Vestre Viken

Vestre Viken,

Norge
22-04-2022

Overlege - onkologi, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Kontakt

Vestre Viken

Bærum sykehus
1346
Gjettum
Norge
Praktisk information
Oprettet:
22-04-2022
Udløber:
29-05-2022
Kviknummer:
LJA-83559296
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Onkologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Medisinsk avdeling har ledig fast stilling som overlege i onkologi ved Kreftseksjonen. 

Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune.  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling, geriatri/slag/rehabilitering, akuttmottak, forebyggende medisin samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi.  Avdelingen har i alt 540 ansatte, derav rundt 100 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner. 
 
Kreftseksjonen er organisert under Medisinsk avdeling og består av 6 overleger og to LIS. Seksjonens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk dagarbeid med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid. Onkologer ved kreftseksjonen gir behandling til pasienter med brystkreft, gastrointestinal kreft, urologisk kreft, lungekreft, melanom, lymfom og kreft i sentralnervesystemet. Seksjonen samarbeider tett med seksjon for blodsykdommer og palliativt team.   

Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling
 • Bidra til faglig utvikling
 • Bidra til videreutvikling av forbedringsarbeid 
 • Klinisk virksomhet innen generell onkologi/medikamentell kreftbehandling     
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Klinisk erfaring utover spesialistgodkjenning vil bli vektlagt
 • Kompetanse innen forskning eller forbedringsarbeid vil bli vektlagt 
Personlige egenskaper
 •  Selvstendig og ansvarsbevisst
 •  Må trives i et aktivt og travelt miljø
 •  Evne til å kommunisere og samarbeide godt
 •  Kunnskapssøkende
 •  Fleksibel og arbeidsom
 •  Erfaring med å arbeide i team ses som en fordel
Vi tilbyr
 •  Et spennende og utfordrende fagområde
 •  Gode kollegaer og godt samarbeid 

Sokneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum, Norge


Sameer Bhhargava
Seksjonsoverlege
+47 95931122
Niels Kristian Thybo
Avdelingssjef
+47 99540030

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Har du læst?
 

nr. 14/2016