Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF,

Stavanger
05-01-2022

Overlege, post N1

Kontakt

Helse Stavanger HF

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 25
4011
Stavanger
Norge
Praktisk information
Oprettet:
05-01-2022
Udløber:
19-01-2022
Kviknummer:
LJA-83179344
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Børne- og ungdomspsykiatri,
Børnepsykiatri,
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Avdeling PBU døgn, Helse Stavanger HF

På avd. PBU Døgn, post N1 har vi behov for en overlege fra 01.03.22. Posten er en allmennpsykiatrisk sengepost for ungdommer mellom 13 - 18 år. Det er 6 sengeplasser, både akutt- og planlagte innleggelser med utredning, behandling og tett samarbeid med pårørende og andre instanser.

Arbeidsoppgaver                         

 • Er faglig ansvarlig på post, samt faglig rådgiver til postleder
 • Som behandler gjør du utredning og evt. behandling av psykiske lidelser.
 • Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid og samarbeid med pårørende, skole og eventuelt andre instanser som er inne i bildet.
 • Det jobbes i tverrfaglige team rundt hver enkelt ungdom.
 • Det er 40 timers arbeidsuke og mulighet for vaktdeltakelse. 
Kvalifikasjoner
 • Spesialist inne barn- og ungdomspsykiatri, eventuelt voksenpsykiatri
 • Gode skriftlig dokumentasjonevner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med relevant kunnskap, yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Høy motivasjons evne for pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode samarbeidsevne på tvers av av profesjoner, yrkesgrupper og forvaltningsnivå
 • Vi søker en medarbeider med som trives med tidvis høyt arbeidspress, med evne til å gjøre selvstendige vurderinger.
 • Fleksibel, strukturert og målrettet
 • Godt humør er en fordel
 • Personalia egnethet  vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv post og avdeling med høy fagkompetanse og sterk vekt på kvalitet og brukerperspektiv
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært samarbeid med andre avdelinger i klinikken, samt opp mot kommunene
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet. 
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Arbeidet i sengepost er spennende og variert, mange forskjellige tilstandsbilder og et dynamisk og engasjert miljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4016 Stavanger


 
Asbjørn Lindland                    
Avdelingssjef
+47 51 51 51 12
ali@sus.no

Ine Margrethe Hansen
Avd. overlege
+47 51515967
imhaan@sus.no

Odd Sigve Heggland
postleder
+47 51515122
osh@sus.no

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Har du læst?
 

nr. 14/2016