Region Sjælland

Region Sjælland,

Næstved
30-01-2023

Ledende overlæge til NSR Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus

Kontakt

Region Sjælland

NSR Anæstesiologisk Afdeling
4700
Næstved
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
30-01-2023
Udløber:
19-02-2023
Kviknummer:
LJA-84472363
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at definere og udvikle funktionen som ledende overlæge på den Centrale operationsgang samt Sammedagskirurgisk afsnit på Næstved Sygehus?

Har du stor interesse for området perioperativ medicin og management? Og ønsker du at lede arbejdet med yderligere udvikling og optimering af elektive patientforløb? Så er du den rette til denne stilling i NSR Anæstesiologisk Afdeling.

Som led i den nye organisationsstruktur søger vi en ledende overlæge pr. 1. april 2023 med lyst og evner til tværfaglig ledelse og samarbejde udover varetagelse af klinisk patientbehandling, uddannelse, forskning og det gode arbejdsmiljø. Du vil blive en del af et ledelsesteam bestående af 4 oversygeplejersker tilknyttet operationsgangen (operation, anæstesi/opvågning, sterilcentral og sammedagskirurgisk afsnit (SDK)). Ledelsesteamet refererer til afdelingsledelsen, som består af en cheflæge og chefsygeplejerske.

Som speciallæge i NSR Anæstesiologisk Afdeling er du en del af Region Sjællands største anæstesiologiske afdeling fordelt på 2 matrikler. Du vil indgå i en samlet ledergruppe på 18 kompetente ledere og en medarbejdergruppe med knap 400 engagerede kolleger, der alle forstår værdien af det gode samarbejde.

Din dagligdag vil være på Næstved Sygehus, hvor du i velfungerende rammer ledelsesmæssigt vil varetage den daglige afvikling af operationsprogrammerne i tæt dialog med oversygeplejerskerne. På den centrale operationsgang (COP) varetages elektive patientforløb indenfor ortopædkirurgi, hvor vi er det 3. største alloplastikcenter i Danmark, samt indenfor urologi, øjensygdomme og specialtandpleje. Her opereres årligt ca. 7.000 patienter og mange indgreb foretages i spinalbedøvelse. Hertil kommer specialistfunktioner indenfor anlæggelse af permanente centrale katetre. I Sammedagskirurgisk afsnit (SDK) varetages 4.000 endoskopiske undersøgelser og behandling årligt samt forskellige hånd-, fod- og idrætskirurgiske procedurer, hvoraf en del foretages i blok. Der er 3 opvågningsafsnit fordelt på COP og SDK. En speciallæge har vagtfunktionen i aften- og nattetiden for hele Næstved Sygehus.

I NSR Anæstesiologisk afdeling arbejder vi for at skabe respektfulde relationer i mødet med patienten og mellem medarbejdere, hvor ordentlighed og tillid er en forudsætning. Det vigtige for os er kvalitet i patientbehandlingen, uddannelse og forskning og så skal det været sjovt at gå på arbejde.

Stillingen som ledende overlæge vil indeholde varierende grader af personaleledelse, driftsledelse, faglig ledelse og organisatorisk ledelse. I samarbejde med afdelingsledelsen vil du efter ansættelsen afklare dit ledelsesrum og på den baggrund arbejde inden for rammen af den generiske funktionsbeskrivelse for regionen (kan rekvireres) samt en lokal funktionsbeskrivelse, som beskriver den konkrete ledelsesopgave for dig. Kontakten til de skærende specialer er en vigtig del af funktionen, både på daglig basis, men også i forhold til udviklingsprojekter og vedligeholdelse af det gode og tætte samarbejde som for nuværende karakteriserer vores afsnit.

Vagtforpligtelsen er maksimalt 1-2 vagter månedligt.

Om afdelingen
NSR Anæstesiologisk Afdeling består af 5 afsnit på Slagelse og Næstved sygehuse.

Slagelse Sygehus er Region Sjællands aktuelt største akutsygehus med varetagelse af 46% af regionens akutte patienter, og NSR Anæstesiologisk Afdeling har akut og elektiv funktion indenfor mave-tarmkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, pædiatri, intern medicin (kardiologi, endokrinologi, geriatri/neurologi, reumatologi og medicinsk gastroenterologi), radiologi, psykiatri og klinisk biokemi.

