Akerhus Universitetssykehus

Akerhus Universitetssykehus,

Lillestrøm
26-01-2023

Overlege - invasiv kardiolog/radiolog

Kontakt

Akerhus Universitetssykehus

Sykehusveien 25
1478
Lørenskog
Norge
Praktisk information
Oprettet:
26-01-2023
Udløber:
15-02-2023
Kviknummer:
LJA-84462497
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Diagnostisk radiologi,
Kardiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Medisinsk divisjon, Hjertemedisinsk avdeling

Et stort og ambisiøst fagmiljø for invasiv kardiologi søker dyktig kollega.

Her vil du få mulighet til å være med å utvikle akutt kardiologi ved landets største akuttsykehus.

Hjertemedisinsk avdeling, seksjoner for invasiv kardiologi har lokasjoner både på Nordbyhagen (Lørenskog)  og Gardermoen  med til sammen ca 6000 koronar angiografiske prosedyrer per år. Ved Ahus Nordbyhagen er hovedvekten på akutt kardiologi med etablert døgndrift 24/7 hvor det planlegges for 6-delt vaktordning på sikt. Ved Ahus Gardermoen er virksomhet hovedsakelig elektiv, men med daglig kapasitet for hastepasienter (5.5 døgns drift).

Hjertemedisinsk avdeling,  Ahus, er en av landets største kardiologiske avdelinger og utreder og behandler de fleste hjertemedisinske problemstillinger.

I tillegg til seksjon for invasiv kardiologi består avdelingen av flere seksjoner ved Nordbyhagen med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 21 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole; i tillegg enheter for PM/ICD -virksomhet, spesialisert ekkokardiografi og høyresidig hjertekateterisering. Avdelingen betjener en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket.  Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og Intensiv avdelingen hvilket legger til rette for et godt samarbeid. Ved Gardermoen drifter hjertemedisinsk avdeling også en felles sengepost med kirurgisk divisjon samt utfører ablasjoner (ca 500 prosedyrer årlig).

Det er for tiden 34 overleger (hvorav 9 invasive kardiologer og 2 yngre kollegaer under opplæring) og 33 LIS tilknyttet vår avdeling.

Forskning er et satsningsområde; vi har tre professorer/UiO ansatte i avdelingen og har mottatt store forskningsbevilgninger siste året inklusive KG Jebsen senter for hjerte biomarkører og NorTrail nasjonalt senter for kliniske studier. Vi har store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning.

Nå har vi ledig en 100 % fast overlegestilling for erfaren spesialist i invasiv kardiologi. 

Invasiv radiolog med bred kunnskap og erfaring innen kardiologi er også velkommen til å søke. Vi søker en kollega som er faglig engasjert og ønsker å utvikle fagområdet slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier.

Arbeidssted/lokasjon kan på sikt diskuteres ut fra erfaring, behov, bosted og preferanser, men stillingen er i utgangspunktet tiltenkt lokasjon Nordbyhagen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle må søke elektronisk.   

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid innen invasiv koronarutredning- og behandling
 • Nært samarbeid med andre kliniske fagområder og tilgrensede spesialiteter
 • Den som ansettes inngår i den til enhver tid gjeldende tjenesteplan for invasive kardiologer 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist med bred kunnskap og erfaring innen invasiv kardiologi
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Forskningserfaring vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Effektive og gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team
 • Strukturert
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Et spennende fagfelt med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for leie av bolig og barnehageplass
 • Kort reisevei fra Oslo


Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen, Norge

Map

Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Oliver Meyerdierks
Seksjonsleder invasiv kardiologi Nordbyhagen
+47 95975609
Oliver.Meyerdierks@ahus.no

Irene Grundvold
Avdelingsleder
+4767966756
irene.grundvold@ahus.no

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Menneskelig nær faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjon leverer spesialisthelsetjenester innenfor akuttmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, infeksjonssykdommer med diagnostisk enhet, endokrinologi, blodsykdommer, nyresykdommer med dialysevirksomhet, fordøyelsessykdommer, kreft, geriatri, nevrologi og nevrofysiologi, rehabilitering og medisinsk overvåkning.
Sykehusets kliniske fellesfunksjoner er organisert i Medisinsk divisjon og deltar aktivt i det tverrfaglige pasientarbeidet og.
Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø organisert som egen avdeling.
Vi prioriterer undervisning, kompetanseutvikling og akuttmedisinsk trening for ansatte med pasientkontakt. Pasientsikkerhet og kvalitet er førende for behandling og oppfølging.

Udvalgte job
Sørlandet Sykehus HF
Region Sjælland - Næstved og Slagelse Sygehus
Har du læst?
 

nr. 14/2016