Forsvaret

Forsvaret,

Aalborg
26-05-2023

OVERLÆGE TIL JÆGERKORPSET

Kontakt

Forsvaret

FORSVARETS TRAUMEKIRURGISKE ENHED
9430 Vadum
Aalborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
26-05-2023
Udløber:
19-06-2023
Kviknummer:
LJA-84812102
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

En udfordrende stilling som overlæge ved Jægerkorpset, organisatorisk hørende under Forsvarets Sanitetskommando, ønskes besat snarest.

 

Om Forsvarets Sanitetskommando

I Forsvarets Sanitetskommando sikrer vi soldatens helbred. Vi er fagligt ansvarlige for - og varetager sundhedstjenesten i Forsvaret. Vi udvikler og rådgiver om militærmedicinske forhold, om militær fysisk træning og står for driften af infirmerierne og skolerne Center for Militær Fysisk Træning og Center for Sanitets- og Sundhedsuddannelse. Desuden er vi ansvarlige for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om danske soldater i nationale og internationale operationer.

 

Om Jægerkorpset

Jægerkorpset (JGK) er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrkeenheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder underlagt Specialoperationskommandoen.

Jægerkorpset løser krævende landmilitære opgaver for den danske stat, både i ind- og udland i samarbejde med bl.a. andre internationale specialoperationsstyrker.

Personel i Jægerkorpset er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til, at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af operative opgaver, og i stort set alle terræn og klimatiske forhold lige fra Arktis til ørkenen.

 

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Jægerkorpset er en specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.

 

Om stillingen
Dine opgaver består af flere elementer. Du bliver en vigtig del af den daglige sundhedsfaglige støtte og rådgivning til Jægerkorpset (JGK). Herudover foretager du den sundhedsfaglige planlægning i forbindelse med JGKs opgaver i Danmark og udlandet.

 

Hvis der er behov vil du, som læge, tage med JGK på opgaver. Primært er det dog JGKs medics, som varetager den primære sanitetsstøtte på opgaver, hvor lægens rolle er at støtte i/fra et sikkert sted.

 

Det er dit ansvar at træne og sikre medics høje kompetenceniveau, idet de arbejder under din autorisation. Ligesom i andre opgaver, kommer du til at arbejde tæt sammen med JGKs Senior Medic, hvor I  også er en del af instruktørerne i den fælles NATO medic uddannelse.

Lægen ved Jægerkorpset har et antal læger tilknyttet, som udover at arbejde civilt, støtter Jægerkorpset. Det er din opgave at varetage deres uddannelse militær-medicinsk og i samarbejde med JGK forestå træningen i det miljø, der opereres i.

 

Da Slædepatruljen Sirius er en del af JGK, er du også involveret i deres udvælgelse, træning og støtte før og under ophold i Nordøstgrønland.  

 

Udover eventuelle nationale og internationale missioner, er der også  en del tjenesterejser for at kunne varetage ovenstående opgaver.  

 

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling, herunder lægegerning og træning med specialoperationsstyrkerne under ekstreme forhold.

 

Vi tilbyder også gode efter- og videreuddannelsesmuligheder, efter faglige behov, bl.a.:

  • militær videreuddannelse i Special Operation Forces medicin og ledelse (fx medical planning)

  • DTCS, PHTLS, og ATLS kurser

  • kurser i ledelse

  • militær videreudannelse ved Forsvarsakademiet.


Dit arbejdssted er ved Jægerkorpset på Flyvestation Aalborg.

Du skal dog forvente en del rejseaktivitet i Danmark og udlandet svarende til cirka 50-60 rejsedage om året (øvelser, rejser i ind- og udland).

Sundhedsfagligt refererer du til Specialoperationskommandoens kommandolæge, som du, sammen med din ligestillede overlægekollega i Frømandskorpset, arbejder tæt sammen med.

 

Om dig
Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i et for Forsvaret relevant speciale, og at du vil bidrage aktivt til at sætte nye standarder for det sundhedsfaglige virke ved både Jægerkorpset og Forsvarets Sanitetskommando.

 

Du skal herudover kunne opfylde Forsvarets helbredskrav og kunne gennemføre Forsvarets fysiske basiskrav.

 

Da du bliver en central medarbejder i en lille, men faglig stærk afdeling er det vigtigt for os, at du er fagligt engageret, og god til at samarbejde på tværs af faggrænser, kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt, både skriftligt og mundligt.

 

Ansøgere med FSKs reservelæge/militærlæge-uddannelse og eventuelle tidligere udsendelser vil blive foretrukket. Ligeledes vil erfaring fra arktiske egne være en fordel. Hvis du ikke har reservelæge-/militærlægeuddannelsen kan denne gennemføres modulært efter din ansættelse.

 

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige arbejdssted er ved Jægerkorpset, Flyvestation Aalborg, 9430 Vadum.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil som udgangspunkt ligge på omkring 800.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning med et pensionsbidrag på 17,1% af den aftalte løn.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.  

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandolæge ved Specialoperationskommandoen Thomas Boel på telefon 2926 4052 eller
FSK-O-KLGHH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er 19. juni 2023. Vi forventer at holde samtaler den 26. juni 2023 i Århus.


Hvis du går videre i processen, skal du forud for ansættelse være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest, helbreds- og tandvurdering og psykologtest- og interview.

 

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Har du læst?
 

nr. 14/2016