Region Sjælland - Psykiatrien

Region Sjælland - Psykiatrien,

Roskilde
08-07-2022

Overlæge/ afdelingslæge til Distriktspsykiatri for ældre

Kontakt

Region Sjælland - Psykiatrien

Praktisk information
Oprettet:
08-07-2022
Udløber:
07-08-2022
Kviknummer:
LJA-83808731
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Enestående mulighed da vores overlæge efter mange års tro tjeneste er gået på pension har vi en stilling til dig. Går du samtidig med ønsker om at snuse til ledelse er her muligheden for dette i en veldrevet enhed.

Vi søger en afdelingslæge/overlæge.
Aktuelt er vi i fuld gang med at implementere F-ACT modellen og peerstøtte til pårørende.

Du vil møde et afsnit i udvikling, mod på opgave, og vi ser frem til at du vil deltage i at præge og sætte rammen for vores distriktspsykiatri for ældre.

Vores ønske er at tilbyde patienterne evidens-baseret behandling af højeste faglig kvalitet, samt, gennem udvikling og forskning, at bidrage til udviklingen af nye patientcentrerede behandlingstilbud.

Du får stor mulighed for at anvende dine specialistkompetencer i forhold til ambulant udredning og behandling af et bredt spektrum af ældrepsykiatriske lidelser.

Stillingen er med vagtforpligtigelse.

Jobbet
Du bliver en del af en velfungerende enhed med et godt arbejdsmiljø - stor social kapital og stabile medarbejdere. Har du har mod på ledelse, har enheden en meget erfaren oversygeplejerske der kan hjælpe dig godt i gang.

Som del af afsnitsledelsen ser vi frem til, at vi bringer dine kompetencer i spil både i forhold til den daglige og fremadrettede ledelse, såvel som i det kliniske arbejde.

Det ønsker vi af dig

 • Du er engageret og har bred klinisk erfaring
 • Gode samarbejdsevner
 • Gerne ældrepsykiatrisk erfaring
 • Gerne forskningserfaring
 • Du opfylder sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til syv lægeroller
 • Du deler din viden ved at indgå i undervisningen af bl.a. lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper

Det kan vi tilbyde

 • Et engageret og dedikeret personale med bred klinisk erfaring
 • Et arbejdsmiljø præget af faglighed og godt samarbejde
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning
 • Mulighed for nedsat tid
 • Du bliver en del af et godt mono- og tværfaglig fællesskab

Velkommen til Distriktspsykiatri for Ældre i Psykiatrien Øst
Vi tilbyder ambulant udredning af og behandling af ældre fra 70 år og opefter med ældrepsykiatriske lidelser, som depression, bipolare lidelser, angst, psykoser og demens.

Vi ser kun ældre med debuterede ældrepsykiatriske lidelser, da patienter fra alm. psykiatri fortsætter deres forløb der.

Derudover har vi Regionsfunktion i, hukommelsesudredning for pt. med psykiatriske lidelser og et akutteam, hvor vi behandler adfærdsforstyrrelser som følge af demenssygdom.

Vi er to sekretærer, en afd. læge i almen medicin, en psykolog, en SSA, syv sygeplejersker, og en servicemedarbejder og selvfølgelig dig.

Distriktspsykiatrierne i Region Sjælland overgik pr. 1. marts 2021 til at arbejde i F-ACT teams.

F-ACT er en hollandsk model for ambulant psykiatrisk behandling og står for fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet. Metoden fokuserer på at være der hvor patienten er og ønsker at lykkedes og med mulighed for fleksibelt at tilpasse behandlingsintensiteten til patientens behov.

Mere om din kommende arbejdsplads
Distriktspsykiatri for ældre er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland.

Vi har et godt samarbejde med de ældrepsykiatriske døgnafdelinger i Vordingborg og Slagelse, som er vores indlæggelsesafdelinger.

Vi mødes ugl. til videokonferencer, hvor vi drøfter vores fælles patienter og tilstræber sammenhængende patientforløb.

I Psykiatrien Øst er der bla. to distriktspsykiatriske enheder, en distriktspsykiatri for ældre, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, derudover Klinik for Selvmordsforebyggelse.

Vi har Regionsfunktioner for bl.a. angst, personlighedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelser, skizofreni, andre psykoser og hukommelsesudredning og behandling af adfærdsforstyrrede med demens.

Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS) samt Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Ved behov for flere oplysninger
Kontakt Cheflæge Nicolas Rescalvo Hansen
Mail: nicolh@regionsjaelland.dk
Mobil: 93 56 85 34

eller Oversygeplejerske Lise Lotte Jensen på tlf. 25 33 61 06

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/organisering/afdelinger/Sider/Psykiatrien-Oest.aspx

Du vil blive ansat efter overenskomst indgået mellem Region Sjælland og FAS.

Vi indhenter straffeattest ved nye ansættelser.

Samtaler forventes afholdt løbende eller hurtigst muligt efter ansøgningsfrist d. 07.08.2022.

Forventet start 01.09.2022 eller efter aftale.

Ansøgningen bedes medsendt oplysninger om cpr. nr., bevis for gyldig dansk autorisation samt overlægegodkendelse og CV. Den bør endvidere indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer som kræver af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Psykiatrien som arbejdsplads
I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk  og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016