Der opereres ca. 9.000 patienter årligt på den centrale operationsgang i Slagelse. Medarbejdergruppen varetager anæstesi, operationssygepleje og steril genbehandling til operationer som ambulante procedurer og under indlæggelse, og der er to opvågningsafsnit i umiddelbar relation til operationsgangen. Ud over operationspatienter varetages årligt cirka 1.500 anæstesier til ECT-behandlinger samt anæstesi til diverse procedurer (DC-konverteringer, MR-scanninger etc.).

Det multidisciplinære intensivafsnit er et niveau 2-afsnit, som behandler ca. 1.300 patienter årligt på de aktuelle 6 højintensive sengepladser og de 6 lavintensive sengepladser. Behandlingsmodaliteterne omfatter avanceret respiratorbehandling, hæmodynamisk monitorering og behandling samt kontinuerlig dialyse. Intensiv afsnit varetager endvidere MobiltAkutTeam-funktion med en udgående intensiv sygeplejerske og funktion med tidlig opsporing af kritisk sygdom (TOKS) forsøges implementeret fremadrettet.

I afsnittene i Slagelse er to speciallæger og en yngre læge/uddannelseslæge i tilstedeværelsesvagt, og frem til klokken 20 er der på alle ugens dage desuden en ekstra speciallæge i intensivafsnittet.

Tværfagligt Smertecenter Næstved er tillige tilknyttet NSR Anæstesiologisk Afdeling. Smertecentret er det største ud af tre smertecentre i regionen og varetager 41% af den samlede patientgruppe. Centret er anerkendt for at være på forkant indenfor smerteområdet. Der ydes tværfaglig smertebehandling til patienter med kroniske, komplekse og non-maligne smerter gennem årligt 8.500 ambulante kontakter.

I 2021 indviede vi forskningsenheden RCAI (Research Centre of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine) i NSR Anæstesiologisk Afdeling, som har talrige igangværende projekter indenfor optimering af perioperativ observation og behandling samt behandlingsinterventioner i intensivt regi. Der er aktuelt 2 ph.d.studerende tilknyttet enheden. Der er udgivet >20 publikationer i internationale tidsskrifter i 2022.

Kvalifikationer
Hvis du overvejer at søge stillingen, er du meget velkommen til at besøge os og få et indblik i arbejdet på operationsgangen og i vores organisation.


Vi tilbyder dig

 • Ansvar for faglig ledelse, patientbehandling og daglig afvikling af operationsprogrammer i tæt tværfagligt samarbejde med oversygeplejerskerne i anæstesi- og opvågningsafsnit, operationsafsnit og sammedagskirurgisk afsnit
 • Et spændende og udfordrende arbejde med stor medindflydelse
 • Gode kolleger og tværfaglig ledelsessparring
 • Et arbejde med stor patientkontakt
 • At blive en del af en afdeling i fortsat udvikling og en arbejdsplads med plads til nysgerrighed, åbenhed og fleksibilitet
 • Ansvar for gennemførsel af forskningsprojekter i samarbejde med den forskningsansvarlige ledende overlæge
 • Udviklingsmuligheder fremadrettet fx i form af SSAI Perioperativ Medicin og Management (PoMM) alternativt anden lederuddannelse indenfor ansvarsområdet

Vi forventer, at du er

 • Speciallæge i anæstesiologi med bred klinisk erfaring
 • Har erfaring med ledelse og evt. teoretisk lederuddannelse på diplom/masterniveau (ikke et krav)
 • Har interesse for faglig udvikling
 • Har interesse for arbejdet med elektive patientforløb
 • Har høj faglighed og vil bringe denne i spil i det tværfaglige team
 • Har gode samarbejdsevner, fleksibilitet og godt humør
 • Har erfaring med forskning

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse anvender en vurdering af de 7 lægeroller i den faglige bedømmelse. Du bedes derfor i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde dig til de 7 lægeroller. Du kan læse mere om disse her: Sundhedsstyrelsen

Yderligere oplysninger, herunder generisk funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Birgitte Schousboe på tlf. 23 44 44 25 eller ledelseskonsulent Pia van der Watt på tlf. 2498 1826.

Deadline for ansøgning er 19. februar 2023, og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.

Har du læst?
 

nr. 14/2016