Region Sjælland

Region Sjælland,

Roskilde
29-11-2022

Overlæge til afsnitsledelsen, Afsnit Ø1, Psykiatrien Øst

Kontakt

Region Sjælland

Center for Spiseforstyrrelser
4000
Roskilde
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
29-11-2022
Udløber:
04-01-2023
Kviknummer:
LJA-84295528
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi arbejder med medinddragelse i egen behandling og høj grad af faglig sparring.

Vores overlæge i afsnitsledelsen har efter mange års ansættelse valgt at gå på pension. Derfor søger vi en ny overlæge til afsnitsledelsen. Stillingen er på 37 timer om ugen med tilknyttet vagtfunktion.

Afsnit Ø1 er et forskningsaktivt psykiatrisk, integreret sengeafsnit, som er en del af et bredt fagligt miljø på et Universitetssygehus.

Her prioriterer vi arbejdsmiljø, sikkerhed, medinddragelse, samarbejde og tryghed i hverdagen. Vi arbejder tværfagligt ud fra den enkelte medarbejders kompetencer og ressourcer, og vi glæder os til at se, hvordan du kan bidrage til det samarbejde.

Uddannelsesforpligtelsen er høj og samtidigt udviklende.

Bredt patientbillede
Sengeafsnit Ø1 modtager og behandler patienter i alderen 18-75 år. Vi har plads til i alt 28 patienter fordelt på to etager i et integreret afsnit og behandler blandt andet patienter med psykiatriske lidelser som skizofreni og andre psykoser, svære depressioner og bipolare sygdomme samt svære personlighedsforstyrrelser.

Indlæggelsesforløbene er af meget forskellig varighed, men med et gennemsnit på ca. 3 uger.

Den læge/psykologfaglige bemanding består af dig samt yderligere en 1 overlæge, 1 fastansat specialpsykolog samt et vekslende antal udd.læger i I- og H-stilling(Psyk, AP, Neuro) samt SPUer.

Afsnitsledelsen består udover dig som ledende overlæge også af dine kommende makkere 2oversygeplejersker, en på hver etage.

Sammenhæng og perspektiv for patienten
Vi arbejder med en Recoveryorienteret psykiatri med brugerinddragelse på alle niveauer og sammenhæng i alle patientforløb.

Patienterne møder et miljø, hvor håb og muligheder er i fokus. Aktiviteter og psykoedukation er en del af behandlingsplanen. Vores handlinger sker på basis af patienternes individuelle behov og ud fra koordinerede og fagligt funderede hensyn - ikke ud fra firkantede regler.

Patientaktiviteterne kan bestå af motion, kreative aktiviteter, psykoedukation eller social miljøterapi.

Vores smukke grønne omgivelser giver god mulighed for at dyrke naturen og udelivet som en del af restitutionsprocessen.

Vi er et afsnit der vægter medinddragelse af patienterne højt. Det betyder meget at patienterne høres og tages seriøst i deres ønsker, hvilket giver bedre sammenhæng i patientforløbene.

Samtidig arbejdes der struktureret og kontinuerligt med at sikre nedbringelse af tvang. Dette gøres ved faglig sparring, undervisning, analyse af hændelser samt second opinion.

Hvad ønsker vi af dig

 • At du er en engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri gerne med bred klinisk erfaring, men er du ny speciallæge vil vi gerne udvikle os sammen med dig. Er du ny i ledelse bliver du flankeret af en erfaren oversygeplejerske og en der for nyligt er komet i ledelse, så du er dækket ind på alle fronter, og med ledelsesmæssig opbakning så det kan opleves trygt.
 • At du har lyst til og erfaring med behandling af psykotiske lidelser
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens 7 kvalifikationskrav svarende til de 7 lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger.

Vi kan tilbyde dig

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglig udvikling højt
 • Et godt kollegialt og lægefagligt samarbejde
 • Supervision
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning
 • Årlig personaletræning for eget afsnit
 • At dialog, formidling af informationer, processer og beslutninger vægtes højt
 • Vi sætter pris på Den gode tone og Den gode ånd.

Lidt om din kommende arbejdsplads
Afsnit Ø1 i Roskilde er en del af Psykiatrien Øst, Region Sjælland.

Psykiatrien Øst har i alt 82 senge, heraf har Psykiatrisk Akut Modtagelse 8 åbne senge og en skærmet enhed med 4 senge i Roskilde.

Der findes bla. Distriktspsykiatri i Køge og Roskilde, Distriktspsykiatri for Ældre,2 psykiatriske klinikker, der behandler ikke-psykotiske tilstande, hertil kommer Klinik for Selvmordsforebyggelse.

Vi har Regionsfunktioner for bl.a. angst, personlighedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelser, skizofreni og andre psykoser.

Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS) samt Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Overlægen indgår i beredskabsvagt, jvf overenskomst.

Der er gode og hurtige trafikale forbindelser til Roskilde fra f.eks. København.

Har du behov for flere oplysninger?
Kontakt cheflæge Nicolas Hansen
Mail:nicolh@regionsjaelland.dk
Mobil: 93 56 85 34
eller oversygeplejerske Carina Jørgensen på tlf. 93 56 98 39

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde.

Du vil blive ansatefter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansættelse start efter aftale.

Ansøgningen skal indeholde:
Ansøgning med oplysning om cpr.nr., eksamensår og resultat, tidligere ansættelse og bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives. Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse.

Besøg os
Du er meget velkommen til at komme på et uforpligtende besøg eller du kan ringe og høre nærmere.

Du vil blive ansatefter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

 
Kontaktperson(er):
Navn: Nicolas Rescalvo Hansen
Stilling: Cheflæge
Email:nicolh@regionsjaelland.dk

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk  og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.


Har du læst?
 

nr. 14/2016