Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF,

Stavanger
13-09-2022

Overlege i nevrokirurgi

Kontakt

Helse Stavanger HF

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011
Stavanger
Norge
Praktisk information
Oprettet:
13-09-2022
Udløber:
30-09-2022
Kviknummer:
LJA-84025037
Jobtype:
Fuldtid
Vikar/barsel
Arbejdsområde:
Neurokirurgi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Nevrokirurgisk, Helse Stavanger HF

Vår visjon er å fremme helse og livskvalitet. I dette arbeidet har Nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) ansvaret for akutt generell nevrokirurgi , nevrotraumatologi og spinal nevrokirurgi i nedslagsfeltet for Helse Stavanger. Vi utfører ca 750 inngrep årlig som innbefatter også en del ryggmarg stimulatorer og baklofenpumper. Sykehuset har veletablert traumeregister.

Nevrokirurgisk avdeling inngår i Nevrosenteret sammen med nevrologisk avdeling-Vi har felles nevroovervåkningsenhet og fokus på felles høy nevrokompetanse i sengeavdelingen. Det er tett samarbeid med radiologisk avdeling som har døgntilbud innen radiologiske tjenester for fagfeltet vårt.

Stavanger universitetssykehus har 4 overlege stillinger i nevrokirurgi. Vikariatet er for en av overlegene som skal ha overlegepermisjon.

Vi samarbeider med ryggkirurgene i ortopedisk avdeling. Ved sykehuset utføres årlig mellom 800 og 1000 spinale inngrep. Ved nevrokirurgisk avdeling har vi navigator  og Loop-X for peroperativ. Vi foretar inngrep i hele columna for traumer, degenerative forandringer og svulster.

I regionen er det funksjonsfordeling mellom de nevrokirurgiske avdelingene ved universitetssykehusene i Stavanger og Bergen, Ved SUS gjennomføres ikke intrakranial tumorkirurgi, behandling av aneurysmer eller elektiv barnenevrokirurgi.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering og oppfølging av pasienter i akutte og elektive behandlingsforsløp
 • Nevrotraumatologi og spinale skader/metastasekirurgi i columna
 • Delta i og videre utvikle elektiv spinalkirurgi fra occiput til sakrum
 • Funksjonell spinalkirurgi
 • Polikliniske konsultasjoner og avdelingsarbeid
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Delta i kvalitetssikringsarbeid i avdelingen
 • Internundervisning samt undervisning for ulike helsefaglige grupper
 • Delta i 4-delt vaktturnus med nevrologi/kirurgi som forvakt
 • Bidra til å utvikle avdelingen og SUS inn mot nytt sykehus
Kvalifikasjoner
 • Godkjent spesialist i nevrokirurgi eller utdannelses nivå for konstituert overlege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk, eller dansk og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå.

Må mestre følgende:

 • Akutt behandling av hode -og spinale skader
 • Behandling av spontane intrakraniale og intraspinale blødinger og abscesser
 • Behandling av akutte forstyrrelser i CSF-balansen

Må ha kjennskap til/ville lære:

 • De vanligste tilgangene for degenerative lidelser i hele columna
 • Fremre og bakre instrumentelle fikseringer i hele columna
 • Behandling av degenerative spinale tilstander med minimal-invasive metoder/mikroteknikker
 • Ryggmargstimulering
 • Baklofenpumper
 • Må kunne vise til selvstendig kirurgisk erfaring med et visst omfang.

Utdanningsretning:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium, spesialist godkjenning i nevrokirurgi. Norsk spesialistgodkjenning før eventuell tiltredelse.
 • Det åpnes også for søkere som vil oppnå norsk spesialistgodkjenning innen kort tid. 

Personlige egenskaper

 • Kunne vise til gode samarbeidsevner med alle faggrupper i behandlingsteamet
 • Være fleksibel, løsningsorientert og faglig trygg, arbeider målrettet og strukturert
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter
 • Kunne delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Punktlig og pålitelig
Vi tilbyr
 • Faglig og personlig utvikling og muligheter for forsking
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn med utgangspunkt i gjeldende overenskomst
 • Gode velferdsordninger

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger

Map

Roald Baardsen
Avdelingsoverlege
 97042442


 


Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Har du læst?
 

nr. 14/2016