Gem annonce
Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando,

Aarhus
10-06-2022

MILITÆRLÆGEUDDANNELSEN 2023

Kontakt

Forsvarets Sanitetskommando

Praktisk information
Oprettet:
10-06-2022
Udløber:
15-08-2022
Kviknummer:
LJA-83706902
Jobtype:
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed

Tidsbegrænset stilling som reservelæge i Forsvarets Sanitetskommando.

Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Som sundhedsfaglig ansat i Forsvaret starter du med at gennemgå en særlig basisuddannelse efterfulgt af en militærlægeuddannelse målrettet mod de særlige forhold og opgaver, man møder i forbindelse med Forsvarets operationer i såvel nationalt som internationalt regi.

Om stillingen
Stillingen er en tidsbegrænset ansættelse på 2 år. De første 6 måneder gennemføres militærlægeuddannelsen på Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse i Århus, hvorefter du udnævnes til militærlæge. Efterfølgende indgår du i 18 måneders tjeneste som militærlæge ved Forsvarets kapaciteter.

Om militærlægeuddannelsen:
Militærlægeuddannelsen er modulopbygget med en varighed på 6 måneder.
Der gennemføres ét uddannelseshold pr. år. Næste uddannelsesstart er 1. januar 2023.

Uddannelsen er et ganske intensivt og tætpakket forløb, hvor undervisningen retter sig mod praksis, procedurer, håndværk, ledelse, føring og samarbejde på et behandlerteam til lands, til vands og i luften. Det ene uddannelsesmodul er forudsætningsskabende for det næste, og vi kræver, at du er fysisk til stede gennem hele uddannelsen, hvor undervisningsdagene har meget differentieret længde undervejs.

En stor del af uddannelsen gennemføres med base ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse (CSS) i Åbyhøj ved Århus. Der bliver stillet studiekammer til rådighed.

Uddannelsesforløbet indeholder blandt andet:

 • Militær basisuddannelse for sundhedsfagligt personel
 • Førstehjælp på kamppladsen
 • Militær fysiologisk undersøgelse
 • Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) 
 • Advanced Trauma Life Support (ATLS)
 • Ledelseskurser i kommunikation og taktisk føring
 • Akut militær medicin og kirurgisk militær medicin
 • Øvelser og scenarietræning med enheder fra Forsvaret 
 • Dykkermedicin  
 • Flyvemedicin
 • Sikkerheds- og evakueringsøvelser fra skib og helikopter
 • Proceduretræning på redningshelikopter
 • Lægetjeneste i Forsvaret.

Om tjenesten som reservelæge i Forsvaret
Efter du har gennemført militærlægeuddannelsen, har tjenesteforløbet en varighed på 18 måneder, som sammensættes efter Forsvarets behov og aktuelle missioner. Det kan fx være;

 • Militærlæge i international mission
 • Sejlads på Nordatlanten 
 • Vagter i Forsvarets SAR tjeneste, Search And Rescue helikoptere 
 • Øvelser nationalt eller internationalt
 • Operativ Flyve- og Navalmedicin 
 • Tjeneste på et af Forsvarets infirmerier 
 • Undervisningsopgaver
 • Mindre studie- og udviklingsopgaver.

Om dig
Minimumskravet for at søge stillingen er ret til selvstændigt virke. Det er en fordel, hvis du desuden har haft en introduktionsstilling. Det skyldes, at vi ønsker at rekruttere læger med en større faglig robusthed.

Du skal være i rimelig fysisk form og både til 1. selektion og under tjeneste kunne bestå Forsvarets fysiske basistest.

Den rette kandidat til uddannelsen og tjenesten som militærlæge er et godt match mellem realistisk motivation, erfaring, modenhed, holdspillermentalitet og ikke mindst afklaring med at tegne kontrakt med Forsvaret. Det er vigtigt, at man har gjort sig selv og sin familie bevidst om, hvilke vilkår og konsekvenser en ansættelse i Forsvaret kan medføre både i national og international tjeneste.

Ansættelsesprocessen
Udvælgelse af ansøgere består i en første sortering ved ansættelsesudvalget, som består af såvel militære som sundhedsfaglige repræsentanter. Går du ikke videre, modtager du et skriftligt afslag fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Går du videre, bliver du inviteret til 1. selektion, som foregår på Holmen i København enten den 19. eller den 20. september 2022. Du skal forvente at møde fra kl. 8-16. 

1. selektion, afprøvning ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering:

På baggrund af resultaterne ved 1.selektion vurderes du enten egnet eller ikke egnet til gennemgang af militærlægeuddannelsen.
Vurderes du ikke egnet, modtager du et skriftligt afslag fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Vurderes du egnet, vil du skriftligt blive meddelt dette, herunder om du sendes til videre til 2. selektion.
2. selektion, foregår på Flyvestation Skrydstrup og Kolding Sygehus enten den 26. eller den 27. september og indeholder:

 • Rtg. thorax
 • Flyvemedicinsk undersøgelse
 • Tandundersøgelse.
 • Samtale med sygeplejerske vedr. vaccinationsstatus, blodtype og evt. brug af bril-ler/kontaktlinser.

Anfør gerne i din ansøgning en prioritering af datoer for afprøvning på hhv. Holmen og i Skrydstrup, som vi vil forsøge at planlægge efter.

Du bliver kontaktet så hurtigt som muligt pr. telefon i forhold til udfaldet af undersøgelserne og ansættelsesudvalgets endelig vurdering.

Ansættelsesvilkår
Der tegnes kontrakt for 24 måneder, med aflønning efter overenskomst med Yngre Læger herudover modtager du et lægetillæg, militærtillæg og ved opnået speciallægeanerkendelse tildeles et speciallægetillæg. Desuden er der særlige tillæg under udsendelse og en bonus efter 18 måneders uafbrudt tjeneste.

Under uddannelsen er det faste tjenestested i Åbyhøj ved Århus.

Efter endt tjeneste er der mulighed for at tegne en rådighedskontrakt med Forsvarets Sanitetskommando.

Kontakt og ansøgningsfrist
Spørgsmål til optagelse og tjeneste kan rettes til: Forsvarets Sanitetskommando, overlæge Susanne Fischer, fsk-cs-lgcss@mil.dk, tlf. nr. 29 31 04 32 og chefsergent, Kent Lind, FSK-CSG@mil.dk, tlf. nr. 72 81 80 45.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Bjarne Johansen, fps-bjo@mil.dk, tlf. nr. 72 81 80 45.

Ansøgningsfristen er 15. august 2022.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Når du søger stillingen elektronisk er det vigtigt, at alle filer bliver fremsendt i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Lignende job
Region Midtjylland
Aarhus, Østjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016