Gem annonce
Sørlandet Sykehus HF

Sørlandet Sykehus HF,

Kristiansand
13-11-2023

Overlege

Kontakt

Sørlandet Sykehus HF

Egsveien 100
4615
Kristiansand
Norge
Tlf: +47 976 09 969
Praktisk information
Oprettet:
13-11-2023
Udløber:
03-12-2023
Kviknummer:
LJA-85083192
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Anæstesiologi,
Geriatri,
Hæmatologi,
Lungesygdomme,
Medicinsk gastroenterologi,
Neurologi,
Onkologi,
Speciale uafhængig
Beliggenhed

Lindrende Enhet, Senter For Kreftbehandling, Kristiansand

Lindrende enhet ved Senter for Kreftbehandling (SFK) har et ungt og dyktig legeteam med høye ambisjoner for enheten. Vi søker en ny kollega som synes det er spennende å være med i faglig utvikling og forming av enheten for fremtiden, og vi tilbyr et engasjert og motivert tverrfaglig miljø.

På Lindrende enhet har vi en ledig overlegestilling på 100%. Vi er også åpne for seks måneders vikariat eller lengre. Til info er praksis ved Lindrende enhet godkjent som tellende tjeneste for seks måneder i spesialiseringsløp til allmennmedisin. 

På Lindrende enhet behandler vi pasienter med uhelbredelig sykdom. 97% har en kreftdiagnose, og vi har pasienter etter avsluttet tumor-rettet behandling, men også mens de får strålebehandling, kjemoterapi og immunterapi. Palliativ medisin er et fagområde i stor utvikling, som fokuserer på lindring og livskvalitet for pasienter og deres pårørende i hele forløpet av livstruende sykdom.

Lindrende enhet har en sengepost med 8 senger, og et Lindrende team som driver ambulant virksomhet. Det gjennomføres hyppige polikliniske konsultasjoner og hyppige tilsyn på andre avdelinger. Enheten har et godt samarbeid innad i Sørlandet sykehus og utad mot primærhelsetjenesten. Legestaben på Lindrende enhet består av 3 overleger. Vakttjenesten ved sengeenheten dekkes av enhetens tre overleger, samt onkologiske overleger og LiS på SFK.

SFK består for øvrig av en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, en stråleterapienhet, samt en utprøvingsenhet. Overlegekompetanse i palliativ medisin innebærer at man er spesialist innen en av de kliniske spesialiteter, og har videreutdanning i kompetanseområdet palliativ medisin. Det stilles ikke krav til at du har videreutdanningen i denne utlysningen. Palliativ medisin er foreløpig ikke en egen spesialitet, men det forventes at det vil bli det i løpet av 2024-2025. Alle kliniske spesialieter, inkludert allmennpraksis, er derfor aktuelle som faglig bakgrunn. 

På SFK jobber vi Sammen For Pasienten, på tvers av alle yrkesgrupper og roller. Vi setter pasienten og pårørende i fokus, og vi har et arbeidsmiljø der vi støtter og løfter hverandre. På Lindrende enhet er alle med på å dra lasset, og vi trenger deg som tar et tak for pasientene våre, og for det kollegiale fellesskapet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju fortløpende.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Kvalifikasjoner

 • Overlege
 • Allmennpraktiker i seks måneders vikariat eller lengre. Praksis ved Lindrende Enhet er godkjent som tellende tjeneste for seks måneder i spesialiseringsløp til allmennmedisin

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til selvstendig arbeid
 • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap
 • Lagspiller som tar i et tak for pasientene våre og for kolleger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig og trygt arbeidsmiljø det er mulig å vokse i

Adresse:Egsveien 100, 4615 Kristiansand, Norge
 
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Kontaktinformasjon
Birgit Helen Skogmo
Avdelingssjef
Telefon:0047 4009 6782

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Sørlandet Sykehus HF
Sørlandet Sykehus HF
Lignende job
Sørlandet Sykehus HF
Kristiansand
Har du læst?
 

nr. 14/2016