Helse Møre og Romsdal HF

Helse Møre og Romsdal HF,

Kristiansund
07-02-2023

Overlege Pediatri

Kontakt

Helse Møre og Romsdal HF

Herman Døhlens vei 1
6508
Kristiansund
Norge
Praktisk information
Oprettet:
07-02-2023
Udløber:
20-02-2023
Kviknummer:
LJA-84498547
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Pædiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sengepost barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF

Vi søkjer etter 1 vaktkompetent barnelege, for 100% fast stilling med oppstart snarast/etter avtale! 

Kristiansund sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre og Romsdal. Avdeling for barnemedisin og habilitering omfattar barne- og ungdomsavdelingane og barnehabiliteringstjenesta i føretaket. Ved Kristiansund sjukehus er det sengepost, dagbehandling og poliklinikk for barn og ungdom i alderen 0-18 år. Ein av barnelegane arbeider også i barnehabiliteringstjenesta.

Kristiansund sjukehus og Molde sjukehus vil bli slått saman til eit nytt fellessjukehus, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) med planlagt innflytting i 2025. Det nye akuttsjukehuset vert plassert på Hjelset i Molde kommune. Her vert det no planlagt for sengepost, dagbehandling og poliklinikk for barn og ungdom. Felles fødeavdeling med ca 900 fødslar/år.Ein del av SNR vil bli Kristiansund SNR. Her vert det planlagt tilbod til barn og ungdom med poliklinikk og dagbehandling.

Den som vert tilsett må rekne med endring i fast arbeidsstad ved innflytting i SNR, med moglegheit å arbeide enkelte dagar ved Kristiansund SNR. Du vil møte ein spennande arbeidsplass, med mykje aktivitet knytt til framtidsplanar og utvikling. Du vil blii inkludert i eit godt arbeidsmiljø!

Du vil vere omgitt av flott natur med mange turmål til fjells og langs kysten.Vi kan óg friste med eit rikt kulturliv!

Høyrest dette fristande ut? Ta kontakt og velkomen som søkjar! Vi kan hjelpe med bolig i ei overgangsfase, og også med kontakt med barnehage/skule.

For meir informasjon om Kristiansund / Romsdal og Nordmøre viser vi til nettsida Visit Nordvestlandet 

Arbeidsoppgåver

 • Generell pediatri i sengepost og poliklinikk, med vaktarbeid på sengepost

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning
 • Du må meistre norsk både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Den rette kandidaten må ha gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Vere sjølvstendig, fleksibel og ha evne til å kunne ta ansvar
 • Vere motivert for fagleg utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Herman Døhlens vei 1, 6508 KristiansundMap

 Opne vegbeskriving   

Kontaktinformasjon
Siv Helen Kristoffersen
Seksjonsleiar
+4771121558
Siv.Helen.Kristoffersen@helse-mr.no 

Bente Askestad
Seksjonsoverlege 
+4771121590 
Bente.Askestad@helse-mr.no

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ein slik førespurnad og ta kontakt  med deg dersom førespurnaden ikkje blir tatt til følgje (jf. Offentligheitslova § 25).

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal 

 

Har du læst?
 

nr. 14/2016