalt Centers reddere, som i moderne udstyret lægevagtsbiler assisterer dig ved sygebesøg.

Både i konsultationerne og i visitationen vil der være sygeplejersker, som hjælper og assisterer, så du som læge får tid til det lægelige arbejde.

Alt i alt får lægerne i Region Sjællands nye lægevagt betingelser, for at gøre det læger er bedst til; at være tilstede, visitere, diagnosticere og behandle, når der er akut behov for lægefaglige kompetencer.

Vi vil gerne tale med dig

Synes du ovenstående lyder godt, så læs endelig videre der er mange muligheder i lægevagten og vi vil gerne tale med dig om dine ønsker og hvad der passer dig.

I lægevagten vil du arbejde med diagnosticering og behandling af regionens borgere yngre som ældre med akut sygdom. Det sker via 11 lægevagtskonsultationer fordelt i regionen, ved sygebesøg og den centrale visitation.

Afhængig af kompetencer kan du søge om at komme i betragtning til følgende lægeroller:

  • Visitation
  • Konsultation
  • Sygebesøg

Du kan læse mere om de enkelte roller her. Ved samtale vil vi drøfte hvilke lægeroller, du kan varetage ud fra dine kompetencer.

Du kan læse mere om Lægevagten, roller, ansættelsesforhold mv. på Job i DNS

Det forventer vi

At du er uddannet speciallæge i almen medicin eller et andet speciale med tilsvarende kompetencer. Du kan også være i hoveduddannelsesforløb i almen medicin fase 1, 2 eller 3, hvor du kan komme i betragtning til de vagttyper, du har gennemført selvstændigt i dit hoveduddannelsesforløb.

At du deltager i et introduktionsprogram i starten af din ansættelse.

At du har kendskab til lægevagtsarbejde og kan tage vagter indenfor både visitation, konsultation og besøg for kontinuerligt at bevare opdateret viden om de enkelte funktioner. Hvis du ikke kan varetage alle lægefaglige funktioner fra start, er det en målsætning, at du uddannes til det i lægevagten.

Du indgår i teamsamarbejdet og bidrager med din lægefaglige viden samtidig med, at du udviser selvstændighed og er i stand til at træffe beslutninger i akutte situationer.

At du som person kommunikerer klart og professionelt på en imødekommende og empatisk måde. Du er bevidst om din rolle som den tryghedsskabende person og du formår at skabe tillid i samtalen med borgeren.

Du er fortrolig med IT og arbejder ubesværet i et digitalt set up.

Det kan du forvente

Et dynamisk miljø hvor der er et tæt samarbejde til sygeplejersker og reddere en organisation med stor sammenhængskraft mellem de akutte områder somatiske sygehuse, psykiatrien, de kommunale akuttilbud og den præhospitale indsats.

Vi arbejder målrettet på at sikre de bedste kompetencer i lægevagten og derfor tilbyder vi løbende relevante kurser og kompetenceløft.

Topmotiverede kolleger med en professionel og løsningsorienteret tilgang til tingene. Kolleger som sætter borgerne først og drives af at hjælpe dem til den rette behandling.

Mulighed for direkte support fra IT-kyndig kollega, der kan hjælpe dig.

Om Region Sjællands Lægevagt

Region Sjællands nye lægevagt varetager fra 1. oktober 2022 borgernes behov for hjælp ved akut opstået sygdom uden for egen læges åbningstid. Vi tager imod opkald fra borgerne, kører på sygebesøg i lægevagtsbiler og bemander lægevagtskonsultationer fordelt 11 steder i regionen.

Vores mål er at bidrage til at skabe øget sammenhæng, nærhed og kvalitet i den akutte behandling af borgerne i Region Sjælland. Det betyder bl.a., at vi arbejder for at afslutte flest mulige behandlinger tæt på eller i borgernes eget hjem. Vi er en datadrevet lægevagt, som løbende vil blive udviklet med afsæt i den nyeste viden og erfaringer fra bl.a. borgere og fagpersoner. Vi lægger vægt på at være en fællesskabsbaseret arbejdsplads, hvor forskellige faggrupper bidrager med det, de er bedst til.

Løn og ansættelsesforhold

Aflønning sker jf. aftale med Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Yngre Læger for timelønnede læger i Region Sjællands lægevagt. Aftalen afventer godkendelse fra de centrale parter, men der forventes løn svarende til Region Hovedstadens aftale. Derudover forhandler parterne i øjeblikket lokalaftale.

Telefonsamtaler i lægevagtens visitation optages. Lægevagtsbilerne er udstyret med GPS, så tracking er mulig.

Ansættelsen finder sted i Det Nære Sundhedsvæsen.

Yderligere oplysninger

Har du lyst til at høre mere om stillingerne, så kontakt lægefaglig chefkonsulent, Kitten Weber, speciallæge i almen medicin og akutmedicin på ksw@regionsjaelland.dk eller tlf.: 93 56 94 92.

Du kan læse mere om strategien Sundhed tæt på dig og Sundhedsaftalen, som danner grundlaget for vores vision.

Du kan se vores organisationsdiagram her og vores præsentationsvideo af Det Nære Sundhedsvæsen her.

Ansøgning

Søg ansættelse som vagtlæge i Region Sjælland via linket. Vedhæft ansøgning og cv.

Samtaler afholdes løbende.

Er du allerede en del af Region Sjællands lægevagt, skal du fremsende ansøgning og cv som beskrevet ovenfor og du vil herefter modtage yderligere information om din ansættelse i lægevagten.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på FacebookTwitter og LinkedIn.

Har du læst?
 

nr. 14/2016